Cryptocurrency

Cryptocurrency

Illinois kan na nieuw wetsvoorstel ‘verlaten’ cryptocurrency claimen

In de Amerikaanse staat Illinois is een nieuw wetsvoorstel ingediend waarin ‘virtuele valuta’ aan een lijst wordt toegevoegd die als verlaten kan worden beschouwd. Wat houdt dit in?


Twee nieuwe bepalingen

In het voorstel worden enkele aspecten van de Illinois herziende uniforme niet-opgeëiste eigendomswet aangepast. Aan deze wet worden namelijk twee bepalingen toegevoegd die betrekking hebben tot virtuele valuta’s, waar cryptocurrencies ook onder vallen.

In de wet worden alle manieren van activa die door hun oorspronkelijke eigenaren als verlaten worden beschouwd geregeld. Dit kan van alles zijn, zoals onroerend goed, kluisjes, effecten en nu ook cryptocurrencies, mocht het voorstel officieel worden goedgekeurd.

Als iets als niet-opgeëist wordt beschouwd, moet door de staat worden geprobeerd om contact op te nemen met de laatst gemelde eigenaar. Als deze eigenaar niet kan worden bereikt, dan kan de staatspenningsmeester het object claimen. Dit is in principe hetzelfde als een beslagname. Het doel van deze wet is voor activa die in bewaring worden gehouden door derden. Hierbij is te denken aan banken. Door de nieuwe wet wordt het mogelijk om alle vergoedingen terug te vorderen die zijn gemaakt door de eigenaar en niet zijn terugbetaald.


Verlaten cryptocurrency

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld voordat cryptocurrency als ‘verlaten’ mag worden beschouwd. Deze voorwaarden worden gedefinieerd als ‘vijf jaar na de laatste indicatie van interesse’. Dit omvat elke vorm van interactie tussen bewaarder en de eigenaar van het activum. Met het instellen van de periode van vijf jaar, worden veel andere activa overtroffen. Zo worden veel andere activa na drie jaar al als verlaten beschouwd.


Niet direct eigenaar

Opvallend is dat volgens het wetsvoorstel de overheid niet direct eigenaar is van de verlaten cryptocurrency. Deze digitale activa zal namelijk moeten worden geliquideerd door de houder, ofwel de bewaarder, van deze cryptocurrency. Het wetsvoorstel stelt namelijk het volgende:

“De houder zal de virtuele valuta liquideren en de opbrengst overmaken aan de administrateur. De vereffening vindt plaats op elk moment binnen dertig (30) dagen voorafgaand aan de indiening van het rapport onder sectie 15-401.”

Nadat betaald is, verliest de oorspronkelijke eigenaar tevens het recht om enige meerwaarde terug te vorderen.


Aanval op crypto-bewaarbedrijven

Deze twee nieuwe bepalingen lijken een aanval te zijn op cryptocurrency-bewaarbedrijven. Dit komt omdat het direct in beslag nemen van crypto’s grotendeels niet mogelijk is. Mocht het wetsvoorstel doorgevoerd worden, dan zouden crypto-bewaarbedrijven die in de Amerikaanse staat actief zijn aanwijzingen ontvangen voor een belangrijke zakelijke procedure. Het is momenteel nog onduidelijk wat het resultaat zal worden.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten