Persbericht

Persbericht

Newsbit 17-02-2021 16:44u leestijd 3 - 4 min

xHumanity – een betere manier van leven

Naarmate samenlevingen en menselijke netwerken groeien, wenden mensen zich steeds meer tot digitale netwerken voor directe en veel functionelere manieren om informatie te vinden en te verspreiden. Het is onvermijdelijk dat ook online sociale netwerken groter en complexer worden. In dergelijke netwerken moet het vertrouwen in het medium en de verspreiding van informatie en inhoud onvermijdelijk meer en meer berusten op technologisch ondersteunde middelen.

Blockchain-technologie kan veel bijdragen aan de evolutie van het internet van de volgende generatie en aan het bereiken van hoge niveaus van gedistribueerd vertrouwen, naadloos en onopvallend, door expliciet de betrouwbaarheid te verhogen van de inhoud die via toekomstige media wordt gedeeld. Vertrouwen is essentieel voor samenlevingen en blockchain heeft het potentieel om de focus te verschuiven van vertrouwen in mensen en instellingen naar vertrouwen in de technologie die wordt gebruikt.

Als sociaal platform streeft xHumanity ernaar gemeenschappen op te richten die niet op individualisme zijn gebaseerd. Deze groepen kunnen dan hun eigen grenzen en werkings- en ontwikkelingsgebieden bepalen zoveel zij willen zonder geconditioneerd te worden, zelfs niet door leeftijd. De reacties en relaties van elke gebruiker worden gemeten en vertaald in kwantificeerbare sociale reputatie. Ons systeem komt ook met een ingenieuze oplossing die erop gericht is de problemen en meningsverschillen tussen de deelnemers te kwantificeren en om te zetten in reputatie, op basis van onderhandelingen en verzoening tussen de deelnemers.

Gebruikers – of beter gezegd mensen binnen het systeem zullen worden beloond voor hun sociale gedrag met xCRED, de toekomstige valuta van menselijke relaties, de drager van vertrouwen en creativiteit van de mensen die het platform gebruiken. Alle acties, reacties en relaties zullen de digitale sociale vingerafdruk van elke gebruiker vormen. Vertrouwen tussen mensen is cruciaal, omdat het de basis vormt voor de ontwikkeling van sociale relaties.

Zoals Roger C. Mayer, een zeer gerespecteede academicus, en zijn collega’s in hun onderzoek naar vertrouwen hebben aangegeven, wordt vertrouwen gedefinieerd als de “bereidheid van een partij om kwetsbaar te zijn voor de actie van een andere partij op basis van de verwachting dat de ander een bepaalde, voor de vertrouwenspersoon belangrijke actie zal uitvoeren”. Kwetsbaarheid, een belangrijk kenmerk dat in twijfel wordt getrokken, betekent dat er bepaalde elementen zijn die verloren kunnen gaan en dat de vertrouwende partij zelf ook bepaalde risico’s op zich neemt.

Men kan gemakkelijk vaststellen dat de kwetsbaarheid van sociale groepen tegenwoordig zeer groot is, aangezien er alternatieve hefbomen worden gebruikt om bepaalde aspecten van de sociale besluitvorming te controleren, waardoor de mensen weinig onafhankelijkheid hebben. Ook weerspiegelt wat wij gewoonlijk coöperatief gedrag noemen helemaal niet het huidige niveau van vertrouwen tussen de partijen, omdat deze “samenwerking” in feite het gevolg kan zijn van dwangmatige controle. Dit is waar onze Game of Truth in het spel komt – een nieuwigheid van het xHumanity team die ook beschikbaar zal zijn in de gedecentraliseerde applicatie. Het doel van dit spel is om nepnieuws uit te bannen met behulp van AI.


xHumanity – de toekomst van de sociale economie

xCRED tokens geven toegang tot financiële diensten zoals staking, farming, borrowing en lending, onder veel voordeligere voorwaarden voor xHumanity gebruikers dan voor degenen die geen deel uitmaken van de applicatie. De invoering van UBI (Universal Basic Income) zal voor de gebruikers van de app gegarandeerde jaarlijkse uitkeringen zoals xDNA tokens met zich meebrengen.

Met behulp van xCRED-xDNA-pools zal de koppeling tussen sociale betrokkenheid bij de toepassing en financiële diensten tot stand worden gebracht. Daardoor zullen financiële diensten in de fiatwereld (fiatgeld) beschikbaar worden voor de cryptowereld. Om toegang te krijgen tot een lening bij een bank zal het in essentie voldoende zijn om een zeer goede vingerafdruk te hebben en wat geld in xDNA tokens als onderpand.

Als een gedecentraliseerde toepassing is het duidelijk dat het bestuur van xHumanity bij de gebruikers zal liggen. Een van de beslissingen die zij zullen moeten nemen is over de bestemming van de tokens voor elk jaar. Een maximum van 5% van het totaal aantal tokens kan in een jaar worden uitgegeven. Aan het einde van het jaar kan de rest van de tokens die niet zijn toegewezen, worden verdeeld onder de gebruikers, worden gedoneerd of worden ‘geburnt’ via een transparant stemproces.

Gebruikers zullen ook degenen zijn die beslissen of er advertenties in de app aanwezig zullen zijn of niet. Vrijwel elke groep zal in staat zijn om te beslissen of en wat voor soort advertenties ze zullen kunnen draaien voor gebruikers binnen die groep. Een concurrerend systeem tussen advertentie-aanbieders zal worden ingevoerd en de daaruit voortvloeiende inkomsten zullen toebehoren aan de gemeenschap.

Van begin tot eind bestrijkt de xHumanity-app het volledige spectrum, door andere sociale netwerken met elkaar te verbinden en de gebruikers een portemonnee te verschaffen die geen kosten in rekening brengt voor transfers tussen gebruikers. xHumanity vertegenwoordigt de toekomst van een economie gebaseerd op sociale betrokkenheid.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://xhumanity.org/

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten