Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Zuid-Afrika gaat zijn nationale beleidsstandpunt over crypto’s herzien

De financiële instellingen in Zuid-Afrika zijn naar verluidt van plan om de basis voor ‘gefaseerde en gestructureerde’ regulering van cryptocurrencies te leggen. Dit houdt automatisch in dat het nationale beleidsstandpunt, dat de laatste circa 7 jaar aangehouden is, aangepast zal moeten worden.


Behoedzaamheid op cryptomarkt

Het grootste voorargument is de steeds grotere belangstelling van de detailhandel voor cryptocurrencies in het land. Dit werd duidelijk na een publicatie van de Intergouvernementele Fintech Working Group, ofwel IFWG. Hierin werd een routekaart uiteengezet voor de introductie van een regelgevingskader dat zich op digitale activa’s gaat focussen, zoals cryptocurrencies.

Aanvankelijk was het nationale beleid van Zuid-Afrika ten aanzien van crypto’s één van behoedzaamheid maar ook zonder teveel inmenging vanuit de overheid. Sinds 2014 houdt de Zuid-Afrikaanse overheid een standpunt aan waarin gewaarschuwd wordt voor de mogelijke gevaren dat het investeren in cryptocurrencies met zich meebrengt.


Regelgevingskader komt maar risico’s crypto’s blijven

De crypto-markt in Zuid-Afrika is dan ook in redelijke korte tijd enorm in populariteit gestegen. Inmiddels wordt er dagelijks meer dan $2 miljard rand ($147 miljoen) aan crypto’s verhandeld op deze markt. Het behoedzaamheid-standpunt lijkt hierdoor niet meer goed aan te sluiten, waardoor hier een wijziging in moet komen.

De Zuid-Arfikaanse overheid benadrukt echter wel dat alhoewel er nu een gestructureerd regelgevingskader zal komen, de risico’s van cryptocurrencies wel blijven staan. Om het nieuwe regelgevingskader op te zetten zullen nu 6 overkoepelende instellingen samen gaan werken om zo tot een volledig plan te komen.

In het bovengenoemde gepubliceerde rapport worden tevens al 25 aanbevelingen gedaan waarmee cryptocurrencies beter gereguleerd kunnen worden. Deze 25 aanbevelingen hebben betrekking op 3 belangrijke aandachtsgebieden: de bestrijding van de financiering van terrorisme, antiwitwaspraktijken en grensoverschrijdende financiële transacties. Bij de laatste zitten lokale en internationale wetten verbonden en houdt in dat de Zuid-Afrikaanse financiële toezichthouder zal worden belast met het voorkomen van onder andere marktmisbruik.


Toch nog enkele aandachtspunten vanuit overheid

Toch benadrukte de Zuid-Afrikaanse overheid dat er wel enkele zorgen blijven bestaan over de crypto-markt. Zo werd gewezen op decentralisatie, maar dan juist als nadeel in plaats van voordeel. Door deze decentralisatie kunnen consumenten en handelaren namelijk geen beroep doen op een autoriteit of entiteit die gebruikersfouten kan oplossen. Dit is bijvoorbeeld als jij je fondsen naar een verkeerd adres stuurt, dat het bedrijf deze fondsen kan terugstorten of naar het goede adres kan sturen. Waar dit zeker ook voordelen biedt, zitten er ook zeker nadelen aan verbonden.

Ook de prijsvolatiliteit, manipulatieve aard van de voornamelijk kleinere crypto-projecten en het toenemende aantal crypto-scam’s zijn nog andere punten waar de Zuid-Afrikaanse overheid bezorgd over is. Dit zullen ze dan ook uitvoerig in de gaten blijven houden. Toch draait de Zuid-Afrikaanse overheid zijn standpunt ten aanzien van cryptocurrencies nu op positieve wijze aan. Dit lijkt (nog) weinig effect te hebben op de prijs van BTC, dat nu wordt verhandeld voor circa $39.230 per stuk, een stijging van iets meer dan 0.5% in 24 uur tijd.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten