Newsbit

saito

Saito: Het oplossen van de marktfalen in Bitcoin

saito

Saito is een open netwerklaag dat web3 levert aan gebruikers. Toepassingen op Saito kunnen draaien zonder gesloten plugins, privé API’s en niet-open infrastructuur. Saito financiert nodes die zorgen voor routing en gebruikersinfrastructuur voor zijn eigen netwerk en andere publieke blockchains, dit alles zonder eigenaar. Dit geheel wordt aangedreven door een nieuw blockchain ontwerp – Saito consensus.

Saito consensus betaalt voor wat netwerken nodig hebben om op te schalen. Door te betalen voor nodes om vergoedingen van gebruikers te ontvangen en ze door te sturen naar blocks, lost de Saito-consensus het grootste obstakel op van open expansie-betaling voor grootschalige infrastructuur. Saito is ook veiliger dan PoS en PoW. Het gebruik van vergoedingen als “werk” elimineert 51% en andere economische aanvallen. Het belangrijkste is dat Saito’s gaskosten ook lager zijn, omdat elke byte altijd goedkoper is. Door het netwerk te beschermen door middel van routering, worden mijnbouw- of hypotheekbetalingen geëlimineerd, waardoor de gebruikerskosten met de helft worden verlaagd.


Het probleem

Het probleem met de schaalvergroting van blockchain zit niet in de netwerkinnovatie laag van de organisatie: op het moment van schrijven zijn server farms over de hele planeet uitgerust met 400 Gbps netwerkswitches, terwijl 100 Gbps connecties standaard worden, zelfs in colocatiekantoren op lager niveau. In het geval dat Saito de middelen hadden om te betalen voor de fundamentele apparatuur, is er eigenlijk niets dat hen ervan weerhoudt een blockchain te bouwen die vrijwel net zo gedecentraliseerd en open is als de openbare internet. Wat de ontwikkeling van de organisatie beperkt, is de test om ervoor te betalen. Voorheen hebben niet-financiële analisten deze beperking geëxcuseerd door te garanderen dat zolang iemand geld inbrengt van de organisatie, zij elk van de kosten zullen betalen die belangrijk zijn om het te helpen. Dit is echter niet juist, omdat verificatie van werk en bevestiging van eigendom netwerken de nadelige gevolgen ondervinden van twee teleurstellingen in de markt: een zogenoemde ‘tragedy-of-the-commons’ probleem dat leidt tot blockchain uitpuiling en onvermijdelijke ineenstorting, en een ‘free-rider’ probleem dat leidt tot een onder-arrangement van gebruikersgerichte netwerkinfrastructuur en een over-arrangement van betaalde oefeningen zoals minen en staking. Geen van beide problemen is oplosbaar op beperkte schaal, maar ze worden onoverkomelijk naarmate de transmissiecapaciteit en de capaciteitskosten stijgen. Zijn er alternatieven? Geconfronteerd met de noodzaak om te betalen voor niet-gecompenseerde netwerkinfrastructuur, ‘gooien’ computerwetenschappers het probleem op de markt. Zoals economen al sinds de jaren zestig weten, vereist het vragen aan de particuliere sector om niet-uitsluitbare infrastructuur te financieren ergens in het economische model een vorm van sluiting. Organisaties die compenseren om kosten te verzamelen, moeten in principe de toegang afsluiten tot de kosten die zij krijgen. Bedrijven die betalen voor het innen van vergoedingen, moeten noodzakelijkerwijs de toegang tot de vergoedingen die ze ontvangen sluiten. De gecontroleerde geldstroom in de blockchain ondermijnt dan de openheid van de consensuslaag. De enige redelijke regeling is om zich te ontdoen van deze markt teleurstellingen op de motivator niveau.


Saito Tokens

Saito is een constant evoluerend applicatienetwerk. Desalniettemin, hebben sommige applicaties en nodes op het netwerk mogelijk accounts nodig om Saito-tokens uit te geven in ruil voor datadiensten.

Om diegenen te helpen die deze diensten willen gebruiken, is Saito van plan om het publiek tokens te laten kopen vanaf het voorjaar van 2021. Gedetailleerde informatie zal op de website van Saito worden gepubliceerd. In de praktijk hoopt Saito de aankoop te ondersteunen via een extern gehoste smartcontract, dat de functie biedt om automatisch tokens te kopen en op te nemen in het Saito-netwerk. Met de ontwikkeling van het netwerk is Saito’s uitwisselprogramma en onderhoudsplan voor de gekochte tokens als volgt:

Gebruikers die Saito-tokens kopen op beurzen of andere cryptocurrencies gebruiken, kunnen hun tokens op elk moment van het openbare netwerk opnemen. Het Saito-team behoudt zich het recht voor tokens uit te geven voor maximaal 96 uur.

Op het moment dat een organisatie revisie plaatsvindt zal de Saito blockchain worden gereset, op dat punt zal Saito’s hoofd-ontwikkelingsteam trachten te garanderen dat tokens die eerder zijn gekocht en verwijderd naar de live organisatie opnieuw zullen worden uitgegeven aan de records die zij bezitten. Er kan een minimumbalans vereist zijn om heruitgifte van netwerk-dust te voorkomen.

Cliënten die delen van hun tokens buiten de live organisatie houden voor de eenvoud van de executives zijn vrij om dit te doen voor een tijd van tenminste drie jaar. Tegen het einde van die periode behoudt Saito alle bevoegdheid om uitzonderlijke tokens naar de primaire keten te verplaatsen. Het maximale aantal voorraad op de Saito-organisatie zal 10 miljard tokens bedragen, een bedrag dat redelijk is om een wereldwijde informatieorganisatie te besturen. De details over de circulatie zullen binnenkort te vinden zijn op de website van Saito. Als u wilt weten hoe u Saito-munten kunt verkrijgen, bezoek dan de volgende pagina.


In het kort

De belangrijkste problemen bij het schalen van blockchain zijn van financiële aard. Saito pakt deze problemen aan, waardoor zij een zeer veelzijdige blockchain kunnen fabriceren, die aanpasbaarheid bereikt door te garanderen dat betalingen naar de hubs stromen, die geld uitgeven aan het netwerkinfrastructuur. De mensen die over de technische details gaan in de Saito-organisatie, zullen in ieder geval zeven belangrijke ontwikkelingen in de blockchain-innovatie ontdekken: geprogrammeerde heruitzending van uitwisselingen, de burn fee, de burn fee, de golden ticket systeem, paysplit and powsplit, N-block golden tickets, een veilig multiparty stembiljet instrument, en de keten van cryptografische ondertekeningen die de blockchain in staat stelt om nuttige nodes in de koersorganisatie te onderscheiden en te belonen. Octrooiverzekering is gekregen op deze strategieën. Saito nodigt andere blockchain-projecten die ten minste een van deze technieken willen consolideren in hun eigen organisaties uit om hier aan deel te nemen. Saito spoort gebruikers ook aan om Saito’s site te bezoeken die een interface bevat naar de functionerende organisatie, een gids van toekomstige vooruitgangsplannen, en instructie-oefeningen die iedereen kunnen helpen om vandaag nog te beginnen met het bouwen van Saito-toepassingen.

Voor meer informatie over het opwindende project van Saito, bezoek: https://saito.io/

Gerelateerd Nieuws

Scroll to Top