Elon Musk
Blockchain

Voormalig Twitter manager: Werken onder Elon Musk is Extreem lastig

Esther Crawford onthult het opvallende onvermogen van Elon Musk om kritiek te aanvaarden, wat heeft geleid tot een “ijverige en fanatieke” binnenste kring. Het verkiezen van willekeurige feedback boven deskundige inzichten heeft deze opmerkelijke dynamiek in zijn invloedssfeer gecreëerd.

Onthulling van de interne werking van “X” onder Elon Musk

Een voormalig productdirecteur van Twitter, nu bekend als “X”, heeft in een uitgebreide verklaring van 2400 woorden, vergezeld van een video, nieuwe inzichten gegeven in de interne dynamiek van het social media platform en haar ervaringen met werken onder tech-tycoon Elon Musk.

Crawford omschrijft het vroegere Twitter, voor het tijdperk van Musk, als “verbijsterend en verschrikkelijk”, met een overweldigende bureaucratie. Het vernieuwde Twitter onder Musk’s leiding daarentegen, wordt gekenmerkt als “uitdagend en vol drama”.

Crawford, een van de weinige originele Twitter-teamleden, koos ervoor om te blijven na de overname van Musk, in de hoop dat de miljardair het bedrijf een positieve richting zou geven. Echter, tijdens Musk’s ontslagronde in februari werd ze, samen met 200 anderen, alsnog ontslagen.

Het onvermogen van Musk om kritiek te aanvaarden

In de overweging van Musk’s indrukwekkende staat van dienst als oprichter van toonaangevende bedrijven zoals Tesla en SpaceX, meende Crawford dat zijn persoonlijke betrokkenheid een sterke invloed kon hebben en een frisse wind door het bedrijf kon laten waaien.

In haar beschouwing van Musk, roemde ze hem als “moedig en inspirerend” en gaf toe dat zijn herhaaldelijke anekdotes en grappen, ondanks hun voorspelbaarheid, een bepaalde charme en humor met zich meebrachten.

Echter, zijn beruchte leiderschapsstijl werd al snel een uitdaging. Crawford wees op zijn “schrijnend” gebrek aan empathie.

Bovendien, Musk’s onvoorspelbaarheid zorgde ervoor dat veel Twitter-medewerkers aarzelden om hem onwelgevallig nieuws te brengen of meningen te uiten die tegen zijn overtuigingen indruisten.

“Vanwege de onzekerheid over zijn gemoedstoestand en mogelijke reacties op specifieke zaken, heerste er al snel angst onder de medewerkers om bijeen geroepen te worden voor vergaderingen of om negatief nieuws met hem te delen,” voegde Crawford toe.

Het onvermogen van Musk om kritiek te aanvaarden

Musk’s moeite met het accepteren van kritiek leidde volgens Crawford tot de ontwikkeling van een “toegewijde en loyale” innerlijke kring die Musk’s ideeën en beslissingen onvoorwaardelijk steunde.

Ondanks deze steun, toonde Musk een duidelijke voorliefde voor confrontatie en negeerde hij vaak de input van zijn werknemers en vertrouwelingen bij belangrijke beslissingen.

“Opmerkelijk genoeg ging hij dikwijls zijn licht opsteken bij zijn Twitter-volgers, raadpleegde hij een vriend, of vroeg hij zelfs zijn biograaf om productadvies. Het leek wel alsof hij meer waarde hechtte aan willekeurige feedback dan aan de meningen van de experts die bij hem in dezelfde ruimte zaten, die jarenlang hun expertise hadden opgebouwd in het oplossen van het betreffende probleem. Zijn manier van handelen blijft voor mij een bron van verbazing en verwarring,” merkte Crawford op.

Toekomstambities voor “X”

Sinds Musk in oktober 2022 het bedrijf overnam, heeft hij een veelheid aan nieuwe crypto- en financiële functies aan de app toegevoegd.

Als onderdeel van de meest recente herpositionering naar “X,” heeft Musk een ambitieus plan om het sociale mediaplatform om te vormen tot een “allesomvattende app,” met inbegrip van elektronische betalingen, spraakoproepen en zelfs een mogelijke integratie met het meme-token Dogecoin (DOGE).