Blockchain Nieuws

Blockchain Nieuws

Gouverneur van Utah keurt taskforce voor Blockchain & Digitale Innovatie goed

Spencer Cox, de gouverneur van de Amerikaanse staat Utah, heeft na een bijna 3 jaar durende discussie over het opzetten van een taskforce om toezicht te houden op blockchain- en crypto-initiatieven een wetsvoorstel ondertekend om de ‘Blockchain and Digital Innovation Task Force’ op te richten.

Doen van aanbevelingen

Het wetsvoorstel kwam begin februari van dit jaar voor het eerst op tafel, die nog door verschillende senaats-, huis- en fiscale acties moest gaan voordat het uiteindelijk op 24 maart door gouverneur Cox kon worden ondertekend. Hierin zijn een aantal primaire taken toegewezen aan de taskforce, zoals het doen van beleidsaanbevelingen met betrekking tot blockchain en aanverwante technologieën. In het wetsvoorstel staat onder ander het volgende:

“De taskforce zal aanbevelingen ontwikkelen en introduceren met betrekking tot beleid met betrekking tot de promotie in de staat van adoptie van blockchain, financiële technologie en digitale innovatie.”

Maximaal 20 leden in taskforce

Naar verluidt zal de taskforce uit maximaal 20 leden bestaan, met allemaal uiteenlopende expertises op het gebied van blockchain-technologie, cryptocurrency en financiële technologieën. Van deze maximaal 20 leden zullen er maximaal vijf leden benoemd worden door onder meer de voorzitter van de Eerste Kamer, maximaal vijf leden door de voorzitter van de Tweede Kamer en maximaal vijf leden door de gouverneur. Volgens het wetsvoorstel zal de financiële afdeling van Utah stafondersteuning aan moeten bieden aan de taskforce.

Jaarlijks zal de taskforce op of voor 30 december een verslag uitbrengen aan 2 commissies van de Utah State Senate: de interim-commissie voor zaken en arbeid en de commissie voor wetgevend beheer.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten