Borroe Finance
Persbericht

Bitcoin (BTC) herstelt en haalt $75.000 op, Litecoin (LTC) stijgt met 17% en Borroe Finance (ROE) haalt $3,5 miljoen op voor AI-aangedreven Web3-fondsenwerving

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.


Bitcoin heeft opmerkelijke veerkracht getoond in het licht van de recente onrust op de markt en herstelde zich snel van de correctie van vorige week. Na een duik naar het $61.000-gebied, herstelde BTC zich met kracht, herwon snel het $70.000-niveau en handelde rond dat gebied op het moment van schrijven.

Ondertussen heeft Litecoin ook een solide week achter de rug, met een behoorlijke stijging van 17%. Interessant is dat Coinpedia inzichtelijke analyses heeft gedeeld over de prijsbewegingen van zowel Bitcoin als Litecoin op TradingView.

Ondertussen is een nieuw AI-gericht cryptoproject, Borroe Finance (ROE), ook een interessant verhaal, dat in de lopende voorverkoop al bijna $3,5 miljoen heeft opgehaald.

Bitcoin: ogen op uitbraak van $75.000

Volgens de analyse van Coinpedia is Bitcoin de week bullish begonnen en heeft de grens van $70.000 overschreden.

Een ochtendsterpatroon, vaak indicatief voor een significante ommekeer, heeft tot een opwaartse trend geleid nadat Bitcoin kort onder de $65.000 daalde. De afgelopen dagen is er sprake geweest van een opmerkelijke stijging van de handelsactiviteit, met een stijging van 5% op zondag, een stijging van 4% op maandag en een extra stijging van 1,02% op dinsdag.

De bullish trend wordt verder ondersteund door een stijging van het intraday-handelsvolume met 49%, wat de kracht van de rally onderstreept. Nu de langverwachte halvering van Bitcoin op 19 april dichterbij komt, worden de bullish sentimenten binnen de cryptogemeenschap steeds intenser.

Op het moment van schrijven handelt Bitcoin rond de $70.000, wat een groei van meer dan 10% in de afgelopen 72 uur laat zien.

Hoewel de zone van $65.000 potentieel zou kunnen dienen als startpunt voor een rally na de hertest, heeft de huidige opwaartse trend al meer dan $100 miljoen aan korte liquidaties teweeggebracht, wat de overtuiging van de markt onderstreept.

Projecties op Fibonacci-niveau, gebaseerd op de huidige trend, suggereren een potentiële stijging naar het niveau van $96.000. Conservatievere schattingen wijzen echter op een initiële doelstelling van $75.000, met een verwachte consolidatiemarge tussen $73.000 en $65.000.

Litecoin: bullish rally verwacht boven $115

De prestaties van Litecoin waren zelfs nog beter: LTC registreerde de afgelopen vijf dagen een stijging van 17%, wat wijst op een sterk herstel. Opvallend is dat de prijs van Litecoin boven het Fibonacci-niveau van 50% is gebleven, waardoor het zijn zinnen heeft gezet op het doorbreken van de psychologische grens van $100 en het streven naar een doel van $113. Op het moment van schrijven handelt LTC rond de $95.

De prestaties van Bitcoin boven het niveau van $70.000 hebben ongetwijfeld bijgedragen aan het bullish momentum van Litecoin. Bovendien wordt verwacht dat de anticipatie rond de aanstaande Bitcoin-halvering een steuntje in de rug zal zijn voor altcoins zoals Litecoin, waarbij enkele indicaties erop wijzen dat de prijzen de grens van $200 zouden kunnen overschrijden.

De prijsactie van Litecoin heeft een V-vormige omkering laten zien, wat wijst op een robuuste koopinteresse van marktdeelnemers. Dit sentiment wordt verder onderstreept door een stijging van 106% in het intraday-handelsvolume.

Technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI, nu boven de 60) en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) duiden ook op een bullish trendomkering.

Hoewel voorzichtigheid geboden is rond de $100, wat potentiële weerstand en een omkeerzone zou kunnen opleveren, blijven de algemene vooruitzichten optimistisch. De analyse van Coinpedia suggereert dat Litecoin mogelijk $113 en zelfs $130 zou kunnen bereiken als de bullish markttrend aanhoudt. Het herstel van de bredere markt heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het opwaartse traject van Litecoin.

Borroe Finance (ROE): AI-aangedreven fondsenwerving voor Web3

Terwijl Bitcoin en Litecoin hun respectievelijke prijstrajecten volgen, trekt een nieuw AI-aangedreven cryptocurrency-project, Borroe Finance (ROE), de aandacht tijdens de voortdurende voorverkoop. Tegen de huidige prijs van $0,02 per ROE-token, met een noteringsprijs van $0,025, heeft het project al bijna $3,5 miljoen opgehaald.

ROEconomie

De tokenomics van het oorspronkelijke token van Borroe Finance, ROE, zijn ontworpen om deelname te stimuleren en een eerlijke verdeling te garanderen:

  • Openbaar: 50% met lineaire verwerving gedurende 3 maanden na TGE (Token Generation Event)
  • Liquiditeitspool: 10%
  • Exchange-vermelding: 10%
  • Marketing: 10%
  • Schatkist: 10%
  • Team: 5% vergrendeld gedurende 24 maanden
  • Beloningen: 2,5%
  • Partners: 2,5% vergrendeld gedurende 24 maanden

Waar gaat Borroe Finance precies over?

Borroe Finance streeft ernaar fondsenwervingsprocessen te veranderen door een efficiënt betalingssysteem en een peer-to-peer ecosysteem te introduceren, waardoor Web3-gebruikers inkomsten kunnen genereren door verschillende items op de Borroe Finance-marktplaats te verkopen.

Het platform maakt gebruik van AI-risico-evaluatie en blockchain-technologie om activa te tokeniseren, waardoor een gedecentraliseerde marktplaats ontstaat voor makers van inhoud en Web3-bedrijven om geld in te zamelen via NFT’s en de verkoop van digitale kunst.

Het kerndoel van Borroe Finance is het bieden van efficiënte toegang tot werkkapitaal voor Web3-bedrijven door middel van beveiligde leningen. Met Borroe Finance kunnen bedrijven toekomstige terugkerende inkomsten, zoals abonnementen, royalty’s en beheervergoedingen, vooraf omzetten in contanten, waardoor een rechtvaardiger en efficiënter financieel ecosysteem ontstaat. Bedrijven kunnen hun toekomstige inkomsten als NFT’s gebruiken en deze tegen gesubsidieerde tarieven op de Borroe Finance-marktplaats verkopen aan ondersteunende groepen.

Door gebruik te maken van AI-aangedreven risicobeoordeling, blockchain-technologie en slimme contracten automatiseert Borroe Finance het financieringsproces, waardoor het sneller, goedkoper en toegankelijker wordt voor bedrijven, terwijl beleggers een hoger rendement worden geboden in vergelijking met traditionele investeringen.

Het ROE-token dient als een utility-token binnen het Borroe Finance-ecosysteem, waardoor bedrijven hun toekomstige inkomsten als NFT’s kunnen tokeniseren en deze met korting op de markt kunnen verkopen. Op het platform kunnen beleggers NFT’s kopen en deze tot de vervaldatum vasthouden om het volledige bedrag te ontvangen, of ze verhandelen.

In wezen speelt ROE een belangrijke rol bij het faciliteren van het proces van het omzetten van toekomstige inkomsten in onmiddellijke cashflow, waardoor een nieuwe financieringsoplossing voor Web3-bedrijven wordt geboden.

Conclusie

Al met al hebben gevestigde spelers als Bitcoin en Litecoin blijk gegeven van veerkracht en voortdurende prijsactie, terwijl nieuwe AI-cryptoprojecten zoals Borroe Finance (ROE) opkomen om aan de behoeften van het Web3-ecosysteem te voldoen.

Door gebruik te maken van AI, blockchain-technologie en tokenisatie wil Borroe Finance een revolutie teweegbrengen in de fondsenwervingsprocessen en efficiënte toegang bieden tot werkkapitaal voor Web3-bedrijven.

Terwijl Bitcoin en Litecoin hun respectievelijke prijstrajecten volgen, aangewakkerd door anticipatie rond de komende halvering van Bitcoin, onderstreept het voorverkoopsucces van Borroe Finance de groeiende belangstelling voor het hete AI-crypto-ecosysteem.

Bezoek de Borroe Finance-voorverkoop


Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.