Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

President Iran roept op tot wettelijk kader cryptohandel

Iran is naar verluidt op zoek naar verschillende manieren om een wettelijk kader voor de handel in cryptocurrencies in te voeren. Waar dit mogelijk wettelijk geregeld wordt nu, staat Bitcoin (BTC)-mining nog wel onder embargo in het land.


Aandacht besteden aan wettelijke en technische vereisten cryptowet

De president van het land, Hassan Rouhani, heeft de noodzaak van een dergelijk wettelijk kader benadrukt tijdens een vergadering van de Economische Coördinatieraad van het Iraanse kabinet. Zo’n wettelijk kader moet gaan dienen om de nationale belangen te behouden en tevens te beschermen.

Hiervoor moet nog het enige werk verricht worden en moet aandacht besteedt worden aan de wettelijke en technische vereisten die nodig zijn voor een dergelijke wet.


Risico’s handel cryptocurrencies

Rouhani wees tevens ook nog op de risico’s die de handel in cryptocurrencies met zich meebrengen. Hierbij benadrukte de Iraanse president dat het bewustzijn van mensen op dit onderdeel van groot belang is om een mogelijk groot verlies te voorkomen. Hierover zei hij het volgende:

“Voor het legaliseren van de activiteit van cryptocurrencies en het beschermen van het kapitaal van mensen op dit gebied, moeten we zo snel mogelijk een oplossing bedenken en de nodige wetten en instructies vastleggen en communiceren.”


Gezamenlijke studie omtrent crypto-regelgeving

Om dit mogelijk te maken riep Rouhani op tot een gezamenlijke studie met de verschillende politieke partijen in het land. Door de verantwoordelijke instanties in het land met elkaar samen te laten werken kan de bovengenoemde bewustwording bereikt worden. Hiervoor moet wel informatie en educatie gegeven worden op het gebied van cryptocurrencies.

Tevens benadrukte de Iraanse president dat het minen van cryptocurrencies nog steeds verboden is tot het einde van de zomer. Dit is om de energiepiek die normaliter in deze tijd van het jaar plaatsvindt op te vangen zonder dat het stroomnetwerk uitvalt. Er wordt wel gekeken naar een oplossing voor crypto-miners op de lange termijn, maar voor de korte termijn is helaas nog niks gevonden. Hierdoor moeten zij tijdelijk de deuren in het land sluiten. Ook inwoners van Iran met een privé-miner moeten deze tijdelijk uitzetten. Naar verluidt loopt dit verbod tot medio september. Dit kan mogelijk nog met enkele maanden uitgebreid worden, mocht de energiepiek langer duren dan normaal.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten