Privacy Policy – Newsbit

Deze Privacy Policy geeft een overzicht van alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Newsbit, een Nederlands bedrijf gevestigd te Kerkenbos 1037, 6546 BB Nijmegen, Nederland, onder KvK-nummer 72553774, hierna genoemd Newsbitwij of ons.

Newsbit hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het naleven van uw keuzes. We streven ernaar om u een veilig gevoel te geven wanneer we uw gegevens verzamelen of delen en daarom willen we transparant zijn over hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en opslaan en over de keuzes die voor u beschikbaar zijn.

Daarom gaat deze Privacy Policy over hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van relaties en gebruikers van Newsbit (de Privacy Policy). De Privacy Policy is van toepassing op de website van Newsbit op www.newsbit.nl (de Website), evenals op uw gebruik van of toegang tot een van onze (online) diensten.                                                                                

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. We zullen u op de hoogte stellen wanneer er updates worden doorgevoerd.

1. Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van relaties van Newsbit en bezoekers van de Website. We zullen u duidelijk informeren wanneer er om informatie wordt gevraagd waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden en u heeft de keuze om deze al dan niet te verstrekken.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Om u de functionaliteiten van de Website aan te bieden en voor het technisch en functioneel beheer daarvan.

(i) Waarom?
We streven ernaar om onze Website gemakkelijk toegankelijk te maken en u de best mogelijke ervaring en functionaliteiten te bieden. We verwerken technische gegevens van iedereen die onze Website bezoekt en gebruikt om deze te beheren en de prestaties ervan te verbeteren. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens ook verwerken, zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat te configureren om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden. De functionaliteiten van de Website komen grotendeels tot stand door het gebruik van cookies.

(ii) Hoe?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Bij het bezoeken van onze Website wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies. Het is ook mogelijk om alle cookies te weigeren, al kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteiten van de Website.

(iii) Wat?
Wij verwerken alle persoonsgegevens die u heeft ingevoerd op onze Website of die worden gegenereerd door het gebruik van onze cookies, waaronder uw IP-adres en welke internetbrowser u gebruikt.

(iv) Hoe lang?
De opslag verschilt per cookie. Lees hierover meer in de Cookie Policy. Gegevens die voor dit doel worden verzameld, zullen echter nooit langer dan 2 jaar worden bewaard, tenzij het een permanente cookie betreft.

Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten

(i) Waarom?
Als u bij ons op kantoor of via een contactformulier op onze Website contact met ons opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of een klacht te behandelen.

(ii) Hoe?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk zullen we je om toestemming vragen voordat je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier. In elk ander geval wordt ons legitieme belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen om ons bedrijf naar behoren te kunnen runnen en verbeteren.

(iii)Wat?
Wij verwerken uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Newsbit over uw vraag of klacht en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw specifieke vraag en of klacht te behandelen. Als u nog meer persoonlijke gegevens opneemt in een bericht of correspondentie met ons, kunnen we dit ook verwerken.

(iv) Hoe lang?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te voltooien of de klacht af te handelen, plus een extra maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Om een juiste handhaving en respect voor uw rechten in deze Privacy Policy te garanderen

(i) Waarom?
Als gevolg van de rechten die u worden verleend door, onder andere, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die u kunt vinden in Sectie 7 van deze Privacy Policy, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband hiermee uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens vastleggen om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

(ii) Hoe?
De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze wettelijke verplichting om onze betrokkenen een manier te bieden om hun rechten uit te oefenen.

(iii) Wat?
We verwerken contactgegevens zoals uw e-mailadres en persoonlijke informatie zoals uw naam.

(iv) Hoe lang?
Vanwege de aard van dit doel, moeten we deze informatie voor onbepaalde tijd bewaren.

Voor het verwerken van donaties

(i) Waarom?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie(s) te beheren en in te zamelen. Dit omvat het gebruiken van uw persoonsgegevens om potentiële donateurs actief te benaderen via verschillende kanalen.

(ii) Hoe?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst en gerechtvaardigd belang. Wij willen hiermee de communicatie met onze donateurs verbeteren waarmee wij beogen om onze financiering te optimaliseren. 

(iii) Wat?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en creditkaartinformatie wanneer van toepassing, en uw correspondentie met ons.

(iv) Hoe lang?
Uw persoonlijke gegevens worden tot 7 jaar bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

Voor relatiebeheer en marketing

(i) Waarom?
Newsbit gebruikt de informatie in de database contractuele relaties om u nieuwsbrieven te sturen en om u anderszins op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Newsbit of gelieerde entiteiten. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeks- en marketingstrategieën.

(i) Hoe?
Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

(iii) Wat?
Wij verwerken uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren en correspondentie met ons.

(iv) Hoe lang?
Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Cookies

Newsbit maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie.

4. Minderjarigen

We staan erop om geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken, tenzij dit expliciet is toegestaan door een ouder of wettelijke voogd. Omdat het echter moeilijk is om te achterhalen of we dit doen, raden we u ten zeerste aan om ons op de hoogte te stellen als u reden heeft om aan te nemen dat we de persoonsgegevens van een minderjarige verwerken. We zullen deze persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen.

5. Derde partijen met toegang tot uw gegevens

Binnen Newsbit hebben onze medewerkers, contractanten en bestuurders toegang tot persoonsgegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

Newsbit deelt persoonlijke informatie alleen met derden als dit nodig is om het toepasselijke doel te dienen zoals hierboven uiteengezet. Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt is dit alleen mogelijk volgens de instructies van Newsbit. Zij treden op als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ons beoogde niveau van privacy en veiligheid te behouden. Met de gegevensverwerker(s) sluiten wij de benodigde overeenkomst, waarbij wij verplichtingen opnemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zodat de gegevensverwerker zijn plicht kan vervullen om ons diensten te verlenen.

Onder deze voorwaarden hebben de volgende derde partijen toegang tot uw persoonsgegevens:

  • Informatie over uw gebruik van onze Website en andere informatie die u via cookies en vergelijkbare technologie ontvangt, wordt gedeeld met webanalyses, sessie-opname en online marketingdiensten.
  • SEO-consultants en IT-specialisten kunnen worden gecontracteerd door Newsbit om de werking van de Website te verbeteren. Deze derde partijen kunnen mogelijk data inzien voor zover nodig om hun taken uit te voeren.
  • Betalingsproviders krijgen toegang tot uw gegevens wanneer u een donatie doet aan Newsbit.

In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht. Newsbit zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

6. Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. We hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We zorgen er verder voor dat persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor die specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie.

We hebben maatregelen getroffen om uw veilig bezoek aan en gebruik van onze website te garanderen. Zo voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten. Uw verbinding met onze website is veilig door activering van Secure Socket Layer (SSL).

Newsbit heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te identificeren, te rapporteren en aan te pakken. Indien zich echter een datalek voordoet, zal Newsbit, zonder onnodige vertraging en waar mogelijk uiterlijk 72 uur na de melding de inbreuk op persoonsgegevens melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, ook heeft u recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons vragen om geen marketingcommunicatie te sturen en uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor directe marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie door de afmeldinstructies te volgen die u in die e-mails krijgt.

U kunt uw eerder verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken of u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ten slotte heeft u het recht om u een bestand te laten toesturen met de details van welke van uw persoonlijke gegevens we hebben opgeslagen. U kunt ons schriftelijk verzoeken om een ​​dergelijk dossier te ontvangen. Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we mogelijk minimale persoonlijke informatie moeten opslaan.

We willen u ook informeren en eraan herinneren dat u een formele klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat uw privacy rechten zijn geschonden.

Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Newsbit, u wilt dat uw persoonsgegevens worden vergeten, uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, of indien u een ander verzoek heeft omtrent uw persoonsgegevens informatie, dan kunt u op elk moment hierom verzoeken door contact op te nemen:

Newsbit

  • Kerkenbos 1037 6546 BB Nijmegen
  • info@newsbit.nl

Externe links

Onze Website kan links naar andere websites weergeven. Tenzij deze andere websites zijn aangesloten bij Newsbit, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacy policy dat deze andere websites gebruiken, noch voor de inhoud en beveiliging ervan. We raden u aan om uzelf te informeren door de privacy policies op deze websites te lezen.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben over de inhoud, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@newsbit.nl

Laat het ons weten als u, om welke reden dan ook, van mening bent dat we de principes in deze Privacy Policy niet hebben nageleefd. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk correcties aan te brengen.