Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Uitgelekte EU wetsontwerp stelt allesomvattende wetten voor crypto’s voor

Een uitgelekte versie van de regelgeving die later deze maand door de Europese Commissie zal worden gepubliceerd, stelt een reeks regels voor voor de handel in of uitgifte van crypto’s in de EU.


EU zet in op crypto wetgeving

Europa’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) ontwerpwetgeving biedt rechtszekerheid rondom cryptocurrencies en stablecoins. Dat gebeurd ongeveer op dezelfde manier als de Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) werkt voor de effectenmarkt.

Europa lijkt dus van plan crypto op dezelfde manier te behandelen als elk ander gereguleerd financieel instrument, wat ongetwijfeld juridische duidelijkheid zal bieden. Of dat een goed of slecht teken is voor de opkomende sector is nog maar de vraag.

De MiCA-voorstellen beginnen met een brede definitie van crypto-activa en een basisset van regels die van toepassing zijn op activa en dienstverleners. Dat laatste is dan weer in lijn met de definitie van de Financial Action Task Force (FATF).

Bijzonder is dat er in Europa veel gefocust wordt op stablecoins. Het lijkt er zelfs op dat de EU een beetje bang is voor deze stabiele digitale valuta’s. Dit blijkt wel uit de opmerkingen die vijf Europese ministers van Financiën maakten tijdens een informele bijeenkomst. Zij riepen op tot duidelijke regelgevende toezicht op stablecoins zoals de Libra.


Goed of slecht voor de cryptowereld?

Daarnaast zal de mogelijke nieuwe wetgeving een probleem kunnen gaan veroorzaken voor DeFi projecten.

Een van de vele wettelijke verplichtingen die zullen worden opgelegd aan uitgevers van crypto-activa en dienstverleners in de Europese Unie (EU) is de noodzaak om als rechtspersoon te worden opgericht.

“Er kan weinig twijfel over bestaan ​​dat MiCA aanzienlijke uitdagingen zal opleveren voor degenen die betrokken zijn bij DeFi-projecten”, vertelde Sian Jones.

Het kan dus schade toebrengen aan de cryptowereld. Echter, aan de andere kant zou het ook positief kunnen zijn. Dit soort regelgevende duidelijkheid zal naar alle waarschijnlijkheid namelijk meer institutionele investeerders naar de cryptowereld lokken.

“Door de crypto wereld te reguleren maak je het gemakkelijker voor de traditionele wereld om het te accepteren. Deze regelgeving zal er waarschijnlijk voor zorgen dat meer beleggingsondernemingen en banken de cryptowereld zullen betreden. “

De 168 pagina’s tellende reeks regels, waarvan Brussel zei dat ze in september zouden verschijnen, zullen waarschijnlijk op zijn vroegst in 2022 worden omgezet in EU-wetgeving.

Samenvattend zei Jones dat de nieuwe verordening waarschijnlijk iets van een splitsing van de crypto-ruimte zal creëren.

“In zekere zin heeft crypto het grootste deel van het afgelopen decennium geprofiteerd van het feit dat het grotendeels in een grijs gebied lag. Maar nu heb je een hele duidelijke set regels. Je project ligt er binnen of buiten.”

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten