China’s Blockchain Services Netwerk gaat DAML-taal ondersteunen

Het grootste op de blockchain gebaseerde infrastructuurinitiatief in China, het Blockchain Services Netwerk (BSN), heeft vanaf heden een uniforme programmeertaal. De programmeertaal met de naam DAML wordt ook gebruikt bij slimme contracten.


Exclusieve programmeertaal

DAML is een programmeertaal die onder andere ingezet wordt bij slimme contracten. De programmeertaal is ontwikkeld door een Amerikaanse blockchain-startup ‘Digital Asset’.

Naar verluidt is DAML nu vrijwel de exclusieve standaard geworden bij de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (DApps) op het Chinese BSN.

Door gebruik te maken van een uniforme programmeertaal bij DApps, wordt de interoperabiliteit hiervan mogelijk. Het maakt hierbij dan ook niet meer uit waar de DApp oorspronkelijk gelanceerd is, want er wordt gebruik gemaakt van dezelfde programmeertaal. Het gevolg is dat ontwikkelaars hun slimme contracten niet voor iedere blockchain of integratie hoeven te herprogrammeren. Dit vergroot tevens de bruikbaarheid van slimme contracten.


Begin 2021 beschikbaar voor iedereen

De afronding van de allereerste DAML-pilot staat momenteel gepland voor november 2020. In deze pilot wordt de implementatie van dergelijke applicaties die met 2 blockchains samenwerkt uitgebreid getest. Mocht de pilot zonder al te veel problemen worden afgerond, dan wordt verwacht dat in begin 2021 de programmeertaal beschikbaar is voor alle geïnteresseerde ontwikkelaars.

Volgens de CEO van Digital Asset is het verbinden van wereldwijde blockchain-platforms de sleutel tot wereldwijde acceptatie van de technologie.

Door de programmeertaal in te zetten op het Chinese BSN, dat inmiddels al ruim 130 knooppunten heeft in China, wordt de taal opengezet voor een enorm groot publiek.

Het BSN wordt door de Chinese overheid gesteund en legt de focus op de ondersteuning van middelgrote bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van blockchain gerelateerde applicaties. Het BSN is in eerste instantie in 2019 gelanceerd, waarna het diverse updates heeft ontvangen. Verwacht wordt dat in 2021 stablecoin-ondersteuning aan het initiatief wordt toegevoegd. Hierdoor kunnen diverse services dat op het BSN worden aangeboden via de stablecoin worden betaald.