Ripple, xrp
Ripple

Deep Dive: Hoe gaat het met Ripple (XRP)?

In deze deep dive nemen we een duik in de status van XRP in de huidige markt. Het netwerk treedt veel op in de media en heeft veel investeerders die geloven in het netwerk. In deze analyse kijken we naar de recente ontwikkelingen van het netwerk, bekijken we on-chain data om inzichten in de adoptie van het netwerk te verkrijgen en analyseren we de koers. 

Recent XRP nieuws

Ripple blijft veel besproken in de crypto industrie, de moeilijkheden die het bedrijf heeft met de rechtszaak houden de gemoederen in stand. In deze sectie geven we een overzicht van de recente ontwikkelingen rondom het Ripple netwerk. 

Voortgang van de SEC rechtszaak

Als je in de crypto wereld zit, dan heb je waarschijnlijk al gehoord over het eindeloze gevecht tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Ripple Labs. Dit Amerikaanse technologiebedrijf is de maker van het Ripple-netwerk, waarover de SEC in 2020 een rechtszaak aanspande. Het geschil ontstond doordat Ripple Labs in 2013 XRP-tokens gebruikte om financiering te verkrijgen, terwijl de SEC stelt dat deze tokens als ongeregistreerde effecten moeten worden beschouwd.

Deze rechtszaak heeft de afgelopen jaren een flinke deuk geslagen in de koers van XRP, aangezien investeerders zich zorgen maken over de afloop ervan. Op 6 maart deed de Amerikaanse districtsrechter Analisa Torres uitspraak over moties die door Ripple waren ingediend om het commentaar van een van de expert-getuigen uit te sluiten. De rechter ging deels akkoord met de motie, waardoor de SEC’s top getuige, Patrick Doody, van de zaak werd verwijderd. Dit zorgde ervoor dat investeerders weer wat meer vertrouwen kregen in een gunstige afloop van het geschil.

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Ripple en de hele crypto industrie. De uitspraak van rechter Torres toont aan dat Ripple zich niet zonder slag of stoot overgeeft aan de SEC. Integendeel, het bedrijf vecht hard terug en laat zien dat het serieus is over haar zaak. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit gevecht tussen Ripple en de SEC verder verloopt en wat voor gevolgen het zal hebben voor de toekomst van XRP en de bredere wereld van cryptocurrencies.

XRP analyse

In deze sectie nemen we een deep dive in de on-chain en prijs data van XRP. Zo kijken we of het netwerk blijft groeien en innoveren en analyseren we of dit zich ook in de koers vertaalt. 

Wallet count van het XRP netwerk bereikt nieuwe recordhoogtes

Ondanks de lopende SEC rechtszaak, de moeilijkheden in de macro-economische markt en de crypto industrie blijft het XRP netwerk groeien. Zo behaalde het netwerk in de afgelopen maand een nieuwe mijlpaal. Het netwerk steeg boven een wallet count van 4,3 miljoen. Hoewel dit een imposante prestatie is, staat deze wallet count in het niet vergeleken met Ethereum (ETH).

Het ethereum netwerk heeft momenteel een unieke wallet count van ruim 226 miljoen, ruim 50x hoger dan wat het XRP netwerk momenteel heeft. Ondertussen heeft het Ripple netwerk een waardering van ongeveer $28 miljard en ethereum ruim $215 miljard, oftewel ethereum is ruim 7x de waarde van XRP. Dit laat zien dat ETH momenteel een stuk gunstiger gewaardeerd is in verhouding tot de wallet count dan XRP. 

Actieve gebruikers op het netwerk

Belangrijke metriek om inzicht te krijgen in de adoptie van een (blockchain) netwerk is door het aantal actieve gebruikers te volgen over de tijd. Hoe meer actieve gebruikers er, des te meer dit laat zien dat gebruikers nut ondervinden van het netwerk en des te meer vraag er is naar de onderliggende token. Dit kan op langere termijn zorgen voor koersstijgingen.

In figuur 1 kun je het aantal actieve adressen op het XRP netwerk zien over het afgelopen jaar. In de vorige sectie benoemden we een groei van het aantal wallets op het netwerk, echter als we kijken naar de hoeveelheid dagelijks actieve wallets zien we dat deze vrij stabiel blijft (op een sterke piek in maart na). Dit is opvallend en geeft de indruk dat het netwerk adoptie blijft stagneren. Dit is niet gewenst en kan ervoor zorgen dat het Ripple netwerk achter kan gaan lopen op de concurrentie.

De stagnatie in adoptie kan natuurlijk (gedeeltelijk) te verwijten zijn aan de moeilijke macro-economische omstandigheden en de problematiek in de crypto industrie, zo ervaart het Ethereum netwerk momenteel ook een stagnatie in de dagelijkse wallet activiteit in het afgelopen jaar. 

XRP adressen
Figuur 1: Het aantal actieve adressen op het XRP netwerk – Bron: Messari

Koers analyse

Hoewel het netwerk blijft groeien, kijken we in deze sectie hoe dit verhoudt tot de koers van XRP. In figuur 2 is de koersontwikkeling te zien in de afgelopen 90 dagen. Het valt direct op dat de koers in deze tijdspanne zeer goed gepresteerd heeft, zo steeg de token met bijna 60%. In dezelfde tijd groeide het bitcoin netwerk ook hard met zelfs bijna 70%.

Als we kijken naar figuur 3 zien we dat in BTC termen de XRP koers vrij neutraal is gebleven in de afgelopen 90 dagen. Het laat zien dat de sterke koersontwikkeling voor een groot deel samenhangt met de sterke prijsprestatie van bitcoin. Dit doet vermoeden dat wanneer bitcoin zakt in prijs, we hetzelfde gaan zien voor XRP, daarnaast suggereert dit ook dat investeerders vertrouwen in XRP ook nog relatief onveranderd is geweest in de afgelopen 90 dagen. Als XRP de koers in relatie tot bitcoin een stuk beter presteert kan dit echt iets zeggen over het vertrouwen van investeerders, dit is momenteel niet het geval. 

XRP prijs prestatie in $
Figuur 2: XRP prijs prestatie in $ in de afgelopen 90 dagen – Bron: Coingecko
XRP koersontwikkeling in BTC
Figuur 3: XRP koersontwikkeling in BTC over de afgelopen 90 dagen – Bron: Coingecko

Conclusie

Het netwerk blijft groeien in de totale wallet count, wat laat zien dat het netwerk blijft groeien. Echter zien we wel dat het aantal actieve gebruikers aan het stagneren is, dit laat zien dat de adoptie momenteel te wensen overlaat. Een mogelijke oorzaak is de problematiek in de algehele macro-economische markt en de crypto industrie, hetzelfde zien we ook voor het Ethereum netwerk.

Daarnaast beweegt de koers van XRP momenteel vooral mee met bitcoin, wat suggereert dat de sterke prijs prestatie van XRP de afgelopen 90 dagen vooral te maken heeft met de sterke koersontwikkelingen van bitcoin. Het geeft ook de indruk dat investeerders vertrouwen in XRP in de afgelopen maanden zich ook neutraal in de markt.

Ripple nieuws

Advocaat: Dit is wanneer de uitspraak in de Ripple-rechtszaak verwacht wordt
Ripple breidt verder uit in Azië met XRPL fonds
ChatGPT voorspelt: Dit is het moment waarop de XRP koers $5 kan bereiken
Meer nieuws

Meest gelezen

Advocaat: Dit is wanneer de uitspraak in de Ripple-rechtszaak verwacht wordt
Crypto analist verwacht een mega Solana crash tot $13
ChatGPT voorspelt: Dit is het moment waarop de XRP koers $5 kan bereiken