etuketuketuk
Persbericht

Ontwikkelende Economieën Hebben Elektrische Voertuigen Meer Dan Ooit Nodig – Hoe eTukTuk het Mogelijk Maakt en wat het Betekent voor Investeerders

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.


Elektrische voertuigen zijn een van de belangrijkste onderdelen voor het bevorderen van de duurzaamheid. Daar bestaat geen twijfel over.

De impact op het klimaat is nu echter te verwaarlozen, aangezien het gebruiken van elektrische voertuigen een luxe blijft, die voornamelijk voor welvarende individuen in ontwikkelde landen is. Het wereldwijd integreren van elektrische voertuigen is belangrijk, want klimaatverandering is een uitdaging voor de gehele wereld.

Met andere woorden: ontwikkelingslanden moeten ook de beschikking krijgen over elektrische voertuigen.

Elektrische voertuigen in ontwikkelingslanden zorgen voor meerdere voordelen

Elektrische voertuigen zijn niet alleen gunstig omdat ze milieuvriendelijk zijn. Ze blinken ook uit als het gaat om de kostenefficiëntie op de lange termijn. Wel hebben ze een grotere initiële investering nodig dan voertuigen die gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Maar uiteindelijk zullen ze gebruikers kosten besparen op het gebied van brandstof en onderhoud. Dat levert veel op en maakt ook een groot verschil.

Ze zijn een praktische optie voor mensen die in ontwikkelingslanden leven.

Maar financiële beperkingen belemmeren hen al in de mogelijkheden om een normaal voertuig te bezitten, laat staan een elektrische. Ze hebben dan ook geen andere keuze dan afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, zoals bussen, treinen en taxi’s. Vanuit een milieuperspectief is dit een goede keuze.

Dat neemt echter niet hun impact op het milieu weg. Zeker niet bij kleine en compacte voertuigen zoals taxi’s en tuktuks. 

Tuktuks zijn met name geliefd in landen als India en Sri Lanka. Ze stoten alleen meer uit dan normale auto’s, hoewel ze die indruk niet wekken.

Maar door hun compacte structuur en de mogelijkheid om twee of drie passagiers te vervoeren, zijn ze een handig en kostenefficiënt alternatief voor bussen, treinen en traditionele taxi’s.

De toename in het aantal voertuigen met een verbrandingsmotor door de jaren heen, vormt een grote bedreiging voor het milieu. Over de gehele wereld zijn er 270 miljoen tuktuks en andere twee- en driewielers op de wegen te vinden.

eTukTuks vormen een groen alternatief voor normale tuktuks

De onthutsende statistieken rondom tuktuks, hebben gezorgd voor de introductie van de eTukTuk. Het doel van dit project is om bestuurders van tuktuks gebruik te laten maken van een groener alternatief, om zo te laten zien dat er een milieuvriendelijke transformatie nodig is.

Na een ontwikkelingsperiode van vijf jaar is de eTukTuk klaar voor de markt, samen met de bijbehorende token $TUK. In tegenstelling tot andere volatiele cryptocurrencies, richt $TUK zich meer op duurzaamheid en de impact op langere termijn.

De primaire visie gaat om het bestrijden van luchtvervuiling, het verzachten van gezondheidsproblemen die verband houden met de uitstoot van CO2 en het aanpakken van financiële ongelijkheden. Dit doel wordt bereikt door een netwerk op te bouwen voor elektrische voertuigen, wat mogelijk wordt gemaakt door AI en toepassingen van de blockchain.

De overduidelijke stijging van de energieprijzen (soms zelfs tot 50%) is een andere factor die de deur openzet voor de groei en uitbreiding van de eTukTuk. In veel landen zijn overheden bezig om een beleid te vormen waardoor het gebruik van een verbrandingsmotor geleidelijk wordt afgeschaft.

De oplossing van de eTukTuk voor het toepassen van elektrische voertuigen in ontwikkelingslanden, bestaat ook uit het implementeren van een economisch systeem met oplaadstations en gespecialiseerde elektrische voertuigen. De prioriteit ligt bij de belangen van de chauffeurs, passagiers en alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het ecosysteem zonder de wereld te beschadigen.

Oplaadstations en stroomafname

eTukTuk maakt gebruik van Territory Partners, om Electric Vehical Supply Equipment (EVSE) strategisch te positioneren, zodat oplaadstations geplaatst kunnen worden. Het systeem zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijk en frequent toegang kunnen krijgen tot laadstations. Uiteindelijk wordt het geheel zelfvoorzienend door gebruik te maken van oplaadstations die draaien op zonne-energie. 

Alle deelnemers zijn onderdeel van de eTukTuk Peer 2 Peer (P2P) economie. Dit fundamentele onderdeel is verantwoordelijk voor de toegang tot het laadnetwerk. Bovendien is dit niet exclusief voor de bestuurders van de eTukTuk. Iedere keer dat er gebruikgemaakt wordt van de oplaadstations, worden de partners rijkelijk beloond. 

Het volgende onderdeel van deze P2P economie, zijn de zogenaamde Power Stakers. Zij ontvangen beloningen voor hun bijdrage aan de gedeelde economie. Dit zorgt voor kansen die gebruikt kunnen worden in ieder operationeel rechtsgebied van het project.

In aanvulling hierop is eTukTuk bezig met het ontwikkelen van een play-to-earn spel, dat zorgt voor de mogelijkheid voor extra inkomsten. Het doel is om het wereldwijde bewustzijn te vergroten en de gebruikers te betrekken met behulp van spel en plezier.

De uitgebreide BNB-blockchain dient als de ruggengraat van de eTukTuk en zorgt voor een eenvoudige communicatie tussen de voertuigen, oplaadstations, chauffeurs, de mobiele app en het controlecentrum dat verantwoordelijk is voor het netwerkbeheer.

$TUK tokens laten potentie zien

$TUK tokens dienen zowel als betalings- als investeringstokens binnen het ecosysteem van eTukTuk. Ze zijn verkrijgbaar via de presale. Bij iedere volgende fase in de presale zal de prijs van een token stijgen. 

$TUK heeft een sterk potentieel voor een breed gebruik en een goed rendement op de investering, zeker voor de vroege investeerders. Op de korte termijn zal dit potentieel verder gedreven worden door het enthousiasme rondom het innovatieve aanbod van de WEB3-token. Door de marktpenetratie en het gebruik van het ecosysteem blijft de token ook op de lange termijn relevant.

Vanaf de presale is het staken van $TUK mogelijk en het biedt investeerders de mogelijkheid om hun investering in een aantrekkelijke APY in de loop van tijd te laten groeien.

Koop $TUK Tokens Tijdens Presale


Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.