blauw

Limit order

Een limit order, vertaald limietorder, is een order om een crypto te kopen of te verkopen met een beperking op de maximaal te betalen prijs of de minimaal te ontvangen prijs (de “limietprijs”). Als de bestelling is gevuld, is dit alleen voor de opgegeven limietprijs of beter.

Wat is een limit order?

Een limit order is een manier voor traders om meer controle te hebben over de uitvoeringsprijs van hun trades in plaats van de huidige marktprijs te accepteren. Wanneer een trader een limit order plaatst om te kopen, stelt hij een maximumprijs vast waarvoor hij bereid is om een bepaalde crypto te betalen. Zodra de markt die prijs bereikt, zal de order automatisch worden uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs.

Hoe werkt een limit order?

Wanneer een handelaar een limit order plaatst om een crypto te kopen, stelt hij een maximale prijs vast die hij bereid zijn te betalen voor een bepaalde cryptomunt. Zodra de markt die prijs bereikt, wordt de order automatisch uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs.

Andersom werkt dit hetzelfde. Wanneer een handelaar een limit order plaatst om een crypto te verkopen, stelt hij een minimumprijs vast die hij bereid is te accepteren voor de crypto. Zodra de markt die prijs bereikt, wordt de order automatisch uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs.

Wat zijn de voordelen van een limit order?

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een limit order is dat het handelaren helpt om geen emotionele beslissingen te nemen als reactie op kortetermijn-bewegingen. Met een limietorder kunnen handelaren een duidelijk doel stellen en vervolgens de markt naar hen toe laten komen. Bovendien kunnen limit orders worden gebruikt als een manier om winst vast te leggen door een verkoop limit order in te stellen tegen een hogere prijs dan de huidige marktprijs.

Limit orders worden vaak gebruikt in combinatie met stop-lossorders, dit zijn orders die automatisch een transactie sluiten op een bepaald prijsniveau om een potentieel verlies te beperken. Met deze strategie kunnen handelaren hun potentiële verliezen minimaliseren en tegelijkertijd profiteren van marktbewegingen.

Wat zijn de nadelen van een limit order?

Limit orders zijn afhankelijk van het feit of de markt een bepaald prijspunt bereikt, dus ze worden mogelijk niet uitgevoerd als de markt de gewenste prijs niet bereikt. Het kan dus dat je een belangrijke koop of verkoopkans mist omdat de markt net niet een bepaald prijspunt bereikt.

Wat is het verschil tussen limit order en market order?

Een limit order is dus een type van order waarbij een trader een specifieke prijs opgeeft waarop hij een crypto wil kopen of verkopen. De order zal alleen worden uitgevoerd als de marktprijs het gewenste niveau bereikt. Hierdoor kan een trader zijn maximale koopprijs of minimale verkoopprijs instellen en zo zijn risico beperken.

Een market order daarentegen, is een order om direct een crypto te kopen of verkopen tegen de huidige marktprijs. Dit betekent dat de trade direct wordt uitgevoerd zodra de order wordt geplaatst, ongeacht de huidige marktprijs. Hierdoor kan een trader snel handelen, maar het kan ook leiden tot een grotere slippage (verschil tussen de gewenste prijs en de uiteindelijke prijs).