Nieuws, Trending

Verduidelijking van cryptocurrencybelastingen in Polen door nieuw wetsvoorstel

In Polen is er een nieuw wetsvoorstel geïntroduceerd die meer verduidelijking wil creëren in het huidige crypto-belastingbeleid. Dit volgens het wetsvoorstel-document dat is ingediend op de overheidssite van het land.

Wetsvoorstel

Volgens Kryptowaluty, een lokale nieuwsorganisatie, is er een nieuw document met een wetsvoorstel omtrent cryptocurrency ter consultatie aangeboden, die de Poolse ministerraad in het derde kwartaal van 2018 zal gaan bekijken. Dit is niet de eerste keer dat ze proberen om een wet te maken die cryptocurrencybelastingen moeten verduidelijken. In het vorig voorgestelde belastingbeleid, dat eerder dit jaar door de cryptogemeenschap van het land werd weerstaan, werd in aanmerking genomen, maar is nu toch enigszins veranderd om aan alle eisen te voldoen. Het doel van de wet, zoals aangegeven door de Poolse overheid, is om het belastingstelsel voor cryptocurrencytransacties veel gemakkelijker te maken.

Witwassen van geld

In de wet rondom cryptocurrencies worden er in termen gedeeltes gebruikt van de Wet tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering, door middel van digitale representatie van geld, ofwel cryptocurrency. Verder worden de virtuele valuta’s in 2 groepen verdeeld, namelijk cryptocurrency en gecentraliseerde virtuele valuta. Deze digitale valuta’s mogen worden gebruikt als een ruilmiddel in e-commerce en mogen ze worden geaccepteerd als officieel betaalmiddel.

Belasting

Belastingtechnisch wordt er in het voorstel verwezen naar zowel particulieren als bedrijven. Op dit moment zijn crypto-naar-crypto-transacties die op de beurs of individueel worden uitgevoerd nog belastingvrij. Tegelijkertijd worden inkomsten uit verkoopdiensten, onroerend goed en goederen voor belastingdoeleinden behandeld als inkomsten. Hier zit dus nog een gat wat gedicht zou moeten worden voordat het voorstel daadwerkelijk zou worden aangenomen. Vervolgens dekt het document wel crypto-miners, erop wijzend dat degenen die voor zichzelf werken niet in rekening zullen worden gebracht, terwijl anderen die voor entiteiten of individuen werken, wel verplicht zullen worden om belasting te gaan betalen. De Poolse overheid is dus nog druk bezig met de adoptie van cryptocurrency in de wet. Een goede stap voor cryptocurrency als geheel, één waar meerdere overheden op dit gebied dingen zouden kunnen opsteken.