Nieuws, Regulatie

Chileense overheid introduceert nieuwe cryptocurrency en fintech-verordering voor congres

De Chileense minister van Financiën heeft de invoering van een wetsvoorstel voor cryptocurrencies en fintech bij het congres geïntroduceerd.


Verblijf in Verenigde Staten

Onlangs is de minister van Financiën in de Verenigde Staten (VS) verbleven. Tijdens zijn verblijf merkte hij op dat de vereisten die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt goed in balans moeten zijn, zowel voor de consument als voor het bedrijfsleven.

Zo moeten de regels rekening houden met het feit dat verschillende bedrijven verschillende bedrijfsmodellen hebben en verschillende diensten leveren die verschillende risico’s met zich meebrengen voor de gebruikers en de financiële markt.


Flexibiliteit

Hiernaast is de flexibiliteit van de wetgeving een enorm belangrijk aspect. Dit vanwege de voortdurende technologische vooruitgang die wordt geboekt. Chili is een belangrijke thuisbasis van een als maar groeiend aantal ongereguleerde cryptocurrency exchanges.


Witwassen van geld en financiering van terrorisme

De regulering van dit type platforms brengt echter de nodige risico’s met zich mee. Hieronder valt onder andere het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten. De regering wil zich hier graag voor indekken, wat een reden is dat er enige tijd overheen gaat. In hoeverre het wetsvoorstel wordt aangenomen en of dit überhaupt gebeurt is nog onbekend.