Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Bank of England; “Crypto vormt bedreiging voor financiële stabiliteit”

Sir Jon Cunliffe van de Bank of England heeft de Britse wetgevers aangespoord “heel hard” na te denken over de verstorende factor die crypto’s zouden kunnen veroorzaken ten opzichte van traditionele financiën.


Groei van crypto is een ‘dringende zaak’

Volgens Sir Jon Cunliffe, de plaatsvervangend gouverneur voor financiële stabiliteit bij de Bank of England, kan crypto een onmiddellijke bedreiging vormen voor het traditionele financiële systeem.

Tijdens een interview maandag met het BBC Today-programma, betoogde Cunliffe dat de snelle groei van digitale activa en hun integratie met traditionele financiële diensten binnenkort systeemrisico’s met zich mee zou kunnen brengen. Hij verklaarde:

“Cryptocurrencies groeien erg snel en raken steeds meer geïntegreerd met het traditionele financiële systeem. Dus het punt waarop ze een risico vormen komt steeds dichterbij. Ik denk dat regelgevers en wetgevers daar heel goed over moeten nadenken”, voegde hij eraan toe.

Cunliffe waarschuwde voor het integreren van volatiele crypto-activa in het reguliere financiële systeem. Hij verwierp echter aangrenzende zorgen met betrekking tot de opkomst van stablecoins.

Deze opmerkingen van Cunliffe komen ongeveer een maand nadat hij op 13 oktober de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication toesprak. Hier riep hij beleidsmakers op om crypto-regulering na te streven als een “dringende zaak”.

Ondanks het feit dat “cryptotechnologieën een vooruitzicht bieden op radicale verbeteringen in financiële diensten”, betoogde Cunliffe dat de sector aanzienlijke risico’s met zich meebrengt door prijsvolatiliteit, een gebrek aan wetten voor consumentenbescherming en het ontbreken van antiwitwasbepalingen in de DeFi-sector.

“Hoe groot die risico’s kunnen worden, hangt voor een groot deel af van de aard en de snelheid van de reactie van regelgevende en toezichthoudende autoriteiten”, zei Cunliffe.


Nog geen beslissing over Britse CBDC

Op 9 november hebben de Britse centrale bank en het ministerie van Financiën een gezamenlijke verklaring vrijgegeven. Hierin wordt het komende onderzoek geschetst naar een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) voor de Britse markt.

Het duo zal in 2022 een overleg afspreken om de levensvatbaarheid van een digitale valuta in het Verenigd Koningrijk te beoordelen. Ook gaan ze mogelijke ontwerp kenmerken onderzoeken en de positieve en negatieve implicaties van het uitgeven van een digitale valuta overwegen.

De Bank of England voegde toe dat er in dit stadium “geen beslissing” is genomen om een digitale valuta te lanceren.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten