blauw

Derivaat

Definitie: een derivaat is een financieel instrument wiens waarde afhankelijk is van de prijs van een onderliggende activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta’s. Het stelt beleggers in staat om te speculeren op de prijsbeweging van de onderliggende activa zonder deze daadwerkelijk te bezitten.

Wat is een derivaat?

Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde is afgeleid van de prestatie van een onderliggende activa of reeks activa. Deze financiële instrumenten worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder risicomanagement (hedging), toegang tot bepaalde markten of activa, en speculatie op prijsbewegingen. Derivaten kunnen worden verhandeld op beurzen of over-the-counter (OTC). Voorbeelden van derivaten zijn futures, opties, forwards en swaps.

Hoe werken derivaten?

Derivaten werken door partijen in staat te stellen overeenkomsten te sluiten die de toekomstige handel van een activa tegen een vooraf bepaalde prijs mogelijk maken. Deze contracten kunnen zeer flexibel zijn en zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de handelaren. Bijvoorbeeld, een landbouwbedrijf zou een future-contract kunnen gebruiken om de verkoopprijs van een oogst vast te zetten, terwijl een belegger een optie zou kunnen kopen om te speculeren op de toekomstige prijs van aandelen.

Waarom gebruiken beleggers derivaten?

Beleggers gebruiken derivaten om verschillende redenen. Ten eerste bieden ze bescherming tegen prijsschommelingen in de onderliggende activa, wat bekend staat als hedging. Ten tweede kunnen beleggers met een relatief kleine investering een positie innemen in een onderliggende markt, wat de hefboomwerking vergroot. Ten slotte stellen derivaten beleggers in staat om te speculeren op de richting waarin een markt zich zal bewegen zonder de onderliggende activa te hoeven kopen.

Wat zijn de risico’s van handelen in derivaten?

Hoewel derivaten krachtige instrumenten zijn voor risicobeheersing en speculatie, brengen ze ook aanzienlijke risico’s met zich mee. De hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen vergroten, waardoor beleggers meer kunnen verliezen dan hun oorspronkelijke investering. Bovendien kan de complexiteit van sommige derivaten het moeilijk maken om het werkelijke risico te beoordelen. Marktvolatiliteit kan ook leiden tot snelle waardeveranderingen van derivaten.

Samenvatting

Derivaten zijn complexe financiële instrumenten die waarde ontlenen aan onderliggende activa. Ze worden gebruikt voor speculatie, risicobeheersing en toegang tot bepaalde markten. Hoewel derivaten voordelen bieden zoals hefboomwerking en flexibiliteit, komen ze ook met aanzienlijke risico’s, waaronder het potentieel voor grote verliezen. Beleggers moeten de werking en risico’s van derivaten grondig begrijpen voordat ze deze instrumenten gebruiken.