Wat is Crypto Staking?

Staking is het proces waarbij je jouw cryptocurrency-vermogen op een Proof-of-Stake blockchain inzet om deel te nemen aan het validatieproces. Het is de grote tegenhanger van Proof-of-Work mining waarbij brute computerkracht en energie nodig zijn om nieuwe blokken te vinden.

3d render, closed metallic safe box isolated on blue background.

Staking is dus een energiezuinig alternatief, met als kanttekening dat het zich nog als een veilig alternatief moet bewijzen. Met de geplande overgang van Ethereum naar Proof-of-Stake zullen we snel weten of Proof-of-Stake zich op het hoogste niveau weet te bewijzen.

Het interessante aan staking is dat je in principe geen dure apparatuur nodig hebt om een rendement te behalen op jouw cryptocurrency. Bij bepaalde grote exchanges kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw tokens mee te laten doen in het stakingproces van een Proof-of-Stake blockchain om zonder moeite een extra rendement te genieten. Om te begrijpen wat er met staking gebeurt is het essentieel om de werking van Proof-of-Stake te begrijpen. We beginnen deze pagina dan ook met een Jip-en-Janneke uitleg over Proof-of-Stake.

Staking

Wat is Proof-of-Stake?

Het fundament van iedere blockchain wordt gevormd door het consensus mechanisme. Dit is het mechanisme dat centraal staat in het verifiëren en valideren van alle nieuwe transacties en andere informatie in het blockchain netwerk. Een blockchain netwerk moet consensus bereiken over de informatie in een nieuw blok voordat deze wordt toegevoegd aan de bestaande keten van blokken. Proof-of-Work vergt een hoge mate van energie en computerkracht om dit voor elkaar te krijgen en Proof-of-Stake is een alternatief dat dit grotendeels aan de kant schuift.

Onder andere Cardano, Tezos en Cosmos draaien momenteel op Proof-of-Stake en Ethereum gaat binnenkort ook over op dit consensus mechanisme. In een Proof-of-Stake netwerk wordt door een algoritme middels een soort loterij de gelukkige validator uitgekozen die een nieuw blok aan de blockchain mag toevoegen. Het algoritme maakt de keuze onder andere op basis van de grootte van de stake van de deelnemers in het netwerk en hoe lang ze hun tokens al hebben vaststaan. De gelukkige staker die is uitgekozen voor het volgende blok krijgt als beloning de bloksubsidie en de transactiekosten van het blok. Produceert de staker een blok met valse informatie, dan verliest hij of zij een deel van de vastgezette tokens. De stake fungeert dus als een motief om eerlijk te blijven.

Hoe kun je beginnen met staken?

De eerste stap om als deelnemer mee te doen in een Proof-of-Stake netwerk is het kopen van de cryptocurrency van de blockchain in kwestie. Als je wilt deelnemen aan het staken op de nieuwe blockchain van Ethereum, dan heb je Ethers nodig. Hoewel er verschillende manieren zijn om deel te nemen aan het stakingsproces, gaat het proces grofweg als volgt in werking:

  1. Het downloaden van een wallet waarmee je tokens kunt staken.
  2. Voldoen aan het minimale aantal tokens dat je nodig hebt om aan het stakingsproces deel te nemen. Voor het nieuwe Ethereum heb je bijvoorbeeld 32 Ether nodig, waar je op het moment van schrijven meer dan 100.000 dollar voor nodig hebt. Al is het via beurzen ook mogelijk om met minder Ethereum mee te doen aan het stakingproces, maar dan regelt de beurs op de achtergrond de validatie en controle van de transacties. Wat betekent dat je niet ‘echt’ meedoet aan het stakingproces, maar enkel profiteert van het rendement.
  3. Om mee te doen aan het stakingproces moet jouw apparaat 24 uur per dag en zeven dagen per week aanstaan om alle transacties te ontvangen. Een betrouwbare internetverbinding is dus cruciaal. Je kan hiervoor een extra apparaat aanschaffen, bijvoorbeeld een Raspberry Pi, om je eigen computer hier niet mee te belasten.
  4. Vervolgens fungeert jouw wallet als een node (deelnemer) in het netwerk die jouw cryptocurrency aan het werk zet om transacties te valideren en nieuwe blokken te creëren.

Staking als het sparen van de toekomst

Je begrijpt nu waarschijnlijk dat Proof-of-Stake blockchains je de mogelijkheid bieden om een inkomen te verdienen met jouw cryptovermogen. Wanneer je kiest voor een specifieke blockchain is het belangrijk om de inflatie van de token in ogenschouw te nemen. Hoeveel tokens komen er op dagelijkse basis bij en wat betekent dat voor de inflatie? Hoe meer tokens er via het Proof-of-Stake mechanisme ontstaan, hoe minder de rest van de tokens in theorie waard worden.

Het staken van tokens in een Proof-of-Stake blockchain zorgt voor een soort passief inkomen op je digitale assets waarmee je tegelijkertijd het netwerk beschermt. Interessant aan Proof-of-Stake is dat je met jouw stake vaak ook kunt deelnemen in stemmingen over veranderingen in het netwerk. Updates van het protocol, het inhuren van ontwikkelaars of veranderingen in de roadmap kunnen in theorie allemaal door stakers worden ingestemd.

Staking is een soort democratisch systeem waarin de hoeveelheid tokens die je bezit bepaald hoeveel macht je hebt in het stemproces. Volgens velen is de ontwikkeling van Proof-of-Stake cruciaal voor blockchain technologie om zich te bewijzen als een technologie voor de toekomst. Hoewel Proof-of-Stake mechanismen nog altijd experimenteel zijn, komen we steeds dichter bij een situatie waarin het zich mag meten met Proof-of-Work. De belangrijkste test voor Proof-of-Stake staat dit jaar voor de deur met de overgang van Ethereum van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake.

Staking in het kort

We hebben nu de belangrijkste kenmerken van Proof-of-Stake en staking besproken. Het is een manier om jouw cryptovermogen aan het werk te zetten en jezelf een relatief stabiel passief inkomen te gunnen. Daarbij draag je door jouw cryptocurrency te staken bij aan de verificatie, validatie en creatie van nieuwe blokken. Het is een nieuwe manier om blockchains te beveiligen en consensus te bereiken in het netwerk over de volgorde van nieuwe transacties en de volledige transactiegeschiedenis.

Grofweg zijn er twee manieren om jouw crypto te staken. Je kunt meedoen aan het stakingproces zoals dat echt bedoeld is. Door de software van een blockchain te downloaden en vervolgens zelf alle transacties te verifiëren en nieuwe blokken te produceren. Maar je kunt er ook voor kiezen om het werk uit handen te geven en bijvoorbeeld een grote beurs het staking proces voor jou te laten regelen.