Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Russische Doema wil crypto-mining als bedrijf gaan reguleren

Waar diverse Russische voorstanders van cryptocurrencies hard aan het werk zijn op het gebied van aantrekken van wereldwijde crypto-mining-operators, zijn ook de lokale wetgevers serieuzer geworden in het reguleren van de industrie.


Mogelijke erkenning als vorm van ondernemerschap

Volgens de voorzitter van de Russische Doema-commissie, Anatoly Aksakov, zouden de Russische wetgevers momenteel overwegen om de cryptocurrency mining-industrie te erkennen als een vorm van ondernemerschap. Mocht hiervoor gekozen worden, dan zouden deze ondernemingen onder de lokale bedrijfswetten gaan vallen en hierdoor ook volledig gereguleerd worden. Aksakov vulde dit aan door het volgende te zeggen:

“Aangezien crypto-mining in feite een soort ondernemersactiviteit is, is het uiteraard noodzakelijk om het op te nemen in het staatsregister, het te reguleren als een soort ondernemerschap onder een geschikte code, en relevante belastingen op te leggen.”


Noodzaak voor meer duidelijkheid

Volgens Aksakov is het een grote noodzaak om meer duidelijkheid te scheppen over de regelgeving voor digitale valuta’s in het land. Hij zei hierover het volgende:

“We moeten nog steeds bespreken wat digitale valuta eigenlijk is, hoewel we het valuta noemen, wordt het eerder gebruikt als een financieel instrument, of een financieel actief dat onderhevig is aan investeringen, in plaats van als betaalmiddel.”

Verwacht wordt echter dat de praktische implicaties van deze nieuwe regelgeving voor de industrie beperkt zullen blijven tot de bedrijfsregistratie en belastingverplichtingen. Uiteraard zullen crypto-mining-bedrijven hierdoor wel officieel als legitiem bedrijf worden erkent.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten