Crypto termen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Algoritme

Een algoritme is een wiskundige formule, dat zich in programmeertaal vertaalt tot een stukje code met een eindige set instructies om een doel te bereiken/probleem op te lossen.

Altcoin

Een altcoin is een cryptomunt dat een alternatief is voor de Bitcoin. Het begrip wordt ook gebruikt om alle cryptocurrencies, behalve de Bitcoin aan te geven.

AML (Anti Money Laundering)

AML is de afkorting van ‘Anti Money Laundering’, wat dus in Nederland ook wel anti-witwassen wordt genoemd. Om witwassen te voorkomen bestaan er verschillende AML-vereisten. Dit zijn bijvoorbeeld wetten en richtlijnen waaraan banken en andere financiële instellingen zich aan moeten houden, zodat de stroom van geld verkregen via illegale/dubieuze activiteiten zoveel mogelijk verminderd en/of voorkomen worden.

Angel investor

Een Angel investor is een rijke investeerder die investeert in projecten van startende ondernemers en/of start-up bedrijven, zodat de beginnende bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

AON (all or none order)

Een All-Or-None order (AON) is in het Nederlands vertaald een alles-of-niets order. Dit is een order om een cryptomunt of aandeel te kopen die in zijn geheel gevuld moet worden. Een gedeeltelijke vulling wordt niet geaccepteerd. AON-orders die niet onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden blijven staat totdat ze worden uitgevoerd of geannuleerd.

API (Application Programming Interface)

Een API is een stukje software wat het mogelijk maakt dat twee verschillende applicaties informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het is dus een soort ober die ervoor zorgt dat de klant in een restaurant zijn bestelling met de keuken kan delen.

Arbitrage Trading

Arbitrage trading is handel waarbij gebruik wordt gemaakt van de kleine prijsverschillen tussen twee of meer beurzen. Je kan dan bijvoorbeeld winst maken als een cryptomunt op de ene beurs 10 cent goedkoper is dan op de andere crypto beurs.

ASIC

Een ASIC (application specific integrated circuit) is taakgerichte hardware die er alleen op gericht is om crypto te minen, waardoor deze dit veel effectiever en efficiënter doen. Dit leidt ertoe dat de Hashrate zou stijgen, aangezien de rekenkracht van ASIC’s hoger is.

ASIC-resistant

Als een cryptocurrency ASIC-resistant is betekent het dat deze munt alleen nog gemined kan worden door middel van een gewone computer (CPU) of grafische kaart (CPU) in plaats van een chip die speciaal ontworpen is om cryptocurrencies te minen (zoals de antminer).

ATH (All Time High)

ATH staat voor ‘All Time High’. Deze term geeft aan dat een bepaalde cryptomunt op zijn allerhoogste punt ooit staat qua prijs. De munt heeft op dat moment zijn hoogste punt bereikt.

Atomic Swap

Atomic Swap is een smart contract technologie die het mogelijk maakt om de ene cryptocurrency voor een ander in te ruilen zonder dat daar gecentraliseerde tussenpersonen aan te pas hoeven te komen, zoals exchanges.

Attack surface

Een attack surface, ook wel een aanvals-oppervlak genoemd wordt in de digitale wereld gezien als de manieren waarop een hacker een apparaat of netwerk kan binnendringen en gegevens kan onderscheppen. Hackers noemen dit ook wel zwakke plekken in je firewall – de beveiliging van je computer.

B

Bags

Deze term verwijst naar de tokens en cryptocurrencies die iemand in zijn of haar ‘zakken’ crypto wallet heeft.

Bearmarket

Een Bearkmarket is een markt die langdurig een dalende trend aanhoudt noemt men een bear market. Dit komt van de beer die zijn prooi omlaag slaat.

Bearwhale

Met de term bearwhale worden de termen bear en whale gecombineerd. Kort samengevat is een bearwhale een vermogend persoon die inzet op de daling van een cryptomunt of markt.

Benchmark

Als je het werkwoord benchmarken gebruikt, betekent het eigenlijk dat je aan het vergelijken bent. In de financiële wereld wordt er met benchmarken vaak bedoelt dat je niet zomaar een ding met het andere vergelijkt, maar dat je datgene dat je wilt vergelijken met de meest ‘ideale situatie’ of bijvoorbeeld de best presterende concurrent vergelijkt. Zo kan je heel goed zien hoe je zelf presteert.

Bitcoin

Met het groeiende aantal online transacties en het stijgende wantrouwen richting banken na de financiële crisis van 2008 stijgt de vraag naar een nieuw digitaal betaalmiddel. Dit betaalmiddel zou parallel naast het bestaande financiële systeem moeten kunnen bestaan. Het belangrijkste daarbij is dat dit nieuwe systeem decentraal is opgezet en er dus geen single point of failure is. Bitcoin is het antwoord op de vraag naar een nieuw digitaal betaalmiddel. Je kunt Bitcoin het beste zien als een digitale vorm van cash geld: een manier van waarde uitwisseling rechtstreeks van persoon naar persoon, zonder dat er een derde partij bij betrokken is. Dit noemen we peer-to-peer.

Black Swan Event

Een Black Swan Event is een extreem negatief evenement die plaatsvindt dat onmogelijk te voorspellen was. Er zijn 3 pijlers om de definitie ‘black swan event’ te mogen gebruiken: Het is een onvoorspelbaar evenement Een ‘black swan event’ resulteert in ernstige en wijdverspreide consequenties Na een ‘black swan event’ zullen mensen rationaliseren dat het evenement toch voorspelbaar was.

Block header

Een onderdeel van een block dat metadata en een samenvatting van de transacties van dat block bevat. Dit is de informatie hashed als er gemined wordt

Block height

De ‘block height’ geeft aan waar in de keten dit blok zich bevindt, dus hoeveel blokken voorafgegaan zijn aan dit blok.

Block reward (beloning)

Een block reward, dus blok beloning, is hoeveel cryptomunten of delen van een cryptocurrency de miner krijgt als beloning voor het minen van het blok.

Blockchain

Wat is blockchain technologie nou precies? We nemen als voorbeeld een groothandel in groente en fruit. De financiële administratie van het bedrijf loopt via een grootboek, daarin staat alles over de inkoop en verkoop van groente en fruit. Als het bedrijf zaken doet met een andere partij wordt er een beroep gedaan op een vertrouwde tussenpersoon om de transactie de valideren, bijvoorbeeld een notaris of een bank.

Bollinger bands

Bollinger bands is een hulpmiddel dat je kan gebruiken om de prijsgrafiek van een aandeel/cryptocurrency te analyseren. Eigenlijk zijn het 3 lijnen die je door de koers van de cryptocurrency plaatst. 1 lijn duidt de gemiddelde trend aan. De andere 2 lijnen zijn de maximale uitschieters naar boven en naar onder die je mag verwachten op basis van de gemiddelde trend. Komt de koers buiten de een van de twee buitenste bollinger bands dan spreken we van een uitbraak.

BUIDL

BUIDL komt eigenlijk van build wat bouwen betekent. Het zou crypto investeerders moeten aanmoedigen om actief mee te bouwen aan de cryptomunten waarin ze investeren in plaats van ze alleen passief te houden en te hopen op het beste.

Bullmarket

Een bullmarket is een markt met veel potentie. Grote investeerders zijn optimistisch en verwachten grote winst te kunnen maken in de toekomst. Dit komt van de stier die geregeld met zijn horens omhoog zwaait.

Buy the rumour, Sell the news

“Buy the rumour, sell the news” is een zin wat veel in de wereld van het handelen voorkomt, ook binnen de cryptocurrency wereld. Maar wat houdt dit precies in? Wij nemen als voorbeeld een nieuwsbericht van Bitcoin. Bitcoin komt met een update. Exacte details van de update zijn nog niet bekend. Maar het schijnt een grote ontwikkeling te zijn.  De hype is groot. Men gaat vol Bitcoins inkopen waardoor de koers stijgt. Nu kunnen er drie dingen gebeuren: De details van de update worden bekendgemaakt. De update is goed, toch verkopen veel mensen de Bitcoins, vanuit de overtuiging dat het slim is om in te kopen op de eerste aankondiging van de update en de hype wat volgt. Het is onmogelijk om de hype vast te houden. Het slechtste scenario is dat de details van de update een flop is en de Bitcoin volledig instort. De details van update zijn echt geweldig. Er is een nieuwe waardetoevoeging ontwikkeld!  De hype houdt aan en de Bitcoin stijgt verder.

Buy wall

Bij een buy wall zijn er meer kooporders dan verkooporders geplaatst op een bepaalde koers. Het is dus een ‘ophoping’ van kooporders bij een prijs. Dit zal positief zijn voor de koers, in de zin dat hij zal gaan stijgen.

P

PoS

PoS is een afkorting van Proof-Of-Stake. Proof-of-Stake is een systeem dat het radicaal anders wil doen en het energie-element uit het consensus mechanisme haalt. In principe kom je dan weer uit bij een systeem waarin degene met een meerderheid automatisch de baas is.

PoW

PoW is een afkorting van Proof-Of-Work. Het energie-component in Proof-of-Work vormt een essentieel puzzelstuk in het geheel dat Bitcoin heet. De miners die de meeste energie investeren (het meeste werk verrichten) mogen nieuwe blokken produceren en verdienen het meest.

Private key

Een tekenreeks van letters en getallen dat geheim gehouden wordt door de gebruiker. Deze is speciaal ontworpen om een digitale overdracht te ondertekenen waarbij gebruik wordt gemaakt van een publieke sleutel. In het geval van Bitcoin is dit een private key die dient te werken met een public key. Met een private key kunnen alle transacties uitgevoerd worden. Deze bevestigen de identiteit van de eigenaar van een public key, het is daarom van belang de private key van een blockchain wallet nooit met derden te delen.”

Pump & Dump groepen

Wanneer de waarde van een relatief kleine coin zonder duidelijke reden opeens heel hard stijgt is de kans groot dat dit door zogenaamde ‘pump and dump’ groepen komt. Dit zijn kapitaalkrachtige en invloedrijke groepen die grote hoeveelheden van een coin kopen en deze ook gaan promoten. Hierdoor zal de koers van deze coin flink stijgen. Wanneer de stijging voldoende is dumpen zij massaal hun eerder aangekochte coins en strijken de winst op. De koers zal hierdoor weer zeer snel dalen.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten