Bitcoin Nieuws

Onderzoek: Hoe meer je weet over Bitcoin, hoe optimistischer je bent

Meer dan 9.500 mensen over de hele wereld werden ondervraagd voor Block’s 2022 Bitcoin-rapport, waaruit bleek dat optimistischere individuen meer kennis over crypto bezaten.

Hogere inkomens optimistischer over toekomst van Bitcoin

Uit een enquête van het digitale betalingsbedrijf Block Inc. is gebleken dat hoe hoger de respondenten hun eigen kennisniveau van cryptocurrency inschatten, hoe optimistischer ze zijn over de toekomst van Bitcoin.

Block ondervroeg in januari meer dan 9.500 mensen over de hele wereld. Ze zorgden ervoor dat in elke regio 100 Bitcoin-bezitters werden ondervraagd.

Het rapport, dat dinsdag werd gepubliceerd, laat een verband zien tussen optimisme en de waarschijnlijkheid van aankoop. Het vergeleek het resultaat met het kennisniveau dat de respondent zelf aangaf te hebben.

Van degenen die aangaven redelijke tot expertkennis te hebben van crypto, zegt 41% dat ze ‘zeer waarschijnlijk’ Bitcoin zullen kopen in de komende 12 maanden. Slechts 7,9% gaf aan ‘beperkte tot geen kennis’ te hebben.

Hoewel mensen met een hoger inkomen iets optimistischer zijn over de toekomst van Bitcoin dan mensen met een lager inkomen, zijn Nigeria, India, Vietnam en Argentinië, de landen met lagere inkomens, het meest optimistisch. Ze beweren de meeste kennis te hebben van cryptocurrency.

Bron: Block Inc. Bitcoin Knowledge and Perceptions Report 2022

Educatie en promotie lijken de sleutel tot adoptie. Dit is aangehaald door 51% van de respondenten die zeiden dat het niet kopen van Bitcoin kwam door een gebrek aan kennis. De tweede meest genoemde reden was het potentiële risico van diefstal (32%). De perceptie dat Bitcoin te veel prijsvolatiliteit heeft kwam op de derde plaats met 30%.

Landen met lagere inkomens zien het nut van crypto

Het rapport geeft aan dat mensen met lagere inkomens Bitcoin daadwerkelijk praktisch gebruiken. Meer dan 40% antwoordt dat ze het zien als een gemakkelijke manier om geld te versturen of goederen te kopen.

Ter vergelijking: mensen met een hoger inkomen zien Bitcoin vaker als een manier om geld te verdienen (50%) of om een beleggingsportefeuille te diversifiëren (30%). Ongeveer evenveel mensen (39%) gaven echter aan dat het kopen van goederen ook een reden was om Bitcoin te kopen.

Respondenten uit landen met een hoger inkomen uit geldovermakingen en een lager bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking gebruiken Bitcoin vaker als een goede manier om geld te sturen of goederen te kopen.

Bron: Block Inc. Bitcoin Knowledge and Perceptions Report 2022

Block meldde ook een sterke correlatie tussen landen met hoge inflatiecijfers en degenen die antwoordden dat Bitcoin een ‘bescherming tegen inflatie’ was. 45% van de Argentijnse respondenten gebruiken Bitcoin op deze manier. Dit is het hoogste percentage van alle landen. De adoptie van crypto’s in Argentinië is dan ook twee keer zo hoog als in andere landen in de regio.

In alle regio’s was Bitcoin de cryptocurrency waarvan de respondenten het meest op de hoogte waren. 88% zei ervan gehoord te hebben. Dit is twee keer zoveel als de 43% die zegt gehoord te hebben van Ethereum.

Bron: Block Inc. Bitcoin Knowledge and Perceptions Report 2022

Bitcoin nieuws

<strong>Bitcoin en Ethereum waren deze week stabiel, is het ergste van FTX voorbij?</strong>” title=”<strong>Bitcoin en Ethereum waren deze week stabiel, is het ergste van FTX voorbij?</strong>” width=”322″ height=”165″/>
        </figure>
      </a>
    </header>

    <article>
      <a href=

Bitcoin en Ethereum waren deze week stabiel, is het ergste van FTX voorbij?

Het drama rondom FTX is nog altijd in volle gang, maar de impact op de koersen lijkt grotendeels voorbij.

Inkomsten van Bitcoin-mining op laagste niveau sinds 2 jaar
Hoe laag kan de Bitcoin koers gaan?
Meer nieuws

Meest gelezen

Ethereum CEO: “Er staat iets belangrijks te gebeuren”
Eerste Bitcoin miners komen in zware problemen
Tom Lee voorspelde een Bitcoin koers van $200.000, dit is wat hij nu te zeggen heeft

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten