Crypto termen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Accumuleren

Accumuleren is een term die vaak wordt gebruikt in de crypto wereld om het proces van het kopen en vasthouden van een cryptomunt gedurende een lange periode te beschrijven.

Adres

Een adress, of crypto-adress, is de locatie waar jij jouw cryptomunten bewaart.

AI Coins

AI Coins, ook bekend als kunstmatige intelligentie-munten, vormen de kern van projecten op het snijvlak van AI en blockchain-technologie.

Airdrop

Een airdrop is een term die wordt gebruikt om de distributie van crypto-tokens naar een groot aantal wallets te beschrijven.

Algoritme

Een algoritme is een wiskundige formule, dat zich in programmeertaal vertaalt tot een stukje code met een eindige set instructies om een doel te bereiken/probleem op te lossen.

All or none order (AON)

Een all-of-none order, of AON-order, is een investeringsorder die een broker de opdracht geeft om de gehele order in één keer of helemaal niet uit te voeren.

All Time High (ATH)

ATH staat voor ‘All Time High’. Deze term geeft aan dat een bepaalde cryptomunt op zijn allerhoogste punt ooit staat qua prijs. De munt heeft op dat moment zijn hoogste punt bereikt.

All Time Low (ATL)

All Time Low (ATL) is een term die wordt gebruikt om het laagste prijspunt aan te duiden dat een cryptocurrency ooit heeft bereikt. Het verwijst naar het dieptepunt van de waarde van een specifieke munt of token sinds de oprichting ervan.

Altcoin

Een altcoin is een cryptomunt dat een alternatief is voor de Bitcoin. Het begrip wordt ook gebruikt om alle cryptocurrencies, behalve de Bitcoin aan te geven.

Altseason

Altseason is een term die wordt gebruikt om een periode te beschrijven waarin alternatieve cryptocurrencies (altcoins) een aanzienlijke prijsstijging ervaren ten opzichte van Bitcoin.

Angel investor

Een Angel investor is een individu of een groep individuen die kapitaal verstrekken aan kleine bedrijven, meestal in ruil voor aandelen of eigendom in het bedrijf.

Anti Money Laundering (AML)

Anti-Money Laundering (AML), vrij vertaald anti witwassen, is een reeks wet- en regelgeving die is ontworpen om te voorkomen dat criminelen geld witwassen dat is verkregen door illegale activiteiten.

Application Programming Interface (API)

Een API is een stukje software wat het mogelijk maakt dat twee verschillende applicaties informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het is dus een soort ober die ervoor zorgt dat de klant in een restaurant zijn bestelling met de keuken kan delen.

APY

Annual Percentage Yield (APY) is een maatstaf die het daadwerkelijke rendement weergeeft dat op een investering of spaarrekening wordt verdiend, rekening houdend met het effect van samengestelde rente over een periode van één jaar.

Arbitrage Trading

Arbitrage trading is handel waarbij gebruik wordt gemaakt van de kleine prijsverschillen tussen twee of meer beurzen. Je kan dan bijvoorbeeld winst maken als een cryptomunt op de ene beurs 10 cent goedkoper is dan op de andere crypto beurs.

ASIC

Een ASIC (application specific integrated circuit) is taakgerichte hardware die er alleen op gericht is om crypto te minen, waardoor deze dit veel effectiever en efficiënter doen. Dit leidt ertoe dat de Hashrate zou stijgen, aangezien de rekenkracht van ASIC’s hoger is.

ASIC-resistant

ASIC-resistant is een term die wordt gebruikt om een cryptocurrency- of blockchain-netwerk te beschrijven dat is ontworpen om bestand te zijn tegen de gespecialiseerde computers die bekend staan als Application Specific Integrated Circuits of ASIC’s.

Astroturfing

Astroturfing verwijst naar de praktijk van het kunstmatig creëren van een schijn van grassroots steun voor een project, munt of idee.

Atomic Swap

Atomic swap is een technologie die de uitwisseling van de ene cryptocurrency voor de andere mogelijk maakt zonder tussenkomst van een derde partij.

Attack surface

Een attack surface, ook wel een aanvals-oppervlak genoemd wordt in de digitale wereld gezien als de manieren waarop een hacker een apparaat of netwerk kan binnendringen en gegevens kan onderscheppen. Hackers noemen dit ook wel zwakke plekken in je firewall – de beveiliging van je computer.

Audit

Een audit is een financieel proces dat wordt gebruikt om de juistheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie van een bedrijf te evalueren en te verifiëren.

B

Bags

Deze term verwijst naar de tokens en cryptocurrencies die iemand in zijn of haar ‘zakken’ crypto wallet heeft.

Bear Flag

Een bear flag is een technisch analysepatroon die veel crypto day traders gebruiken bij het handelen. Het wordt over het algemeen gezien als een bearish voortzettingspatroon.

Bear market

Een bear market is een term die wordt gebruikt om een periode te beschrijven waarin de marktwaarde van een investering, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, een neerwaartse trend doormaakt.

Bear trap

Een bear trap beschrijft een situatie waarbij de koers van een activum schijnbaar een neerwaartse trend begint.

Bearish

Bearish is een term die in de crypto wereld wordt gebruikt om een marktsentiment te beschrijven dat wordt gekenmerkt door een pessimistische kijk op de prijs van een cryptomunt.

Bearwhale

Met de term bearwhale worden de termen bear en whale gecombineerd. Kort samengevat is een bearwhale een vermogend persoon die inzet op de daling van een cryptomunt of markt.

Benchmark

Een benchmark is een soort prestatiemaatstaf die wordt gebruikt om verschillende soorten investeringen te vergelijken.

Bitcoin

Bitcoin is een cryptocurrency en een digitaal betalingssysteem dat is uitgevonden door een onbekende persoon of groep mensen onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werd uitgebracht als open-source software in 2009.

Bitcoin futures

Bitcoin Futures zijn financiële contracten waarmee twee partijen het eens kunnen worden over een vaste prijs voor Bitcoin op een bepaalde datum in de toekomst.

Bitcoin Halving

De Bitcoin Halving is een proces dat ongeveer elke vier jaar plaatsvindt in het Bitcoin-netwerk. Het is een belangrijke gebeurtenis die de beloning die Bitcoin-miners verdienen voor het verifiëren van transacties op het netwerk met de helft vermindert.

Bits

Bits zijn een subeenheid van de Bitcoin cryptocurrency, die wordt gebruikt om kleinere bedragen van Bitcoin aan te duiden.

Black Swan Event

Een Black Swan Event is een extreem negatief evenement die plaatsvindt dat onmogelijk te voorspellen was.

Block

Een block in de cryptowereld is een gegevenseenheid die een de gegevens van meerdere transacties bevat. Blocks worden gemaakt door miners, die gespecialiseerde software gebruiken om complexe wiskundige problemen op te lossen om transacties te valideren en toe te voegen aan de blockchain.

Block explorer

Een block explorer is een online tool die gebruikt wordt om informatie binnen een blockchain-netwerk te zoeken en te bekijken.

Block header

Een block header is de belangrijkste gegevensstructuur van een blockchain. Het is het deel van een blok dat de essentiële informatie over de hele blockchain en zijn componenten bevat.

Block height

Block height is de hoeveelheid blocks in een blockchain. Het is een manier om te meten hoeveel transacties er hebben plaatsgevonden in een blockchain.

Block reward

Een block reward is een beloning die wordt gegeven aan een crypto miner, of een groep crypto miners, die met succes een cryptografische puzzel hebben opgelost.

Blockchain

Blockchain is een revolutionaire technologie die de wereld stormenderhand verovert. Het is een veilige, transparante en gedecentraliseerde manier om gegevens op te slaan en te delen.

Bollinger Bands

Bollinger Bands is een technische indicator die wordt gebruikt om de marktvolatiliteit te meten. De indicator is in de jaren tachtig ontwikkeld door John Bollinger.

Broker

Een broker is een tussenpersoon of platform dat kopers en verkopers van digitale valuta’s met elkaar verbindt.

Bug bounty

Een bug bounty is een beloningsprogramma waarbij individuen worden beloond voor het vinden en melden van softwarefouten, kwetsbaarheden, of beveiligingslekken.

BUIDL

BUIDL komt eigenlijk van build wat bouwen betekent. Het zou crypto investeerders moeten aanmoedigen om actief mee te bouwen aan de cryptomunten waarin ze investeren in plaats van ze alleen passief te houden en te hopen op het beste.

Bull flag

Een bull flag is een technisch analysepatroon die veel crypto day traders gebruiken bij het handelen. Het wordt over het algemeen gezien als een bullish voortzettingspatroon.

Bull market

Een bullmarket is een markt met veel potentie. Grote investeerders zijn optimistisch en verwachten grote winst te kunnen maken in de toekomst. Dit komt van de stier die geregeld met zijn horens omhoog zwaait.

Bull run

Een bull run is een periode van aanhoudende stijging van de prijs van een cryptomunt, gedreven door een grote vraag van beleggers.

Bullish

Bullish is een term die wordt gebruikt om het algemene sentiment van de crypto markt te beschrijven. Het betekent dat handelaren verwachten dat de prijs van een bepaalde cryptocoin zal stijgen.

Burning

Burning, vrij vertaald ‘verbranden’ is een term die in de cryptowereld wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces waarbij munten permanent uit de circulatie worden gehaald.

Buy the rumour, sell the news

De term “Buy the rumour, sell the news”, vrij vertaald “koop het gerucht, verkoop het nieuws”, is afkomstig uit de aandelenmarkt en wordt gebruikt om een handelsstrategie te beschrijven waarbij beleggers anticiperen op nieuws en op voorhand een bepaald aandeel kopen op basis van speculaties over het nieuws.

Buy wall

Bij een buy wall zijn er meer kooporders dan verkooporders geplaatst op een bepaalde koers. Het is dus een ‘ophoping’ van kooporders bij een prijs. Dit zal positief zijn voor de koers, in de zin dat hij zal gaan stijgen.

C

Candidate block

Een candidate block is vrij vertaald een kandidaat blok. Dit wil zeggen dat het blok mogelijk toegevoegd zal worden aan de keten al bestaande blokken van de blockchain of dat het verwijderd zal worden. Miners zullen proberen zo’n kandidaat blok te minen als dat ze lukt wordt het toegevoegd aan de blockchain en krijgen ze een beloning voor het minen.

CBDC

Een Central Bank Digital Currency (CBDC) is een digitale valuta die wordt uitgegeven door een centrale bank, meestal in de vorm van een blockchain-gebaseerd token.

CEX

CEX staat voor Centralized Exchange, en het is een soort cryptocurrency beurs waarmee gebruikers cryptomunten op een gecentraliseerd platform kunnen kopen en verkopen.

CFTC

CFTC is de afkorting van de ‘Commodity Futures Trading Commision’. Dit is het Amerikaans federaal bureau. Het bureau houdt toezicht op en reguleren de handelsmarkten zoals handel in opties en futures.

Chargeback

Chargeback is een beschermingsmechanisme voor consumenten waarmee een transactie kan worden teruggedraaid en de kosten kunnen worden teruggestort naar de kaarthouder.

Cipher

Een cipher in de context van cryptografie verwijst naar een algoritme voor het uitvoeren van versleuteling of ontsleuteling

Client

Een client verwijst naar een softwareprogramma dat gebruikers in staat stelt te interageren met een blockchain-netwerk.

Cold storage

Cold storage verwijst naar het offline bewaren van cryptocurrencies, weg van internettoegang, om ze te beschermen tegen online diefstal, hacking en andere vormen van cyberaanvallen.

Cold wallet

Een cold wallet is een manier om crypto-tokens offline in je bezit te houden. Door een cold wallet te gebruiken, proberen investeerders te voorkomen dat hackers via het internet toegang krijgen tot hun bezit.

Confirmations

Confirmations in de context van blockchain-technologie verwijzen naar het aantal blokken dat is toegevoegd aan de blockchain na het blok dat een specifieke transactie bevat.

Confluence

Dit is wanneer een combinatie van verschillende factoren/indicatoren gebruikt worden om een meer betrouwbare strategie te kunnen vormen. Het woord wordt vaak gebruikt door day-traders.

Consolidatie

Consolidatie is een periode waarin de prijs van een cryptomunnt stabiliseert na een sterke stijging of daling.

CPI

De consumentenprijsindex (CPI) is een maatstaf voor de gemiddelde verandering van prijzen die consumenten betalen voor goederen en diensten.

CPU

Central Processing Unit (CPU) is de primaire component van een computer die verantwoordelijk is voor het interpreteren en uitvoeren van de meeste commando’s van de computer’s andere hardware en software.

Crypto winter

Crypto winter is een term die wordt gebruikt om de marktcondities te beschrijven die voortkomen uit een lange periode van dalende crypto koersen.

Cryptocurrency

Cryptogeld is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta, of – met een Engels woord – cryptocurrency. Dit laatste is een soort digitale munteenheid, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. ’s Werelds bekendste cryptovaluta is de Bitcoin.

Cryptography

Cryptograpy is de praktijk om communicatie te beveiligen zodat ongewenste partijen ze niet meer kunnen lezen.

D

DAO

Een Gedecentraliseerde Autonome Organisatie is een soort digitale organisatie die wordt bestuurd m.b.v. een gedecentraliseerd bestuurssysteem.

Dead cat bounce

Een “dead cat bounce” is een tijdelijk herstel van de prijs van een cryptocurrency of ander financieel instrument na een aanzienlijke daling, waarna de prijs gewoonlijk weer terugvalt.

Decentralisatie

Gedecentraliseerd is een term die wordt gebruikt om een systeem of netwerk te beschrijven dat niet wordt gecontroleerd of beheerd door een enkele entiteit.

Deflatie

Deflatie is een situatie waarin prijzen dalen door afnemende vraag en toenemende aanbod.

Derivaat

Een derivaat is een financieel instrument wiens waarde afhankelijk is van de prijs van een onderliggende activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta’s.

DEX

Een DEX (Decentralized Exchange) is een soort cryptocurrency exchange die opereert zonder centrale autoriteit. Dit betekent dat gebruikers rechtstreeks met elkaar kunnen handelen zonder tussenkomst van een tussenpersoon.

Dip

Een dip is wanneer een crypto een prijsdaling ervaart. Dips worden visueel geïdentificeerd als een soort vallei op een prijsgrafiek.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Dollar cost averaging (DCA) is een beleggingsstrategie waarbij regelmatig een vast bedrag wordt belegd, ongeacht de koers van de cryptomunt.

Dominantie

Dominantie in de context van cryptocurrency verwijst naar de verhouding van de marktkapitalisatie van een specifieke munt ten opzichte van de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies samen.

Double Spending

Double Spending is een potentieel probleem in een digitaal valutasysteem waarbij een token of activum meer dan eens kan worden uitgegeven.

DPoS

Delegated Proof of Stake (DPoS) is een consensusmechanisme gebruikt in sommige blockchain-netwerken om een efficiëntere en flexibelere vorm van consensus te bereiken dan traditionele Proof of Work (PoW) systemen.

DYOR

In de cryptowereld staat DYOR voor “Do Your Own Research” en het verwijst naar het belang om als investeerder je eigen onderzoek te doen naar een crypto project.

F

Falling wedge

Een falling wedge is een bullish patroon in technische analyse, gekenmerkt door een neerwaartse trendlijn en een opwaartse trendlijn die samenkomen. Het wordt beschouwd als een omkeerpatroon, wat aangeeft dat er een bullish trend kan ontstaan.

FATF

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementeel orgaan dat in 1989 is opgericht om het witwassen van geld en andere financiële misdaden te bestrijden.

Federal Reserve (Fed)

De Fed is een afkorting voor de Federal Reserve. Dit is de centrale bank van de Verenigde Staten. De Federal Reserve is onderdeel van een groter systeem, genaamd het Federal Reserve-systeem.

Fiat geld

Fiat is een Latijnse term die betekent “laat het gebeuren”. Het wordt gebruikt in de context van geld om een valuta te beschrijven die alleen waarde heeft omdat het door een overheid of andere autoriteit als wettig betaalmiddel is aangemerkt.

Flippening

Flippening verwijst naar een hypothetische toekomstige gebeurtenis in de wereld van cryptocurrencies, waarbij een cryptocurrency (meestal Ethereum) de marktkapitalisatie van Bitcoin zou overtreffen.

Flipping

Flipping verwijst naar de strategie waarbij handelaren een cryptocurrency kopen met de bedoeling deze na een korte periode van waardestijging weer te verkopen voor winst.

FOMC

Het Federal Open Market Committee (FOMC) is een commissie binnen het Federal Reserve System (de Fed) die verantwoordelijk is voor het bepalen van het monetaire beleid van de Verenigde Staten.

FOMO

FOMO, of Fear of Missing Out, is een term die in de cryptowereld wordt gebruikt om een gevoel van urgentie en angst rond crypto investeringen te beschrijven. Het is het gevoel dat beleggers ervaren wanneer ze denken dat ze een potentiële investeringsmogelijkheid mislopen.

Fork

Een Fork is een splitsing van een blockchain, meestal voor het toevoegen van functies of om consensusmechanismes te veranderen.

Forking

Forking in de context van cryptocurrency verwijst naar het proces waarbij een blockchain zich splitst in twee verschillende paden, vaak vanwege verschillen in visie of technische upgrades.

FUD

FUD staat voor Fear, Uncertainty en Doubt, vrij vertaald Angst, Onzekerheid en Twijfel. Het is een term die wordt gebruikt om negatieve of valse informatie, geruchten of speculaties over een bepaald cryptocurrency- of blockchain-project te beschrijven.

Fundamentele analyse

Een fundamentele analyse is een methode om de intrinsieke waarde van een activum, zoals een aandeel, valuta of cryptocurrency, te beoordelen.

M

MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een technische analyse-indicator die wordt gebruikt om het momentum van een crypto of ander soort investering te analyseren.

Margin trading

Margin trading is het lenen van geld of cryptocurrencies om te investeren in financiële instrumenten, waardoor handelaren met een hefboom kunnen handelen en hun potentiële winsten kunnen vergroten.

Marktkapitalisatie

Marktkapitalisatie, in de volksmond ook wel Market Cap genoemd, is een maatstaf die de totale marktwaarde van een bepaalde cryptomunt meet.

Masternode

Masternodes zijn servers die volledige kopieën van de blockchain behouden. Het is te vergelijken met miners, maar dan de Proof-of-Stake versie. Het in stand houden van een Masternode gebeurt op basis van het staken van coins, waarin (vaak) een grote hoeveelheid coins gealloceerd worden en dus stilstaan en niet actief op de markt worden verhandeld. Dit is niet de essentie van een masternode maar een bijgevolg.

Meme coin

Een meme coin is een cryptocurrency die is gemaakt met het doel een grap te zijn of voor amusement in plaats van voor serieus gebruik.

Merkle tree

Een Merkle tree, ook bekend als een hash tree, is een datastructuur gebruikt in computerwetenschappen en cryptografie om een efficiënte en veilige verificatie van de inhoud van grote datasets te bieden.

MetaMask

MetaMask is een browserextensie waarmee gebruikers hun Ethereum en andere op blockchain gebaseerde crypto veilig kunnen beheren. Het is een gebruiksvriendelijke wallet die verbinding maakt met de Ethereum-blockchain.

Mining pool

Mining pools zijn groepen van cryptocurrency miners die hun rekenkracht bundelen om de kansen op het succesvol mijnen van blocks te vergroten.

Mining rig

Een mining rig is een gespecialiseerde computerconfiguratie die is ontworpen voor het minen van cryptocurrencies.

Moeilijkheidsgraad

Moeilijkheidsgraad in de context van cryptocurrency verwijst naar de mate van complexiteit die betrokken is bij het vinden van een nieuw blok in de blockchain.

Moralis

Moralis is een krachtig en veelzijdig ontwikkelingsplatform dat ontworpen is om het bouwen van gedecentraliseerde applicaties (dApps) op verschillende blockchains aanzienlijk te vereenvoudigen.

Moving Average (MA)

Moving Average (MA), vertaald voortschrijdend gemiddelde, is een technische analysetool die wordt gebruikt om trends in crypto en andere financiële markten te identificeren.

Multisignature

Multisignature is een digitale beveiligingsfunctie die meer dan één sleutel vereist om een transactie te autoriseren.

P

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P) is een type gedecentraliseerde netwerkarchitectuur waarmee gebruikers rechtstreeks met elkaar kunnen verbinden zonder dat een centrale server of tussenpersoon nodig is.

Peg

Een ‘Peg’ vrij vertraald ‘koppeling’ is een systeem met vaste wisselkoersen waarbij de waarde van een crypto is verankerd aan de waarde van een andere valuta of een grondstof.

PoD

Proof-of-Developer (PoD) is een verificatiemethode binnen de cryptocurrency-industrie die bedoeld is om de identiteit en betrouwbaarheid van de ontwikkelaars achter een project te bevestigen.

Ponzi scheme

Een Ponzi scheme is een frauduleus investeringsschema waarbij rendementen voor oudere investeerders worden betaald uit de inleg van nieuwe investeerders.

Portfolio

Een cryptoportfolio is een verzameling van verschillende cryptocurrencies die een individu of entiteit bezit

Privacy Coin

Privacy Coins, oftewel privacymunten, zijn cryptocurrencies die zijn ontworpen om hun gebruikers een hoog niveau van privacy te bieden.

Private key

Een private key, vrij vertaald privésleutel, is een integraal onderdeel van het cryptocurrency-systeem dat wordt gebruikt om cryptomunten veilig op te slaan en te beheren.

Proof of Reserve (PoR)

Proof of Reserve is een cryptografische methode die door crypto-bedrijven wordt gebruikt om te bewijzen dat ze solvabel zijn en voldoende geld hebben om een back-up te maken van de digitale tokens die ze uitgeven.

Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) is een soort consensusalgoritme dat wordt gebruikt om transacties op een blockchain-netwerk te beveiligen en te valideren. Het is een alternatief voor het veelgebruikte Proof of Work-algoritme (PoW) en wordt beschouwd als een efficiëntere, minder energie-intensieve methode.

Proof of Work (PoW)

PoW is een afkorting van Proof-Of-Work. Het energie-component in Proof-of-Work vormt een essentieel puzzelstuk in het geheel dat Bitcoin heet. De miners die de meeste energie investeren (het meeste werk verrichten) mogen nieuwe blokken produceren en verdienen het meest.

Pseudoniem

Een pseudoniem verwijst naar een niet-identificeerbare alias die gebruikt wordt om de identiteit van individuen binnen het blockchain netwerk te verbergen of te beschermen.

Public Key

Een openbare sleutel is een unieke code die is gekoppeld aan een specifieke wallet en wordt gebruikt om transacties te ontvangen.

Pump and Dump

Een pump and dump is een vorm van financiële fraude die steeds vaker voorkomt in de wereld van cryptocurrency. Het gaat om een groep mensen die een grote hoeveelheid van een bepaalde cryptocurrency koopt om de prijs kunstmatig op te drijven. Zodra de prijs hoog genoeg is, dumpen de fraudeurs de munten, waardoor de prijs crasht en investeerders grote verliezen lijden.

S

SATS

Sats is een honderdmiljoenste van een Bitcoin. Dat is de kleinste rekeneenheid die we kunnen gebruiken voor Bitcoin. Dit betekent dus dat 1 SAT gelijk staat aan 0.00000001 BTC.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid verwijst naar het vermogen van een netwerk om een toenemend aantal transacties te verwerken zonder compromissen op het gebied van snelheid, kosten, en betrouwbaarheid.

SEC

SEC is de afkorting van de Amerikaanse Securities & Exchange Commission. Dit is een overheidsinstelling die als doel heeft Amerikaanse beleggers te beschermen en markten te reguleren.

Sell wall

Een ‘sell wall’, vrij vertaald ‘verkoopmuur’, is een term die wordt gebruikt om een grote concentratie van verkooporders voor een bepaalde cryptomunt op een beurs te beschrijven.

SHA-256

SHA-256, wat staat voor Secure Hash Algorithm 256-bits, is een cryptografisch hashfunctie die deel uitmaakt van de SHA-2 familie.

Sharding

Sharding is een schaalbaarheidsoplossing die wordt gebruikt in blockchain-technologie om de capaciteit van het netwerk te vergroten.

Shitcoin

Shitcoin is een term die gebruikt wordt in de cryptocurrencygemeenschap om munten of tokens aan te duiden die weinig tot geen waarde hebben, vaak zonder duidelijk doel, ondersteuning, of nut.

Short gaan

Short gaan, ook wel Shorten genoemd, is een manier om geld te verdienen aan de waardedaling van een aandeel of cryptomunt.

Short Squeeze

Een short squeeze is wanneer beleggers die wedden dat de waarde van een crypto zal dalen, gedwongen worden het tegen een hogere prijs terug te kopen, waardoor de waarde van de crypto snel stijgt.

Smart Chain

Smart Chain verwijst naar een blockchain-technologie die smart contracts ondersteunt, waardoor ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties kunnen creëren en uitvoeren.

Solidity

Solidity is een objectgeoriënteerde programmeertaal voor het schrijven van smart contracts die worden uitgevoerd op de Ethereum-blockchain.

Spotmarkt

De spotmarkt verwijst naar een openbaar handelsplatform waar cryptocurrencies onmiddellijk worden gekocht en verkocht tegen hun huidige marktprijs.

Stop loss

Een stop loss order, oftewel een conditional order, is een order die ervoor zorgt dat  coins op een bepaalde prijs worden verkocht op het moment de prijs daalt om te voorkomen dat meer verlies wordt geleden.