Nigeria start officieel met reguleren cryptocurrencies

De Securities & Exchange Commission (SEC) uit Nigeria heeft bekend gemaakt dat het digitale valuta’s als de Bitcoin (BTC) officieel wil gaan reguleren. Tevens worden de crypto-gerelateerde bedrijven hierdoor ook direct gereguleerd.


Creëren van normen & aanmoedigen markt

Volgens de Nigeriaanse SEC is het algemene doel van een dergelijke regulatie niet om de markt, of de innovatie hierbinnen, te belemmeren. Zij willen namelijk juist normen creëren die ethische praktijken aanmoedigen. Uiteindelijk zal de regulatie moeten leiden tot een eerlijke en efficiënte markt.

Het gebruik van cryptocurrencies in het Zuid-Afrikaanse land is in de afgelopen tijd hard toegenomen. Zo werd recentelijk bekend dat er 55% meer overdrachten waren van cryptocurrencies in Zuid-Afrika. Wil jij hier meer over weten? Klik dan hier om naar het betreffende artikel te gaan. Het gebruik van deze cryptocurrencies is op dit moment echter nog niet officieel goedgekeurd, waardoor het eigenlijk illegaal zou zijn. Momenteel wordt hier echter niet voor bestraft en met de nieuwe regulering wordt het gebruik ervan juist aangemoedigd. Door de toename in het gebruik van digitale valuta’s, ligt de acceptatie hiervan dan ook relatief hoog op het gehele Zuid-Afrikaanse continent.

Verwacht wordt dan ook dat het gebruik van dergelijke valuta’s na de regulatie nog verder zal gaan toenemen.


Regulering zo eerlijk mogelijk voor iedereen

Om de innovatie binnen de markt zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, heeft de SEC een driedelige doelstelling opgesteld. Deze zou zijn gebaseerd op veiligheid, marktverdieping en het aanbieden van oplossingen voor problemen die binnen de markt ontstaan.

Op deze manier kan richting worden gegeven aan de strategie, regelgeving en interactie met vernieuwers binnen de markt die op zoek zijn naar legitimiteit en relevantie, aldus een vertegenwoordiger van de SEC.

Door de regulatie zullen ook crypto-tokens en crypto-investeringen gereguleerd worden, waardoor de handel ervan via officiële kanalen zal verlopen. Dit kan ervoor zorgen dat het vertrouwen in de markt nog verder toe zal nemen, wat voor cryptocurrencies in het algemeen een erg goed teken is.


Crypto valuta’s zijn effecten

Volgens de SEC zijn crypto-valuta’s effecten, tenzij anders bewezen wordt. Hierom vallen ook deze valuta’s onder de regelgeving van de instantie.

Als bedrijven of sponsoren vinden dat hun virtuele activa geen effect is, dan kunnen zij het bewijs hiervoor naar verluidt aanleveren bij de eerste beoordeling van de SEC. Zij zullen dan vervolgens bekijken of dit echt zo is, en zo ja, welke regels dan wel van toepassing zijn voor de betreffende token(s). Ook moeten de betreffende partijen dan de digitale activa registreren, zoals dat in meerdere landen het geval is.

Om dit wat eenvoudiger de maken voor de uitgevende partijen, zal het registratieproces omtrent digitale valuta’s uit 2 delen bestaan. De aanvraag voor een eerste beoordeling en een aanvraag voor de registratie zelf. Pas wanneer de eerste beoordeling is geweest, kan de registratie worden aangevraagd. Hierdoor zal het allemaal net wat simpeler moeten zijn voor de uitgevende partijen in het land. Het is momenteel nog niet bekend wanneer de activiteiten om de regulatie op te zetten voltooid zullen zijn.