Regulatie

Nieuw wetsvoorstel geeft US Treasury volledige zeggenschap over fiat-stablecoins

Een nieuw wetsvoorstel, ingediend door de Amerikaanse huisdemocraat Don Beyer uit Virginia, heeft een enorm verregaand regelgevend en wettelijk kader voor digitale activa over vrijwel de hele linie voorgesteld.


The Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act of 2021

Het wetsvoorstel, genaamd ‘The Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act of 2021’, bespreekt vrijwel alle belangrijke grijze gebieden die nog steeds bestaan met betrekking tot cryptocurrencies in de Amerikaanse context.

Het is hiermee een erg uitgebreid bestand, maar één van de belangrijkste doelen is om de wettelijke definities voor digitale activa en effecten van digitale activa vast te stellen, waarbij de eerste onder de bevoegdheid van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) valt en de laatste onder die van de Securities and Exchange Commission. De SEC én de CFTC zouden hierbij de taak krijgen om juridische duidelijkheid te verschaffen over de regelgevende status van de top 90% van crypto-activa volgens marktkapitalisatie en handelsvolume.

Het wetsvoorstel beoogt hiernaast ook om de wettelijke vereisten voor alle digitale activa en digitale activa-effecten onder de ‘Bank Secrecy Act’ te formaliseren. Dergelijke activa worden hier geclassificeerd als ‘monetaire instrumenten’ om de transparantie, rapportage en handhaving van het witwassen van geld te versterken.


Weg vrijmaken voor CBDC van FED

Het wetsvoorstel probeert tevens om een weg vrij te maken voor de Amerikaanse ‘Federal Reserve’ (FED) om een digitale dollar uit te geven, door deze aan te wijzen als de enige instelling die daartoe bevoegd is. Expliciet stelt het wetsvoorstel voor dat de Amerikaanse Minister van Financiën de bevoegdheid zou moeten krijgen om Amerikaanse Dollar en andere op fiat-gebaseerde stablecoins toe te staan of juist te verbieden. Dit zal op zijn beurt volgens het voorstel de belegger moeten beschermen.

Om eventuele fraude ten alle tijden te voorkomen, wordt er door het wetsvoorstel voorgesteld dat alle digitale activa die niet binnen één dag (24 uur) in een openbaar gedistribueerd grootboek zijn geregistreerd, moeten worden gemeld aan een bij het geregistreerd digitaal handelsregister voor activa. Het wetsvoorstel zegt hierover het volgende:

“De term ‘transactieregister voor digitale activa’ betekent elke persoon die informatie of records verzamelt en bijhoudt met betrekking tot transacties of posities in, of de voorwaarden van, verkoopovereenkomsten van digitale activa aangegaan door derden (zowel on-chain openbare gedistribueerde grootboektransacties als off-chain transacties) met als doel een gecentraliseerde archiveringsfaciliteit te bieden voor elk digitaal activum.”


Altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Download de Newsbit App.

appstore
playstore