Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Een digitale Euro kan nog vier jaar duren

De Europese Centrale Bank (ECB) zal gedurende dit jaar beslissen of ze doorgaat met pilots voor de digitale Euro, zo zegt ECB-president Christine Lagarde.


Een digitale valuta van de centrale bank

Het kan even duren voordat de Europese Unie een digitale valuta van de centrale bank krijgt, als ze er al een krijgt.

In een interview met Bloomberg Television schetste de president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde het complexe besluitvormingsproces waarmee de bank de toekomst van een digitale euro zal bepalen. De ECB zal binnenkort haar analyse van achtduizend reacties uit haar digitale euro-consultatieproces publiceren.

“Dat zal worden medegedeeld aan het Europees Parlement. Het Europees parlement is een van de belangrijkste spelers. Daarnaast wordt het medegedeeld aan de Commissie en de Raad waarmee we samenwerken.”

– Christine Lagarde

Mogelijk experimenteren met eigen CBDC

Op basis van dat overleg, naast de parlementaire werkzaamheden, zal de Raad van Bestuur van de ECB besluiten of de instelling later dit jaar zal gaan experimenteren met een eigen CBDC. Na een eerste experimenteerfase zou de raad dan een halfjaarlijkse of eenjarige evaluatie houden om de digitale euro al dan niet uit te brengen.

“Het hele proces nog wel vier jaar duren, misschien iets meer. Maar ik hoop dat we het binnen de vier (4) jaar kunnen behouden. Het is echter nog veel werk omdat het zowel een technische inspanning is als een fundamentele verandering in de huidige wetgeving. Wij zijn het aan Europeanen verplicht: ze moeten zich veilig voelen. Ze moeten weten dat ze een door de centrale bank gesteund equivalent van een digitaal bankbiljet in handen hebben. We moeten ervoor zorgen dat we geen enkel systeem kapot maken, maar het systeem verbeteren.”

– Christine Lagarde

Lagarde gaf tevens aan dat sommige financiële tussenpersonen hun bezorgdheid hebben geuit over de lancering van een CBDC door de ECB. Ze gaf aan dat deze tussenpersonen naast het nieuwe ecosysteem zullen blijven bestaan. Evenals contant geld, dat volgens Lagarde uiteraard gewoon beschikbaar zal blijven, zoals dat nu ook al het geval is.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten