Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Coinbase: crypto-bepalingen kunnen grote gevolgen hebben voor 60 miljoen Amerikanen

Lawrence Zlatkin is de vice-president van Belastingen bij Coinbase. Hij heeft zichzelf nu gericht op de gehaaste cryptocurrency-bepalingen die op het zijn toegevoegd aan de tweeledige infrastructuurwet van het Congres. Dit gebeurde op het allerlaatste moment.


Mogelijke gevolgen voor 60 miljoen Amerikanen

De wetgevers worden nu dan ook bekritiseerd, doordat ze haastig wijzigingen hebben aangebracht. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben zijn op zo’n 60 miljoen Amerikanen, circa 20% van de Amerikaanse bevolking.

Dit werd bekend in een blogpost vanaf de populaire Amerikaanse crypto-exchange. Hierin bekritiseerde Zlatkin onder andere het gebrek aan gelegenheid voor een openbaar debat over de nieuwe mogelijke wetgeving. Hij schatte dat ongeveer 20% van de Amerikaanse bevolking wordt geïnvesteerd in digitale activa. Hierover zei hij het volgende:

“Vandaag de dag bezitten ongeveer 60 miljoen Amerikanen cryptocurrencies, ongeveer een vijfde (20%) van de gehele Amerikaanse bevolking. Die Amerikanen, en het hele crypto-ecosysteem, verdienen meer dialoog dan middernachtbepalingen die op het laatste moment zijn ingevoegd.”

Volgens Zlatkin strekte de nieuwe voorgestelde regels zich tot buiten de grenzen van de cryptocurrency industrie. Hij merkte tevens op dat de populaire publieke verontwaardiging ervoor gezorgd heeft dat senatoren binnen slechts een paar dagen door naar verluidt 80.000 mensen benaderd is.


Mogelijk strikte rapportagevereisten

De Coinbase-directeur benadrukte specifiek nog de erg brede definitie die nu werd gebruikt voor digitale activa brokers. Deze zou enorm strikte rapportagevereisten kunnen opleggen aan software-ontwikkelaars en netwerkvalidators. Het is op dit moment nog niet bekend of zij überhaupt aan deze vereisten kunnen voldoen. Hij zegt hierover het volgende:

“Zolang het statuut zegt dat softwareontwikkelaars, miners en stakers het onmogelijke moeten doen, is er geen advocaat die hen zou adviseren om het risico te lopen te handelen in strijd met wetten waarvan de straffen voor niet-naleving hen gemakkelijk failliet zouden maken. Dit zal de innovatie aanzienlijk kunnen schaden en het potentieel van een enorm belangrijke technologie in de vroegste stadia van ontwikkeling verstikken. Het belastingbeleid moet goed doordacht en weloverwogen zijn. Brokers in digitale activa moeten worden onderworpen aan dezelfde rapportagevereisten van derden als reguliere beursvennootschappen.”

Alhoewel verwacht wordt dat er nog wijzigingen gedaan worden aan de nieuwe voorgestelde regels, is het op dit moment nog niet bekend hoe dit er precies uit zal gaan zien.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten