Crypto termen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Airdrop

Een airdrop is een term die wordt gebruikt om de distributie van crypto-tokens naar een groot aantal wallets te beschrijven.

Algoritme

Een algoritme is een wiskundige formule, dat zich in programmeertaal vertaalt tot een stukje code met een eindige set instructies om een doel te bereiken/probleem op te lossen.

Altcoin

Een altcoin is een cryptomunt dat een alternatief is voor de Bitcoin. Het begrip wordt ook gebruikt om alle cryptocurrencies, behalve de Bitcoin aan te geven.

Anti Money Laundering (AML)

Anti-Money Laundering (AML), vrij vertaald anti witwassen, is een reeks wet- en regelgeving die is ontworpen om te voorkomen dat criminelen geld witwassen dat is verkregen door illegale activiteiten.

Angel investor

Een Anngel investor is een individu of een groep individuen die kapitaal verstrekken aan kleine bedrijven, meestal in ruil voor aandelen of eigendom in het bedrijf.

All or none order (AON)

Een all-of-none order, of AON-order, is een investeringsorder die een broker de opdracht geeft om de gehele order in één keer of helemaal niet uit te voeren.

Application Programming Interface (API)

Een API is een stukje software wat het mogelijk maakt dat twee verschillende applicaties informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het is dus een soort ober die ervoor zorgt dat de klant in een restaurant zijn bestelling met de keuken kan delen.

Arbitrage Trading

Arbitrage trading is handel waarbij gebruik wordt gemaakt van de kleine prijsverschillen tussen twee of meer beurzen. Je kan dan bijvoorbeeld winst maken als een cryptomunt op de ene beurs 10 cent goedkoper is dan op de andere crypto beurs.

ASIC

Een ASIC (application specific integrated circuit) is taakgerichte hardware die er alleen op gericht is om crypto te minen, waardoor deze dit veel effectiever en efficiënter doen. Dit leidt ertoe dat de Hashrate zou stijgen, aangezien de rekenkracht van ASIC’s hoger is.

ASIC-resistant

ASIC-resistant is een term die wordt gebruikt om een cryptocurrency- of blockchain-netwerk te beschrijven dat is ontworpen om bestand te zijn tegen de gespecialiseerde computers die bekend staan als Application Specific Integrated Circuits of ASIC’s.

All Time High (ATH)

ATH staat voor ‘All Time High’. Deze term geeft aan dat een bepaalde cryptomunt op zijn allerhoogste punt ooit staat qua prijs. De munt heeft op dat moment zijn hoogste punt bereikt.

Atomic Swap

Atomic Swap is een smart contract technologie die het mogelijk maakt om de ene cryptocurrency voor een ander in te ruilen zonder dat daar gecentraliseerde tussenpersonen aan te pas hoeven te komen, zoals exchanges.

Attack surface

Een attack surface, ook wel een aanvals-oppervlak genoemd wordt in de digitale wereld gezien als de manieren waarop een hacker een apparaat of netwerk kan binnendringen en gegevens kan onderscheppen. Hackers noemen dit ook wel zwakke plekken in je firewall – de beveiliging van je computer.

B

Bags

Deze term verwijst naar de tokens en cryptocurrencies die iemand in zijn of haar ‘zakken’ crypto wallet heeft.

Bearmarket

Een bearmarkt is een markt die wordt gekenmerkt door dalende aandelen of crypto koersen en wordt meestal geassocieerd met wijdverbreid pessimisme.

Bearwhale

Met de term bearwhale worden de termen bear en whale gecombineerd. Kort samengevat is een bearwhale een vermogend persoon die inzet op de daling van een cryptomunt of markt.

Benchmark

Als je het werkwoord benchmarken gebruikt, betekent het eigenlijk dat je aan het vergelijken bent. In de financiële wereld wordt er met benchmarken vaak bedoelt dat je niet zomaar een ding met het andere vergelijkt, maar dat je datgene dat je wilt vergelijken met de meest ‘ideale situatie’ of bijvoorbeeld de best presterende concurrent vergelijkt. Zo kan je heel goed zien hoe je zelf presteert.

Bitcoin

Met het groeiende aantal online transacties en het stijgende wantrouwen richting banken na de financiële crisis van 2008 stijgt de vraag naar een nieuw digitaal betaalmiddel. Dit betaalmiddel zou parallel naast het bestaande financiële systeem moeten kunnen bestaan. Het belangrijkste daarbij is dat dit nieuwe systeem decentraal is opgezet en er dus geen single point of failure is. Bitcoin is het antwoord op de vraag naar een nieuw digitaal betaalmiddel. Je kunt Bitcoin het beste zien als een digitale vorm van cash geld: een manier van waarde uitwisseling rechtstreeks van persoon naar persoon, zonder dat er een derde partij bij betrokken is. Dit noemen we peer-to-peer.

Black Swan Event

Een Black Swan Event is een extreem negatief evenement die plaatsvindt dat onmogelijk te voorspellen was. Er zijn 3 pijlers om de definitie ‘black swan event’ te mogen gebruiken: Het is een onvoorspelbaar evenement Een ‘black swan event’ resulteert in ernstige en wijdverspreide consequenties Na een ‘black swan event’ zullen mensen rationaliseren dat het evenement toch voorspelbaar was.

Block header

Een onderdeel van een block dat metadata en een samenvatting van de transacties van dat block bevat. Dit is de informatie hashed als er gemined wordt

Block height

De ‘block height’ geeft aan waar in de keten dit blok zich bevindt, dus hoeveel blokken voorafgegaan zijn aan dit blok.

Block reward (beloning)

Een block reward, dus blok beloning, is hoeveel cryptomunten of delen van een cryptocurrency de miner krijgt als beloning voor het minen van het blok.

Blockchain

Wat is blockchain technologie nou precies? We nemen als voorbeeld een groothandel in groente en fruit. De financiële administratie van het bedrijf loopt via een grootboek, daarin staat alles over de inkoop en verkoop van groente en fruit. Als het bedrijf zaken doet met een andere partij wordt er een beroep gedaan op een vertrouwde tussenpersoon om de transactie de valideren, bijvoorbeeld een notaris of een bank.

Bollinger bands

Bollinger bands is een hulpmiddel dat je kan gebruiken om de prijsgrafiek van een aandeel/cryptocurrency te analyseren. Eigenlijk zijn het 3 lijnen die je door de koers van de cryptocurrency plaatst. 1 lijn duidt de gemiddelde trend aan. De andere 2 lijnen zijn de maximale uitschieters naar boven en naar onder die je mag verwachten op basis van de gemiddelde trend. Komt de koers buiten de een van de twee buitenste bollinger bands dan spreken we van een uitbraak.

BUIDL

BUIDL komt eigenlijk van build wat bouwen betekent. Het zou crypto investeerders moeten aanmoedigen om actief mee te bouwen aan de cryptomunten waarin ze investeren in plaats van ze alleen passief te houden en te hopen op het beste.

Bullmarket

Een bullmarket is een markt met veel potentie. Grote investeerders zijn optimistisch en verwachten grote winst te kunnen maken in de toekomst. Dit komt van de stier die geregeld met zijn horens omhoog zwaait.

Burnen

Burnen is het proces waarbij cryptomunten permanent uit de circulatie worden gehaald door ze naar een adres zonder privésleutel te sturen.

Buy the rumour, Sell the news

De term “Buy the rumour, sell the news”, vrij vertaald “koop het gerucht, verkoop het nieuws”, is afkomstig uit de aandelenmarkt en wordt gebruikt om een handelsstrategie te beschrijven waarbij beleggers anticiperen op nieuws en op voorhand een bepaald aandeel kopen op basis van speculaties over het nieuws.

Buy wall

Bij een buy wall zijn er meer kooporders dan verkooporders geplaatst op een bepaalde koers. Het is dus een ‘ophoping’ van kooporders bij een prijs. Dit zal positief zijn voor de koers, in de zin dat hij zal gaan stijgen.

F

Fed

De Fed is een afkorting voor de Federal Reserve. Dit is de centrale bank van de Verenigde Staten. De Federal Reserve is onderdeel van een groter systeem, genaamd het Federal Reserve-systeem.

Fiat geld

Fiatgeld is geld waarvan de waarde puur is gebaseerd op het vertrouwen dat mensen erin hebben. Het is niet gerelateerd aan vaste materie zoals goud of zilver. Hierdoor geeft het banken en de overheid de kans om, afhankelijk van de behoefte, zoveel bij te drukken als zij nodig achten.

FOMC

Het Federal Open Market Committee (FOMC) is een commissie binnen het Federal Reserve System (de Fed) die verantwoordelijk is voor het bepalen van het monetaire beleid van de Verenigde Staten.

FOMO

Wanneer een koers van een bepaalde coin dusdanig is gestegen, denkt men veelal: “Dit is de nieuwe Bitcoin/Ethereum!”. Op dit moment ontstaat de Fear Of Missing Out – Bang om buiten de boot te vallen. Hierdoor denkt men niet rationeel na over de aankoop. Wellicht was de recente stijging precies het hoogste punt? Is het komende dagen mogelijk dat hij gaat dalen? Maak altijd een weloverwogen beslissing!

Fork

Een fork gebeurt wanneer een alternatieve operationele versie van de huidige blockchain zich permanent afscheidt.

FUD

FUD staat voor Fear Uncertainty and Doubt, wij kennen dit als angst, onzekerheid en twijfelachtig. Het zijn diverse emoties en gevoelens die een trader kan hebben wanneer een markt onzeker is in negatieve zin. Bijvoorbeeld wanneer er geruchten of speculaties rondgaan van een mogelijke prijsdaling van een bepaalde coin. Een goede trader houdt zijn emoties onder controle, ook wanneer hij een verlies maakt op zijn trade.

P

PoS

Proof of Stake (PoS) is een soort consensusalgoritme dat wordt gebruikt om transacties op een blockchain-netwerk te beveiligen en te valideren. Het is een alternatief voor het veelgebruikte Proof of Work-algoritme (PoW) en wordt beschouwd als een efficiëntere, minder energie-intensieve methode.

PoW

PoW is een afkorting van Proof-Of-Work. Het energie-component in Proof-of-Work vormt een essentieel puzzelstuk in het geheel dat Bitcoin heet. De miners die de meeste energie investeren (het meeste werk verrichten) mogen nieuwe blokken produceren en verdienen het meest.

Private key

Een tekenreeks van letters en getallen dat geheim gehouden wordt door de gebruiker. Deze is speciaal ontworpen om een digitale overdracht te ondertekenen waarbij gebruik wordt gemaakt van een publieke sleutel. In het geval van Bitcoin is dit een private key die dient te werken met een public key. Met een private key kunnen alle transacties uitgevoerd worden. Deze bevestigen de identiteit van de eigenaar van een public key, het is daarom van belang de private key van een blockchain wallet nooit met derden te delen.”

Proof of Reserve (PoR)

Proof of Reserve is een cryptografische methode die door crypto-bedrijven wordt gebruikt om te bewijzen dat ze solvabel zijn en voldoende geld hebben om een back-up te maken van de digitale tokens die ze uitgeven.

Pump & Dump groepen

Wanneer de waarde van een relatief kleine coin zonder duidelijke reden opeens heel hard stijgt is de kans groot dat dit door zogenaamde ‘pump and dump’ groepen komt. Dit zijn kapitaalkrachtige en invloedrijke groepen die grote hoeveelheden van een coin kopen en deze ook gaan promoten. Hierdoor zal de koers van deze coin flink stijgen. Wanneer de stijging voldoende is dumpen zij massaal hun eerder aangekochte coins en strijken de winst op. De koers zal hierdoor weer zeer snel dalen.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten