Nieuws

Crypto-markten moeten wanneer mogelijk zichzelf reguleren


Commisaris Hester M. Peirce van de ‘Securities and Exchange Commission (SEC) heeft voor zelfregulering van cryptocurrency-markten gepleit. Volgens haar is dit de beste oplossing voor de markten waar dit mogelijk is.


Robuuster regelgevingskader

De context vanuit Peirce kwam niet totaal uit de lucht vallen. Sterker nog, Pierce ging in op het het voorstel van Gensler. Gensler zou een robuuster en meer uniform nationaal regelgevingskader willen opzetten. Dit regelgevingskader zou dan niet alleen handelsplatforms omvatten die bijvoorbeeld beveiligingstokens aanbieden, maar ook platforms die cryptocurrencies als de Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH) vermelden.


Het idee achter Bitcoin (BTC)

Volgens Peirce is een overheidsregulator slechts een model dat mogelijk is. Volgens haar is het idee achter de Bitcoin dat mensen elkaar reguleren in hun interacties met elkaar. Het idee is dan ook dat er een gemeenschap is die zichzelf reguleert. Bij problemen komen zij gezamenlijk tot een oplossing. Om deze reden is het volgens Peirce erg lastig om een juist model te kiezen en te handhaven.Voorstel van Gensler

Toch lijken er grote verschillen te zitten tussen de meningen van Peirce en die van Gensler.
Zo geeft Gensler juist argumenten voor de uitbreiding van de nationale regelgeving over een breder spectrum van crypto-handel. Volgens hem zouden deze moeten zijn gericht op het verbeteren van de beleggersbescherming, het coördineren van witwaspreventie en het aanpakken van de huidige verschillen in regelgevings- en handhavingsbeleid tussen verschillende staten.
Dit terwijl Peirce van mening is dat de overheid alleen moet ingrijpen op plekken waar dat écht nodig is. Zo hebben Amerikaanse staten al een wettelijke verplichting hebben om geldtransactiewetten onder de Bank Secrecy Act te handhaven. Deze wettelijke verplichtingen geven volgens haar echter alsnog voldoende ruimte voor de cryptocurrency-markten om zichzelf te kunnen reguleren.