FTX
Exchange

FTX in strijd tegen waardering ‘Sam Coins’ in faillissementszaak

In een recente ontwikkeling binnen de faillissementsprocedure van de omstreden cryptocurrency-exchange FTX, heeft het bedrijf een beweging ingezet om de claims van investeerders op bepaalde digitale tokens, genaamd ‘Sam Coins’, te betwisten.

FTX argumenteert dat de waarde van deze tokens in het kader van de faillissementszaak op nul gezet moet worden.

Aanzienlijke verlaging van claims op aantal digitale tokens

Tijdens een hoorzitting op 26 maart, gevoerd voor John Dorsey, de faillissementsrechter in Delaware, pleitten advocaten van FTX voor een aanzienlijke verlaging van de claims op een aantal digitale tokens die sterk verbonden zijn met Sam “SBF” Bankman-Fried, de in opspraak geraakte oprichter van FTX die momenteel vastzit.

De tokens in kwestie, waaronder die van het reisplatform Maps (MAPS), DeFi brokerage Oxygen (OXY), de gedecentraliseerde exchange Serum (SERUM), en de hybride blockchain Boba (BOBA), moeten volgens Brian Glueckstein, advocaat van FTX, sterk in waarde verminderd of geheel waardeloos verklaard worden. Deze beweging komt als een reactie op investeerders die de waarde van hun tokens op honderden miljoenen dollars schatten.

Geen realistische marktwaarde voor deze activa

Echter, FTX stelt, middels een analyse uitgevoerd door ingehuurde experts, dat er geen realistische marktwaarde voor deze activa is, aangezien er nooit een werkelijke markt voor heeft bestaan en waarschijnlijk ook nooit zal bestaan. Sabrina Howell, waarderingsdeskundige voor FTX, benadrukte dat, gezien het bedrijf meer dan 95% van de OXY- en MAP-tokens bezit, het tientallen jaren zou duren om deze te verkopen.

Aan de andere kant betoogde advocaat Kurt Gwynne, die de schuldeisers vertegenwoordigt, dat FTX experts heeft gebruikt om de waarde van deze tokens kunstmatig laag in te schatten. Volgens FTX zouden de claims gerelateerd aan MAPS en OXY, gewaardeerd op meer dan $600 miljoen, als waardeloos beschouwd moeten worden, terwijl claims op SERUM-tokens, met een waarde van $509 miljoen, met ongeveer 58% verdisconteerd zouden moeten worden.

De klanten van FTX eisen echter dat de schattingen van de advocaten van FTX verworpen worden, bewerende dat de vier betwiste digitale activa nog steeds een totale waarde van meer dan $1,1 miljard hebben.

Rechter Dorsey benadrukte de complexiteit van het kwantificeren van de waarde van cryptocurrency en beschreef digitale activa als “zonder inherente waarde”. De rechter heeft aangegeven beide kanten van het argument in overweging te nemen alvorens een beslissing te nemen over de waardering van de betwiste crypto-activa.

De ineenstorting van FTX en de daarmee gepaard gaande juridische strijd werpen een schaduw over de toekomst van cryptocurrency en de waardering ervan in juridische procedures. Met Sam Bankman-Fried die geconfronteerd wordt met ernstige aanklachten en een mogelijke lange gevangenisstraf, blijft de crypto-industrie in afwachting van verdere ontwikkelingen.