Nieuws

Vertraging bij cryptocurrencyregulering kan meer vrijheid bieden voor technologieVolgens een commissaris van de ‘Securities and Exchange Commission’ (SEC) kan de vertraging bij het vaststellen van de cryptocurrency-regulering meer vrijheid bieden aan de industrie.


Tot zijn recht komen

Hoe langer de regels duren om te worden vastgesteld, des te langer de veelbelovende technologie de tijd heeft om volledig tot zijn recht te komen. Hierdoor krijgen de al bestaande projecten meer tijd om te rijpen en krijgen nieuwe projecten de kans om nu al van start te gaan.


Veel tijd in beslag nemen

Volgens de commissaris kan het opstellen van een dergelijke regulatie erg veel tijd in beslag nemen. De commissaris benadrukt dat de SEC gepast moet handelen om de industrie in staat te stellen om zichzelf door te ontwikkelen zonder de huidige wetten in gevaar te brengen. Dit is dan ook het uiteindelijke doel van de toezichthouder.


Overregulering tegengaan

Echter vindt er soms toch overregulering plaats. Zo worden er momenteel veel verwachtingen aan crypto-investeerders gebonden die niet altijd kunnen worden waargemaakt. Hiernaast kunnen er een aantal cryptocurrency-projecten geen vooruitgang boeken vanwege de al bestaande wetgeving rondom de effectenbeurs. Hier zitten dus nog een aantal verbeterpunten.Afzonderlijke activaklasse

Er zijn echter voorstanders van een plan om digitale activa als de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) of Ripple (XRP) als afzonderlijke activaklasse in te delen. Op deze manier kunnen er verschillende wetten worden omzeild waardoor er een groot gedeelte van de problemen kunnen worden opgelost. Of digitale activa’s daadwerkelijk als een afzonderlijke activaklasse wordt ingedeeld is nog onbekend.