Hier vindt u de disclaimer van Newsbit.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Newsbit.nl. In deze disclaimer wordt een toelichting gegeven op de garantie op juistheid van gegevens op de website en dat Newsbit geen financieel advies geeft.


Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Newsbit.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Newsbit.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Newsbit.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Geen financieel advies

Alles wat Newsbit plaatst is GEEN financieel advies. De informatie die hier gepost wordt is slechts informatie of onze kijk op crypto die wij met de bezoekers willen delen. Met crypto kun je geld verliezen. Ga dus altijd na of je het risico wilt nemen om te investeren.


Privacy en cookies

Newsbit hecht veel waarde aan uw privacy. Om deze reden heeft Newsbit een privacyverklaring, inclusief het gebruik van cookies op de website, gepubliceerd. Ben jij hier geïnteresseerd in? Klik dan hier om naar de betreffende pagina te gaan. De pagina zal in een nieuw tabblad worden geopend.