Regulatie Nieuws

Indiase regering beoordeeld voorgestelde crypto-verbodswetgeving

Naar verluidt herziet de Indiase regering momenteel manieren voor het verbieden of juist reguleren van cryptocurrencies in het land. Hiermee ziet het mogelijk af van zijn eerdere crypto-verbod.


Heroverweging mogelijk crypto-verbod

Hiervoor is de Indiase regering momenteel in gesprek met de financiële regelgevers in het land en de belanghebbenden uit de industrie. Gezamenlijk willen ze onderzoeken of de bepalingen van een eerder voorstel correct zijn. Dit voorstel riep in feite een algemeen verbod voor cryptocurrencies op in India. Mogelijk wordt hier nu voor een andere richting gekozen. Doordat het onderzoek ervoor nog loopt kan dit echter (nog) niet bevestigt worden.

Sinds februari van dit jaar werd er een grote angst voor een mogelijk crypto-verbod geuit in India. Zo zouden diverse rapporten hiertoe suggereren. Dit crypto-verbod is er tot nu toe echter nog niet gekomen. Sterker nog, de Indiase regering zou naar verluidt juist voor een meer genuanceerde benadering van een cryptocurrency-regelgeving in overweging brengen. Mocht dit gebeuren zullen eventuele verdergaande verbodsbepalingen uiteraard volledig uitgesloten worden.


Onderzoek zal conclusie geven

Naar verluidt zal het onderzoek erop wijzen of er een verbodswet komt of dat er wellicht voor een alternatieve aanpak gekozen gaat worden. Volgens een anonieme bron verlopen de gesprekken langs 3 fronten, met betrekking tot de vraag of crypto gereguleerd kan worden of dat er een verbod moet komen en in wat voor mate dat eventuele verbod dan zal zijn. Zo zou de Indiase regering bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om alleen crypto-betalingen niet toe te staan, maar wel het bezit ervan. Deze keuze is echter nog niet bekend.

Gezien het tempo dat wordt aangehouden in de gesprekken, wordt er niet verwacht dat er tijdens het eerstvolgende regeringsgesprek al een gewijzigde crypto-regelgevingswet ingevoerd zal gaan worden. Het onderzoek loopt nog en moet eerst worden afgerond voordat er een onderbouwde keuze gemaakt kan worden. Dit zou echter nog enkele weken tot maanden kunnen duren.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten