Nieuws, Trending

Zwitserland gaat blockchain reguleren binnen bestaande financiële wetgeving


De Zwitserse overheid is van plan om de blockchainsector in haar al bestaande financiële wetgeving onder te brengen. Wat gaat dit betekenen?


Slechts enkele toevoegingen

In een rapport dat door de federale raad van Zwitserlandnaar buiten is gebracht wordt er een juridisch kader geschetst voor de gedistribueerde grootboektechnologie (DLT), ofwel de blockchain-technologie. Indit juridische kader wordt er uitgelegd dat de al bestaande wetgeving in hetland erg geschikt is om nieuwe technologieën te omarmen. Volgens de federaleraad zullen er slechts enkele toevoegingen aan deze regelgeving nodig zijn het in werking te kunnen zetten.


Wijziging effectenwet

Om te beginnen heeft de raad een wijziging voorgesteld waarmee de rechtszekerheid van crypto-tokens wordt vergroot. Dit willen zij doen door juridische gevolgen aan cryptocurrencies in het land te hangen.

Hiernaast wil de raad ook activa in cryptocurrency scheiden van het totaalbedrag van het nalatenschap van een schuldenaar in faillissementsprocedures. Volgens de raad is er een grote behoefte aan rechtszekerheid als het gaat om cryptocurrency. Momenteel mist deze namelijk nog. Hierom wordt er door de raad een wijziging in de DEBA-act van het land voorgesteld om deze behoefte te vullen.  Nieuwe autorisatiecategorie

Hiernaast is er een nieuwe autorisatiecategorie voorgesteld dat de infrastructuur in de blockchainsector zal moeten verbeteren en zal Zwitserland zijn gehele financiële markt-infrastructuur hierop aanpassen. De raad heeft nog geen wijzigingen hiervoor voorgesteld, dit komt omdat er verschillende definities als effecten of derivaten bij zowel de financiële markten als de blockchain relevant zijn. Dit wordt nog verder onderzocht.