Ripple Nieuws

Ripple Nieuws

SEC weigert documenten te geven van crypto bezit werknemers

De SEC verzet zich tegen de motie van Ripple. De financiële waakhond weigert de documenten openbaar te maken waarin blijkt of haar medewerkers crypto’s bezaten of niet.


Ongerechtvaardigde inbreuk

De motie van Ripple verplichtte de SEC om het XRP-bezit van SEC-medewerkers te onthullen. Onder verwijzing naar de privacy van haar werknemers, verzocht de SEC echter de rechtbank om het verzoek af te wijzen.

https://www.dropbox.com/s/lm3zsu3fgduk4mr/MOTION%20to%20Compel%20Preclearance%20Trading%20Documents.pdf?dl=0

Op 27 augustus had Ripple deze motie ingediend bij de voorzitter van de rechtbank. Het bedrijf wilde de SEC dwingen de XRP-tokens van zijn werknemers, evenals Bitcoin- en Ethereum-handelsinformatie, bekend te maken. Ripple vind het prima om de informatie te annonimiseren maar ook daar wil de SEC niet in mee gaan.

De SEC zegt dat het produceren van handelsinformatie van haar werknemers een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy zou zijn. In het document vermeldde de advocaat van de SEC’s Division of Enforcement, Pascale Guerrier het volgende:

“Deze gevoelige gegevens worden verzameld door het Office of the Ethics Counsel van de SEC. Zo zorgen we ervoor dat SEC-medewerkers de ethische regels naleven die bedoeld zijn om belangenconflicten te voorkomen. We doen dit niet om te bepalen of een bepaalde transactie voldoet aan de regels.”

Het document verduidelijkte dat voorafgaande goedkeuring door het “Ethics Counsel” geen indicatie was of de transactie in overeenstemming was met de wetgeving. Het zou dus irrelevant zijn voor de zaak. Wel is het van belang om op te merken dat de “Ethics Counsel” heeft bevestigd dat het XRP, Bitcoin of Ethereum niet op de lijst van “Verboden bezit” heeft geplaatst.


Andere factoren

De SEC gaf ook andere redenen voor een afwijzing van de motie van Ripple. Hoewel Ripple om geanonimiseerde documenten vroeg, beweerde de SEC dat zelfs gegevens in deze vorm het vertrouwen van zijn werknemers in de ‘Ethics Counsel’ zou ondermijnen.

Bovendien merkte de SEC op dat het verzamelen van de informatie de middelen van de “Ethics Counsel” zou belasten, aangezien er mogelijk tot negen jaar aan materiaal moet worden geproduceerd. Het document noemde de gezochte informatie ‘gewoon irrelevant’:

“Het gewicht van de privacybelangen van SEC-medewerkers weegt zwaarder dan elk voordeel van openbaarmaking.”

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten