blauw

CFTC

De CFTC is een Amerikaanse overheidsorganisatie die toeziet op futures- en optiemarkten in de VS.

Wat is de CFTC?

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is een onafhankelijk federaal agentschap dat de grondstoffenfutures- en optiemarkten in de Verenigde Staten reguleert. De CFTC, opgericht door het Congres in 1974, is verantwoordelijk voor de bescherming van het publiek tegen fraude en manipulatie op de derivatenmarkten. Het zorgt er ook voor dat beleggers toegang hebben tot transparante prijzen en marktinformatie.

De CFTC is verantwoordelijk voor het bewaken en handhaven van de Commodity Exchange Act (CEA), de belangrijkste wet die de handel in grondstoffenfutures en -opties regelt. De CEA geeft de CFTC de bevoegdheid om de handel in derivaten in de Verenigde Staten te reguleren. De CEA bevat ook de regels en voorschriften voor de handel in grondstoffenfutures en -opties.

De CFTC werkt samen met de Securities and Exchange Commission (SEC) om de goede werking van de grondstoffenmarkten te waarborgen. De CFTC is verantwoordelijk voor de regulering van futures- en optiecontracten, terwijl de SEC de handel in effecten reguleert.

De verschillende afdelingen van de CFTC

De CFTC heeft verschillende divisies die toezicht houden op de markten. De Afdeling Handhaving is verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke overtredingen van de CEA. De divisie Clearing en Risk Management is verantwoordelijk voor het bewaken van de clearing en settlement van transacties. De afdeling Markttoezicht is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van handelsgegevens om mogelijke manipulatie of fraude op te sporen.

De CFTC heeft ook een divisie van swapdealers en -tussenpersonen. Deze afdeling stelt de regels en voorschriften op voor swapdealers en intermediairs en houdt toezicht op hun activiteiten.

Ten slotte heeft de CFTC een afdeling Markttoezicht die de markten controleert op mogelijke risico’s of manipulatie. De divisie geeft richting aan de markten en zorgt ervoor dat de markten op een eerlijke en transparante manier werken.

Samenvatting

De CFTC is verantwoordelijk voor het goed en efficiënt functioneren van de grondstoffenmarkten. Het werkt om beleggers te beschermen tegen fraude en manipulatie, terwijl het hen ook toegang geeft tot transparante prijzen en marktinformatie. De CFTC werkt ook samen met de SEC om de goede werking van de grondstoffenmarkten te waarborgen.