blauw

FATF

De FATF is een internationale organisatie die standaarden ontwikkelt om witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Wat is de FATF?

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementeel orgaan dat in 1989 is opgericht om het witwassen van geld en andere financiële misdaden te bestrijden. De missie van de FATF is het vaststellen van internationale normen en het bevorderen van effectieve implementatie van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem.

Een wereldwijd orgaan

De FATF is een wereldwijd normstellend orgaan dat beleid, wetten en voorschriften ontwikkelt en promoot ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem. De organisatie werkt samen met andere internationale organisaties, overheden en financiële instellingen om wereldwijde normen en richtlijnen vast te stellen voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem.

Ook in de cryptowereld is de FATF een belangrijke speler

In de context van cryptocurrency en blockchain is de FATF een belangrijke speler in de ontwikkeling van beleid en regelgeving die gericht zijn op het voorkomen van misbruik van digitale valuta en blockchain-technologie voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De organisatie heeft een reeks wereldwijde normen ontwikkeld, bekend als de FATF-aanbevelingen, die zijn ontworpen om landen te helpen bij het implementeren van effectieve maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem.

De FATF-aanbevelingen zijn een set van 40 aanbevelingen gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering door het gebruik van cryptocurrency en blockchain-technologie. Deze aanbevelingen bieden richtlijnen voor landen over hoe ze crypto en blockchain-activiteiten binnen hun jurisdicties effectief kunnen monitoren en reguleren. De aanbevelingen bieden landen ook een leidraad voor het creëren en onderhouden van effectieve regelgevingskaders en effectieve maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De FATF-aanbevelingen worden regelmatig herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze effectief en relevant blijven in het licht van de snel evoluerende technologie. De organisatie werkt ook nauw samen met landen om technische assistentie en capaciteitsopbouw te bieden om ervoor te zorgen dat de normen effectief worden geïmplementeerd.

Samenvatting

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die zich inzet voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF ontwikkelt en bevordert normen en beleid om deze bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem te bestrijden. Het werk van de FATF is gebaseerd op de veertig aanbevelingen, de negen speciale aanbevelingen over terrorismefinanciering en interpretatieve aantekeningen. De FATF werkt ook aan het versterken van de internationale samenwerking en het stimuleren van informatie-uitwisseling tussen landen.

Regulatie nieuws

SBF eist een gevangenisstraf van 6,5 jaar en zegt tegen gevangenisbewakers dat ze in Solana moeten investeren
Spanje publiceert lijst met niet-geregistreerde cryptobedrijven
China pakt Cybercriminaliteit aan: Focus op blockchain en metaverse
Meer Regulatie nieuws