Ripple Nieuws

Ripple Nieuws

Ripple eist openbaarmaking van XRP-bezit SEC-medewerkers

Ripple heeft een motie ingediend om de Securities and Exchange Commission te dwingen informatie te onthullen over haar werknemers die handelen in crypto’s zoals Bitcoin, Ethereum en XRP. Deze motie zal bijdragen aan Ripple’s verdediging.


Ripple dient nieuwe motie in

Volgens advocaat James K. Filan, wil Ripple dat SEC de volgende informatie verstrekt:

“Geanonimiseerde documenten die de handel weerspiegelen met betrekking tot XRP, Bitcoin en Ethereum.

Ook wil Ripple dat er naar buiten wordt gebracht of en hoeveel SEC-medewerkers XRP tokens bezitten. Ripple vertelt dit al een tijd lang te vragen aan de SEC, maar die wil de gegevens niet delen.

“Beklaagden willen ook certificeringen met betrekking tot de XRP-bezit van SEC-medewerkers. We hebben de SEC op 8 juli, 15 juli, 18 augustus en 25 augustus over deze kwestie ontmoet en overlegd, zonder vooruitgang.”

De eerdere verzoeken van Ripple werden dus geweigerd, maar volgens Ripple is dit cruciale informatie aangezien hieruit zal blijken of de SEC zijn eigen werknemers al dan niet toestond om XRP, te verhandelen.

Eerder in juni had de rechtbank het verzoek van Ripple ingewilligd om de SEC te dwingen haar handelsbeleid met betrekking tot digitale activa te produceren. De SEC heeft een beleid van 19 januari 2018 opgesteld met de titel ‘Ethische richtlijnen met betrekking tot digitale activa’. Ripple wees erop dat de SEC tot 19 januari 2018 digitale activa niet als securities beschouwde. Hierdoor waren haar werknemers daarom “vrij om XRP te kopen, verkopen en holden zonder enige beperking door de SEC.”

In het document heeft Ripple het volgende verklaard:

“Dit bewijs biedt een sterke bevestiging van de verdediging van de gedaagden in deze zaak en ondermijnt de beweringen van de SEC. In het bijzonder wijst het inmiddels erkende feit dat de SEC zelf haar eigen werknemers niet belette XRP te verkopen of te kopen, niettegenstaande haar al lang bestaande regelgeving tegen haar werknemers die zich bezighouden met effectentransacties zonder voorafgaande toestemming, aan dat de SEC niet vóór ten minste januari 2018, dat verkopen en aanbiedingen van XRP effectentransacties waren.”


De “Watch List” van de SEC

Opvallend is ook dat de SEC een lijst bijhield met verboden bezit. BTC, ETH en XRP zijn echter nooit op deze lijst verschenen. Deze “Watch List” is door de SEC gemaakt voor het identificeren van activa die onderworpen zijn aan individuele beoordelingen in plaats van een algemeen verbod. Maar, XRP werd pas na 13 april 2018 toegevoegd.

Dit betekende dat alle transacties van SEC-medewerkers in XRP na 13 april 2018 van geval tot geval werden geëvalueerd. Ripple vertelt dat de SEC heeft geweigerd deze cruciale informatie voor de zaak te verstrekken en nu via het Hof onder druk probeerde te zetten.

De rechtbank heeft de SEC tot 3 september de tijd gegeven om op deze motie te reageren. Maar wat als SEC opnieuw weigert mee te werken? Zoals opgemerkt in een reactie op Filan’s Twitter-update,

“De SEC kan absoluut besluiten het gerechtelijk bevel niet op te volgen. Wat er na verloop van tijd gebeurt, is dat de rechter sancties tegen hen oplegt. Als de SEC het bevel blijft negeren, kan dit er uiteindelijk toe leiden dat de zaak wordt geseponeerd”

Vanavond 18:00 zal er weer een nieuwe telefonische hoorzitten gehouden worden. XRP investeerders zullen deze weer met spanning volgen.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten