Blockchain technology
Blockchain, Regulatie

Europese Commissie lanceert een regelgevinssandbox voor blockchain

Onlangs heeft de Europese Commissie een nieuwe regelgevingssandbox geïntroduceerd voor innovatieve toepassingen met Distributed Ledger Technologies (DLT).

Ongeveer 20 projecten per jaar ondersteund

Gefinancierd door het Digital Europe-programma zal de sandbox lopen van 2023 tot 2026 en bedoeld zijn om jaarlijks zo’n 20 projecten te ondersteunen, waaronder use-cases in de publieke sector op de Europese Blockchain-diensteninfrastructuur. Projecten zullen worden geselecteerd op basis van oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling.

Bovendien zal de meest innovatieve toezichthouder die deelneemt aan de sandbox jaarlijks een prijs ontvangen. De sandbox zal worden gefaciliteerd door een syndicaat onder leiding van ‘Bird & Bird’ en zijn adviestak OXYGY met ondersteuning van WBNoDE en webdesigners van Spindox. Wat het selectieproces betreft, zal een panel van onafhankelijke academische experts toezicht houden.

Kennis verbeteren op gebied van DLT

De belangrijkste doelstelling van de European Blockchain Regulatory Sandbox is om de grensoverschrijdende dialoog tussen regelgevers en toezichthouders, en tussen bedrijven of overheden, te ondersteunen. Bovendien zullen toezichthouders dankzij de sandbox hun kennis van DLT-gerelateerde technologieën kunnen verbeteren, en de geleerde lessen zullen worden gedeeld tussen deelnemende regelgevers, zodat de Commissie de beste praktijken kan identificeren.

Om deze doelstelling te bereiken, zal de European Blockchain Regulatory Sandbox samenwerken met andere relevante sandboxing-frameworks, zoals het EU Digital Finance Platform. Bedrijven uit alle industriële sectoren en openbare instanties kunnen deelnemen met projecten die al marktrijp zijn of zich in een vroeg operationeel stadium bevinden.

Dit soort projecten zouden onder andere het gebruik van DLT moeten gaan omvatten. Er zal prioriteit worden gegeven aan use cases die zijn gekozen voor implementatie tussen overheidsinstanties in de Europese Blockchain Services Infrastructure, maar er zullen ook maximaal 20 use cases met een grensoverschrijdende dimensie kunnen deelnemen.

Ondersteuning van regelgevende technologieën

Op digital-strategy.ec.europa.eu wordt gesteld dat Distributed Ledger Technologies ook kunnen worden gebruikt als ondersteunende regelgevende technologieën om overheidsinstanties te helpen bij het bestrijden van fraude in wereldwijde toeleveringsketens en verifieerbare referenties te beschermen tegen onder andere vervalsing. Bedrijven kunnen niet-persoonlijke gegevens uitwisselen om algoritmen te trainen of unieke digitale replica’s te maken van activa in de mobiliteits- en de energie-industrie, die vervolgens kunnen worden gekocht, verkocht of verzekerd. Daarnaast wordt van financiële actoren verwacht dat ze DLT gebruiken om de kosten van de handel in effecten te minimaliseren.

Volgens dezelfde bron is er ook behoefte aan een betere dialoog tussen regelgevers en innovators om Europa’s ambitie voor digitaal leiderschap beter te onderbouwen. De European Blockchain Regulatory Sandbox biedt als slot een oplossing voor deze eis door een vertrouwde omgeving te bieden waarin toezichthouders en aanbieders van DLT-technologieën met elkaar kunnen communiceren.

Blockchain nieuws

Storm Partners lanceert nieuwe Web3-innovatie-sandbox “Lightningbox” in Genève
Nigeria blijft bovenaan Google-zoekopdrachten voor “Bitcoin” ondanks hardhandig optreden
Australische overheid verbiedt gebruik van crypto en creditcards voor online gokken
Meer nieuws

Meest gelezen

Voormalig Ripple directeur: Dit is wanneer we een gigantische XRP stijging kunnen verwachten
Advocaat: Dit is wanneer de uitspraak in de Ripple-rechtszaak verwacht wordt
ChatGPT voorspelt: Dit is het moment waarop de XRP koers $5 kan bereiken