Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Indiase bank wil volledig verbod op crypto, is dit te laat?

Op kerstavond in 2013 had de Reserve Bank of India (afgekort RBI) een nota uitgegeven waarin Indiërs werden gewaarschuwd voor de financiële, juridische en veiligheidsrisico’s van cryptocurrency. Het kwam vier jaar nadat ’s werelds eerste cryptocurrency, Bitcoin, werd gelanceerd.


Verzet tegen crypto’s wordt sterker

Het verzet vanuit de centrale bank tegen crypto is over de afgelopen acht jaar later alleen maar sterker geworden. Eerder deze maand vertelde de RBI haar raad dat een volledig verbod op crypto nodig zou zijn, omdat slechts gedeeltelijke beperkingen niet zullen werken. In 2018 had de RBI de handel in crypto’s in India effectief verboden. Het droeg de banken op deze niet te faciliteren. Een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2020 zette het bevel van de centrale bank echter opzij.

De RBI heeft zich consequent verzet tegen crypto omdat het zorgen heeft met betrekking tot de financiële stabiliteit. Het monetaire beleid van de centrale bank zou minder effectief zijn als crypto vrij mag circuleren. Andere punten van zorg over crypto zijn de extreme prijsvolatiliteit en de moeilijkheid om transacties te traceren.

Bovendien zal het in een land als India een grotere uitdaging zijn om het valutarisico te beheren. Het geld zal namelijk via digitale valuta binnenstromen en niet noodzakelijkerwijs in de vorm van dollars. Dit hebben bronnen bij de RBI aangevoerd. Zelfs IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath benadrukte deze uitdaging toen hij erop wees dat opkomende en ontwikkelingslanden met een grotere dreiging worden geconfronteerd.

Het standpunt van Mumbai’s Mint Road is dat crypto noch als een valuta noch als een activum moet worden behandeld. De bezorgdheid over het illegaal doorsluizen van fondsen speelt hierbij een grote rol.

De regering moet haar standpunt nog bepalen, aangezien niet alle vleugels op één lijn zitten over de kwestie – iets wat ertoe leidde dat de invoering van de voorgestelde wetgeving werd uitgesteld tot ten minste de volgende parlementszitting.


Regering tegen een volledig verbod

Volgens een fintechspeler is een deel van de regering mogelijk tegen een volledig verbod omdat ze vrezen wereldwijd te worden buitengesloten en op één lijn te komen met China. De Chinezen verboden crypto dit jaar.

Juridische experts zeggen dat, hoewel het erkennen van crypto als wettig betaalmiddel uitgesloten is, het te laat is om crypto te verbieden. Volgens hen zal de aanpak van de regering evenwichtig moeten zijn om investeerders niet te kwetsen, maar tegelijkertijd niet ongecontroleerd te laten groeien. Dit zou namelijk de deviezenreserves van het land kunnen bedreigen. Ook zou het tot verstoringen in de economie kunnen leiden. L. Badri Narayanan, executive partner bij Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys, zegt het volgende:

“De regering beschouwt cryptocurrencies als beleggingsinstrumenten en is van plan ze te reguleren. Volgens de regels van de inkomstenbelasting zullen cryptocurrencies waarschijnlijk worden behandeld als activa en vermogenswinsten aantrekken. GST en TDS zijn andere gebieden waar de rechtspositie niet duidelijk is.”


Noodzaak tot uitgebreide regulering

Juridische experts zeiden dat uitgebreide regulering nodig is en dat het niet eerlijk zou zijn om het beleidsstandpunt dat India inneemt ten aanzien van crypto te vergelijken met dat van ontwikkelde landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Laatstgenoemde hanteert een ‘versnipperde reguleringsaanpak’ hanteert. Het Verenigd Koninkrijk doet dit vanwege verschillen in deviezenregelgeving. Narayan zei het volgende:

“Je kunt geen geld uit India halen zonder toestemming. We zijn een door buitenlandse valuta gereguleerde markt en dat betekent dat we bepaalde beslissingen niet kunnen nemen zoals ontwikkelde landen, die een vrije markt hebben.”

Hij voegde eraan toe dat het voor toezichthouders moeilijk zou zijn om cryptobetalingen door Indiërs in het buitenland te stoppen.


Meer duidelijkheid gewenst over wetgeving

Ook de crypto-industrie heeft om duidelijkheid gevraagd over de deviezen- en belastingwetgeving. Sumit Gupta, CEO & mede-oprichter van CoinDCX, een crypto-uitwisseling, en medevoorzitter van brancheorganisatie BACC zegt:

“Onder FEMA (Foreign Exchange Management Act) wordt het grensoverschrijdend verkeer van ‘goederen’ en ‘diensten’ geclassificeerd als import/export. De regelgeving verduidelijkt echter niet of crypto-tokens ‘goederen’ zijn.”

Een deel van de regering heeft gesuggereerd dat crypto door marktwaakhond Sebi kan worden gereguleerd als een activaklasse. Daartoe zou een wetsvoorstel over cryptocurrencies, samen met enkele wijzigingen van de RBI- en Sebi-wetten, in het parlement worden ingediend. Het langverwachte cryptowetsvoorstel en andere amendementen werden echter niet ingediend tijdens de zojuist afgesloten wintersessie van het parlement.

Premier Narendra Modi heeft gezegd dat opkomende technologieën zoals crypto moet worden gebruikt om “democratieën te versterken, niet te ondermijnen”. F.M. Nirmala Sitharaman heeft gezegd dat cryptocurrencies niet zullen worden toegestaan voor betalingen in India.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten