Ethereum Nieuws

Ethereum Nieuws

Voorstel om blokbeloningen Ethereum met 75% te verlagen geen favoriet bij miners

Onlangs is een nieuw Ethereum (ETH)-verbeteringsvoorstel gepubliceerd. Hieruit bleek dat voorgesteld werd om de blokbeloningen met maar liefst 75% te verlagen. Miners van de huidige grootste altcoin zijn het hier niet mee eens en hebben hierom stevige kritiek geleverd op het verbeteringsvoorstel.


Een te drastische aanpassing

In het verbeteringsvoorstel, voorstel 2878, wordt voorgesteld om de blokbeloningen te verlagen van 2 Ethers per blok naar slechts 0,5 Ether per blok, ofwel een vermindering van 75%. De gedachte achter deze verandering is om de inflatie van Ethereum dichterbij die van Bitcoin (BTC) te plaatsen. Dit om de koopkracht van Ethereum ook in de toekomst te kunnen behouden.

Dit voorstel schoot niet in het goede keelgat bij een aantal miners. Zo is de daling bijvoorbeeld meer dan het dubbele van de eerdere reductie van blokbeloningen. Ook zouden volgens een aantal miners een 51%-aanval nu een mogelijk resultaat zijn. Al met al een veel te drastische verandering voor slechts 1 update. De veiligheid van het netwerk wordt echter als één van de belangrijkste punten tegen het voorstel benoemd. Om die veiligheid te garanderen moet namelijk een diverse reeks van miners actief zijn op het netwerk. Zijn die er niet vanwege een te lage beloning, dan komt de veiligheid van het netwerk in groot gevaar.

De blokbeloningen van de momenteel grootste altcoin zijn eerder al gereduceerd van 5 ETH per blok naar 3, een vermindering van 40%. Later is deze beloning nog eens verminderd van 3 ETH per blok naar de huidige 2 ETH per blok, een vermindering van 33%. Door het huidige voorstel zou dit aantal nog eens drastisch worden verlaagd, naar slechts 0.5 ETH per blok, oftewel een vermindering van 75%. Percentueel gezien zou dit dan ook meer zijn dan de afgelopen 2 verminderingen bij elkaar opgeteld.


Argumenten tegen voorstel

Een ander argument tegen de aanpassing is het gebruik van ASIC-miners. Dit type miners is momenteel erg winstgevend wanneer je dit vergelijkt met reguliere GPU’s, de grafische kaarten in computers.

Mocht de blokvermindering op deze wijze doorgevoerd worden, dan zullen ASIC-miners de rest van de GPU’s uit het netwerk verwijderen, omdat GPU’s simpelweg te weinig opleveren. Hierdoor zal het netwerk in volledige beheersing van ASIC-miners komen, iets wat niet perse een goed doel is. Een netwerk is namelijk pas goed in balans als er zowel ASIC-miners als GPU-miners actief zijn op het netwerk.

Ook wordt benoemd dat Ethereum de blokbeloningen niet moet verlagen om simpelweg Bitcoin te evenaren. Bitcoin is namelijk ontwikkeld om andere problemen op te lossen dan Ethereum en is tevens een ouder netwerk. Dat hier dan ook een andere blokbeloning bij hoort, is niet zo vreemd.

De miners die actief zijn op het Ethereum-netwerk zijn dan ook niet positief over het voorstel. Zij zeggen hierover het volgende:

“Het voelt niet goed om zo behandeld te worden. Door ons op deze manier zo min mogelijk uit te betalen, worden wij niet gestimuleerd om de lichten van het netwerk aan te houden.”

Alhoewel grotendeels van de Ethereum-community niet tegen een verlaging van de beloningen is, vinden zij een verlaging van 75% niet reëel. Ethereum heeft niet zoals Bitcoin een ingebouwd halveringsmechanisme. Dit houdt in dat zij dit handmatig op een zelf gekozen moment moeten verlagen. Volgens een groot deel van de miners is een verlaging tot 1.5 of 1 Ether redelijker dan slechts 0,5. Alhoewel het nog niet bekend is of dit voorstel nog wordt gewijzigd, en zo ja hoe, lijkt het erop dat de blokbeloningen hoger zullen worden dan de in eerste instantie voorgestelde nieuwe beloningen.

 

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten