blauw

Deflatie

Deflatie is een situatie waarin prijzen dalen door afnemende vraag en toenemende aanbod.

Wat is deflatie?

Deflatie betekent dat de prijzen van goederen en diensten over een bepaalde periode afnemen. Dit wordt meestal gemeten door het consumentenprijsindex (CPI) dat een maatstaf is voor de koopkracht van de mensen. De CPI meet de prijs van een geselecteerde groep producten en diensten, waaronder voedsel, energie, kleding, huisvesting, transport en entertainment.

Deflatie en inflatie

Deflatie en inflatie zijn twee verschillende economische situaties. Inflatie wordt gedefinieerd als een toename van de prijsniveaus van goederen en diensten in een economie. Inflatie wordt meestal gemeten met behulp van het consumentenprijsindex (CPI) en kan worden veroorzaakt door externe factoren zoals de loonkosten, rentetarieven, olieprijzen en economische politiek. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie en wordt gedefinieerd als een persistente afname van de algemene prijsniveaus van goederen en diensten in een economie.

De gevolgen van deflatie

Deflatie kan een aantal negatieve gevolgen hebben voor een economie. Bedrijven kunnen hun winstgevendheid verminderen als gevolg van lagere verkoopprijzen, waardoor hun investeringen in nieuwe producten, technologieën en mensen kunnen afnemen. Daarnaast kunnen lagere salarissen en werkloosheid ontstaan als gevolg van deflatie. Ook kan deflatie leiden tot een afname van de koopkracht van consumenten, waardoor ze minder kunnen uitgeven.

Hoe wordt deflatie beheerst

Deflatie kan worden beheerst door het toepassen van beleidsmaatregelen die een stijging van de prijsniveaus van goederen en diensten bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het verhogen van de overheidsuitgaven en het verlagen van de rentetarieven. Ook het verhogen van de lonen kan helpen bij het beheersen van deflatie. Het verhogen van overheidsuitgaven zal de vraag naar producten en diensten verhogen, waardoor bedrijven in staat zullen zijn om hun prijzen te verhogen.