Nieuws, Trending

Japanse financiële toezichthouder wil ongeregistreerde crypto-ondernemingen regulerenDe Japanse financiële toezichthouder is een onderzoek gestart om ongeregistreerde cryptocurrency beleggingsondernemingen te reguleren.


Dichten van maas in de wet

Met deze ontwikkeling wil de toezichthouder een maas in de wet dichten dat het op dit moment voor ongeregistreerde crypto-ondernemingen mogelijk maakt om geld in te zamelen in cryptocurrency in plaats van fiat-geld. Deze bedrijven zitten momenteel wettelijk in een grijs gebied wat het lastig controleerbaar maakt.


Niet bevoegd

Het is in Japan niet toegestaan om als ongeregistreerd bedrijf beleggingsfondsen in contanten te verzamelen. Echter is er nog geen waterdichte regelgeving voor cryptocurrency ontwikkelt. Hierdoor ligt dit nog in een grijs gebied. Doordat de toezichthouder momenteel niet bevoegd is om dit soort praktijken aan te pakken, blijven dit soort bedrijven bestaan.Omzeilen van regulering

Deze overweging van de Japanse toezichthouder komt uiteraard niet uit de lucht vallen. Zo bleek dat het aantal arrestaties omtrent piramidesystemen en andere donkere crypto-gerelateerde-praktijken steeds vaker voorkomen. Deze personen die dit soort systemen opzetten doen dit naar verluid als poging om de regulering van fiat-geld te omzeilen. Hierdoor hoeven zij o.a. geen belasting te betalen. Hoe lang dit soort praktijken nog door kunnen gaan is nog onduidelijk. Echter wordt er hard gewerkt aan een regelgeving en lijkt bovengenoemde maatregel een oplossing te bieden voor de tussentijd.