Nieuws, Trending

Gedecentraliseerd social media platform Steemit ontslaat 70% van het personeel

Het gedecentraliseerde sociale netwerkplatform ‘Steemit’ heeft meer dan 70% van zijn personeel moeten ontslaan vanwege de cryptocurrency marktcrash. Hierdoor heeft het bedrijf een structurele reorganisatie moeten doorvoeren. Zo blijkt uit de toelichtende video van de CEO van Steemit: Ned Scott.

Steemit

Steemit is een gedecentraliseerde toepassing op de blockchain van Steem. Dit systeem is gebaseerd op het posten, evalueren en beheren van content dat is aangestuurd door de gemeenschap van het platform. Door deze content te posten, evalueren en beheren ontvangen deze gebruikers een beloning: de STEEM-token.

Daling rendement

De cryptocurrency-markt heeft in de afgelopen periode een enorme crash meegemaakt.  De Bitcoin (BTC) heeft hierbij zijn gemiddelde handelsprijs van ongeveer $6.400 naar slechts $4.000 zien krimpen. Deze enorme duik heeft heeft voor een nieuw record omtrent volatiliteit voor markten gezorgd. Deze recente dalingen in de cryptocurrency-markten hebben er bij Steemit voor een daling in het fiat-valutarendement gezorgd. Hiernaast heeft het bedrijf mede door een aantal investeringen tot hogere kosten gestaan.

Kostenbesparing

Al deze dalingen hebben er voor Steemit voor gezorgd dat zij de kosten moeten gaan minderen om te kunnen overleven. Zo gaan zij een aantal kostenbesparende strategieën toepassen, zoals het vervangen van de steemd plugins door Hivemind, AWS-gebruiksprojecten, DevOps oplossingen en door verschillende testknooppunten te reduceren. Helaas moeten door dit gevolg ook personeelsleden vertrekken.