Wat is een Candlestick?

Een candlestick is een visuele representatie van de koersontwikkeling gedurende een bepaald tijdsbestek. Een candlestick kan bijvoorbeeld de prijsontwikkeling laten zien in een bepaald uur, of een specifieke dag of week.

De candlestick dankt zijn bijzondere naam aan het feit dat hij lijkt op een kaars met een uitstekend lont (al zullen we zien dat candlesticks ook allerlei andere vormen kunnen hebben). Deze chart-techniek komt van origine uit Japan en is pas sinds een aantal decennia populair in het Westen. Ten opzichte van een zogeheten line chart heeft een candlestick chart het grote voordeel dat er voor iedere periode meer informatie beschikbaar is, omdat naast de open- en sluitprijs de uiterste prijsniveaus (tijdens de periode) ook af te lezen zijn.

Bullish en Bearish candlesticks

Als de sluitprijs (close) hoger is dan de openingsprijs (open) spreken we van een bullish candlestick. Dit betekent dat de koers is gestegen in dit tijdsbestek. Deze bullish candlesticks zijn op de grafieken meestal groen. Als de sluitprijs lager is dan de openingsprijs spreken we van een bearish candlestick: dit betekent dat de markt gedaald is in dit tijdsbestek. Deze candlesticks zijn in de meeste grafieken rood. Als je zelf een grafiek gebruikt kun je de kleuren van de candlesticks naar eigen smaak aanpassen.

De body van een candlestick

Het gekleurde deel tussen de open- en sluitprijs vormt de body (het ‘lichaam’) of ‘bar’ van de candlestick. De dunne lijntjes boven en onder de body worden de shadows genoemd. De top van de bovenste shadow heet de high; de bodem van de onderste shadow heet de low. Deze extreme waardes geven de uiterste prijsniveaus aan die de koers binnen de periode van de betreffende candle bereikt heeft.

De vorm van een candlestick geeft informatie over het verloop van de markt tijdens de periode die de candle omvat. Er zijn verschillende vormen candlesticks die kunnen ontstaan afhankelijk van hoe de prijs zich ontwikkelt in die bepaalde periode. Zo kun je een lange candle met korte shadows tegenkomen, of juist een kleine candle met lange shadows. Een candlestick met een kleine body geeft aan dat er weinig verschil zit tussen de koop- en verkoopactiviteit, terwijl een lange body juist aangeeft dat ofwel de kopers, ofwel de verkopers een sterke overhand hebben. Als er een bearish candle ontstaat met een lange body, kunnen we zeggen dat de bears de markt beheersen. Een bullish candle met eenzelfde lange body geeft aan dat juist de bulls (veel) sterker zijn gedurende de betreffende periode.

De shadows van een candlestick

Net als de body kunnen ook de shadows van een candlestick ons belangrijke informatie geven over de markt. Bij grote shadows kunnen we zien dat er ver buiten de open- en sluitprijs van de betreffende periode gehandeld is. Andersom betekenen korte shadows juist dat de handelsprijs niet ver van de open- en sluitprijs gekomen is in de periode.

Om kennis te maken met de verschillende soorten candlesticks die je kunt tegenkomen in een chart, behandelen we nu een aantal veelvoorkomende vormen en leggen we uit wat ze betekenen. Eerst beginnen we met een aantal vormen die een kleine body combineren met een lange shadow.

Een candle met een lange upper shadow en een korte lower shadow geeft aan dat de kopers de prijs hebben proberen op te drijven in de betreffende periode. Echter, om wat voor reden dan ook hebben de verkopers de prijs in dezelfde periode teruggedrongen om de close dichterbij (of zelfs onder) de open te krijgen. Een candlestick met een korte upper shadow en een lange lower shadow geeft aan dat de verkopers de prijs flink omlaag wisten te forceren tijdens de periode. In dit geval kwamen de kopers later sterk terug en duwde de prijs weer omhoog richting de openingsprijs, of zelfs daarboven.