blauw

Block height

Block height is de hoeveelheid blocks in een blockchain. Het is een manier om te meten hoeveel transacties er hebben plaatsgevonden in een blockchain.

Wat is block heigt?

Blok height, vrij vertaald Blok hoogte, is een belangrijk begrip in de wereld van cryptocurrency en blockchains. Het is in wezen het aantal blokken dat in een bepaalde blockchain is gemined. De hoogte van een blok wordt bepaald door het totale aantal blokken dat is gemined sinds het genesis block, het eerste blok dat ooit in de blockchain is gemined.

Waarom is block height een belangrijk begrip?

Het concept van block height is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste wordt het gebruikt om de leeftijd van een bepaald blok te bepalen. Als een blok een hogere blokhoogte heeft dan een ander, betekent dit dat het eerder is gemined en dus ouder is. Dit is belangrijk voor het verifiëren van transacties, omdat miners ervoor moeten zorgen dat de transacties geldig zijn en dat ze in de juiste volgorde hebben plaatsgevonden.

Block height wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de moeilijkheidsgraad van het minen van een bepaald blok. De moeilijkheid van het minen van een blok wordt bepaald door het totale aantal blokken dat is gemined en de block height wordt gebruikt om deze moeilijkheidsgraad te berekenen. Hoe hoger de block height, hoe moeilijker het is om het blok te minen. Dit komt omdat het meer rekenkracht vereist om blokken te minen naarmate de keten groter wordt.