Nieuws, Trending

Onderzoek van ING onthult toenemende belangstelling in cryptocurrency

Ipsos, een onderzoeksorganisatie, heeft namens de ING Bank een onderzoek uitgevoerd naar hoe verschillende cryptocurrencies in Europa, Australië en de Verenigde Staten worden waargenomen. Hieruit is gebleken dat de belangstelling voor de technologie in de nabije toekomst zal gaan verdubbelen.

Onderzoek: Van 9 naar 25 procent

Op dit moment bezit slechts 9% van de respondenten van het onderzoek cryptocurrency. Echter heeft 25% aangegeven in de nabije toekomst weer in te stappen in de wereld van crypto. Het onderzoek is naar verluidt meerdere keren uitgevoerd en houdt rekening met leeftijd, geslacht en hoe de bevolking in het betreffende land is samengesteld. De laatste studie werd uitgevoerd van maart 2018 t/m april 2018 en hierin werden 15 landen met elkaar vergeleken waar er ongeveer 1000 respondenten in elk land werden ondervraagd.

66 procent van de Europeanen kent Crypto

Uit de resultaten van het onderzoek is gekomen dat 66% van de Europeanen hebben gehoord van cryptocurrency, waarvan 77% van de mannen erover hebben gehoord tegenover 55% van de vrouwen. 35% van deze respondenten waren het eens dat crypto de nieuwe manier van online betalen gaat worden in de toekomst. Ook wordt er door de respondenten verwacht dat de waarde van crypto zal gaan stijgen in het komende jaar. In elk ondervraagd land kent 50% of meer cryptocurrency, waarbij Oostenrijk op nummer 1 staat waar 79% van de ondervraagden van cryptocurrency af wist. In de Verenigde Staten weet ‘slechts’ 57% van cryptocurrency. Echter bezit minder dan 1 op de 10 personen (<10%) in Europav cryptocurrency, met vergelijkbare cijfers in de VS en Australië. Uit de enquête die is uitgegeven door Ipsos bleek dat mensen in Europa die bij een bank werken meer geneigd zijn om crypto te bezitten dan mensen die op een andere plek werken.

Riskante investering

In het onderzoek is door de respondenten aangegeven dat zij crypto als een riskantere investering zien dan onroerend goed of overheidsobligaties. De respondenten die in cryptocurrency zou willen investeren hebben aangegeven dat hun voorkeur voor het verkrijgen van informatie voornamelijk naar gespecialiseerde website gaat, in plaats van de traditionele bankier.