blauw

FOMC

Het FOMC is het beleidsorgaan van de Fed dat verantwoordelijk is voor het beleid met betrekking tot de open markt en de geldvoorziening, waaronder het bepalen van rentetarieven.

Wat is de FOMC?

De Federal Open Market Committee (FOMC) is een commissie binnen het Federal Reserve System (de Fed) die verantwoordelijk is voor het bepalen van het monetaire beleid van de Verenigde Staten.

De FOMC bestaat uit 12 leden, waaronder de zeven leden van de raad van bestuur van het Federal Reserve System en de presidenten van vijf van de twaalf Federal Reserve Banks. De FOMC komt ongeveer elke zes weken bijeen om macro-economische ontwikkelingen te bespreken, de huidige economische omstandigheden te beoordelen en de juiste koers van het monetaire beleid te bepalen.

Wat is het doel van de FOMC?

Het doel van de FOMC (Federal Open Market Committee) is om de middellange-termijn economische groei te bevorderen door middel van het beleid aan te passen, waaronder de instelling van de rente. De FOMC vergadert maandelijks om de monetaire beleidslijnen te bepalen, waaronder het verhogen of verlagen van de federale rente, waarmee de Amerikaanse economie wordt beïnvloed.

Regulatie nieuws

ECB: Bitcoin heeft ‘nul waarde’ en staat op instorten
Nigeria versterkt digitale initiatieven en veiligheid door kunstmatige intelligentie
Verenigd Koninkrijk streeft naar nieuwe crypto-regelgeving voor de algemene verkiezingen
Meer Regulatie nieuws