Wat zijn dApps?

Sinds de lancering van Bitcoin in 2009 door de nog altijd mysterieuze Satoshi Nakamoto is een ware decentrale revolutie ontketend. Het begon in de vorm van Bitcoin met de decentralisatie van geld, maar inmiddels zijn er honderden verschillende toepassingen gebouwd op de technologie van Nakamoto.

dapp

Vooral decentrale applicaties (dApps) op het gebied van finance zijn populair, maar het komt tegenwoordig ook terug in games, het verzamelen van kunst en ook webbrowsers die op een decentrale infrastructuur draaien. De blockchain protocollen zorgen voor een nieuwe laag in de digitale wereld die het mogelijk maken om daadwerkelijk eigenaar te zijn van digitale objecten. Dankzij de technologie wordt alles in de digitale wereld openbaar, transparant en voor iedereen op dezelfde wijze toegankelijk. Vergelijk dat met gesloten dataverzamelaars als bijvoorbeeld Facebook en Google en je begrijpt waarom dit voor mensen zo interessant is.

De meeste dApps draaien vandaag de dag op Ethereum. Het platform van Vitalik Buterin dat op 30 juli 2015 lanceerde is in korte tijd mateloos populair geworden. Tegelijkertijd vertelt de leeftijd van Ethereum ons dat de hele sector nog jong is en in de kinderschoenen staat. Niemand weet hoe de wereld van dApps er over 10 jaar uitziet. Waar de meeste mensen wel van overtuigd zijn is dat blockchain technologie een blijvertje is. Met Bitcoin als het digitale goud en de rest van de industrie die voortbouwt op de prachtige uitvinding van Satoshi Nakamoto.

dapp

Blockchains, smart contracts en dApps

Als je net komt kijken in de wereld van Bitcoin en andere cryptocurrency’s kan het aanbod en alle informatie nogal overweldigend zijn. Er is zoveel om te leren en iedere dag gebeuren er wel interessante en relevante dingen. Behalve een goed begrip van blockchain technologie is het voor dApps ook belangrijk om smart contracts te begrijpen. Dit zijn contracten die gebruikmaken van de onveranderlijkheid van blockchains. Alle gegevens op een blockchain zijn onveranderbaar en transacties kunnen door niemand worden tegengehouden of teruggedraaid. Alle informatie is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Smart contracts zijn contracten in computercode die in principe alles kunnen bevatten wat we in de echte wereld ook in contracten zetten. Het bijzondere aan smart contracts is dat ze zichzelf uitvoeren en dat niemand die uitvoering kan tegenhouden. Transacties tussen partijen worden hierdoor frictieloos, snel en automatisch.

Smart contracts spelen een sleutelrol in het bouwen van dApps. Ontwikkelaars kunnen de smart contracts combineren met de kracht van de blockchain en vervolgens financiële applicaties bouwen die voorheen nooit mogelijk waren. Het grootste deel van deze ontwikkelingen vindt plaats op de Ethereum blockchain waar onder andere meer dan 50 procent van de economische activiteit van Decentralized Finance applicaties plaatsvindt. Een industrie die in 2020 pas voor het eerst een waarde van 1 miljard dollar passeerde en vandaag de dag meer dan 200 miljard dollar aan assets beheert. Allemaal assets die zitten opgesloten in de smart contracts die financiële dApps mogelijk maken.

De toekomst van decentrale applicaties

In theorie is Bitcoin de eerste decentrale applicatie. Bitcoin is in feite ook een combinatie van contracten, pure tekst, die het mogelijk maken om een onafhankelijke vorm van geld in leven te houden. Een vorm van geld waar geen enkele overheid of andere macht iets aan kan veranderen vanwege de decentrale aard van het protocol. Na Bitcoin is Ethereum in 2015 de drijvende kracht geworden achter de dApp-revolutie. Vitalik Buterin noemt Ethereum ook wel de “wereldcomputer”. Een open en transparante computer waar iedereen tegelijkertijd in kan werken, data op kan publiceren en alle transacties kan controleren. In de begindagen was het nog vrij onduidelijk wat we precies van Ethereum en de dApp-revolutie moesten verwachten. Volledig vanuit het niets hadden we ineens de mogelijkheid om op een nieuwe manier software te bouwen. Een wit canvas dat we langzaam zijn gaan inkleuren en dat nog lang niet af is.

Inmiddels draaien er op Ethereum verschillende decentrale beurzen, kun je fiatmunten en crypto lenen en uitlenen in dApps, kun je kunst verhandelen, objecten in de fysieke wereld kopen en verkopen en nog veel meer. De mogelijkheden met dApps zijn in theorie eindeloos en als de technologie efficiënter wordt is het niet ondenkbaar dat het volledige financiële systeem, in ieder geval grotendeels, overgaat op een decentrale infrastructuur.

Een deel van die overgang zien we nu in feite ook bij Bitcoin gebeuren. Bitcoin en het Lightning Netwerk, de tweede laag op Bitcoin die zorgt voor snelle en goedkope transacties, maakt het voor mensen mogelijk om buiten het traditionele financiële netwerk om geld over te maken. De hoge kosten die men normaal gesproken kwijt was aan tussenpersonen, blijven nu bij de mensen zelf. Het is een efficiëntieslag die zijn weerga niet kent. Vooral kleine landen die voor een significant deel van hun bruto binnenlands product afhankelijk zijn van internationale overboekingen van familie en vrienden kan dit een enorme uitkomst zijn. Het is dan ook geen verassing dat landen als El Salvador er als eerste voor kiezen om over te gaan op een Bitcoin standaard. De economie van El Salvador is voor een groot deel afhankelijk van internationale overboekingen, die met de decentrale applicatie Bitcoin een stuk goedkoper zijn.

Dezelfde efficiëntieslag zien we in de financiële wereld. Waar je op dit moment nog veel tijd en geld verliest aan tussenpersonen, lijkt het dApp-ecosysteem een uitkomst te bieden. Het lijkt een kwestie van tijd voordat we aandelen en andere financiële producten op de blockchain terugzien. Al moeten we daar ook een kanttekening bij plaatsen. Voor aandelen en andere financiële producten heb je vaak een gecentraliseerde autoriteit nodig die erkent dat een token een aandeel vertegenwoordigt. Je kunt je dan ook afvragen of er geen efficiëntere systemen te bedenken zijn waarbij de aandelen in een gecentraliseerde database vrijwel gratis heen-en-weer geschoven kunnen worden. Tot nu toe bestaat dat echter niet en heeft de blockchain-wereld zeker een kans om ook die markt te bestormen.

Wat de toekomst gaat brengen weet niemand, maar voor dApps en blockchain technologie lijkt op dit moment een grote toekomst weggelegd. Als het echt allemaal pure hype zou zijn, dan waren we er na 10 jaar toch wel vanaf geweest?