japan-crypto
Regulatie

Japan dringt aan op een vriendelijkere omgeving voor crypto met Web3-voorstellen

Het team achter het Web3-project van de heersende Liberaal-Democratische Partij van Japan heeft een whitepaper gepubliceerd met aanbevelingen voor het versterken van de nationale industrie, dat door premier Fumio Kishida’s regering is opgenomen in de nationale strategie.

Vermijden van bureaucratische processen

Het doel van het Web3-projectteam is om de typische bureaucratische processen te vermijden en voorstellen voor regulering op te stellen voor alles, van niet-fungibele tokens (NFT’s) tot gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s).

In tegenstelling tot andere regeringen die zich richten op het implementeren van regels ter bescherming van consumenten, streeft Japan naar een meer gastvrije omgeving voor cryptocurrencies, aangezien veel bedrijven naar andere landen zijn vertrokken vanwege hoge belastingverplichtingen.

Japan moet leiderschap tonen mbt crypto

De whitepaper stelt dat Japan tijdens de G7-top van dit jaar leiderschap moet tonen bij het aanpakken van kwesties met betrekking tot cryptocurrency. Het document beveelt aan dat de natie zich richt op de mogelijke voordelen van Web3 en een belangrijke positie inneemt met betrekking tot technologie-agnostische en ethische innovatie.

Daarnaast stelt het witboek voor om aanvullende wijzigingen aan te brengen in de belastingregelgeving. Hierbij wordt erkend dat er al een opmerkelijke uitzondering bestaat voor tokenuitgevers, zoals belastingvrijstellingen voor bedrijven die tokens bezitten die zijn uitgegeven door andere bedrijven en niet bedoeld zijn om op korte termijn te worden verhandeld. Het stelt voor om zelfevaluaties mogelijk te maken, zodat beleggers hun verliezen tot drie jaar kunnen verrekenen, en stelt voor om cryptocurrency alleen te belasten wanneer het wordt omgezet in fiat-valuta.

Identificatie van dringende zorg

In de whitepaper wordt een dringende zorg geïdentificeerd met betrekking tot het ontbreken van boekhoudnormen, waardoor het vinden van auditors voor Web3-ondernemingen een uitdaging is geworden. Het document beveelt aan dat ministeries en agentschappen het Japanese Institute of Certified Public Accountants ondersteunen bij het opstellen van richtlijnen. Bovendien wordt voorgesteld om een DAO-wet op te stellen die is gemodelleerd naar de Japanse godo kaisha, die vergelijkbaar is met een naamloze vennootschap. Het stelt ook wijzigingen voor aan de Companies Act en de Financial Instruments and Exchange Act.

Het witboek benadrukt dat het screeningproces voor tokens die al in omloop zijn korter wordt, maar dat de evaluatie van nieuwe tokens die zijn uitgegeven door buitenlandse entiteiten nog steeds traag verloopt. Het stelt voor om de procedures transparanter te maken, zodat uitgevende instellingen essentiële informatie kunnen verstrekken voor evaluatie.

Regulatie nieuws

Mark Cuban: ‘Gary Gensler kan Joe Biden de verkiezingen kosten’
Zuid-Koreaanse toezichthouder introduceert strengere regulering voor cryptobeurzen
Gemini schikkingt met New York AG voor $50 miljoen over het Earn-programma
Meer nieuws

Meest gelezen

Voormalig Ripple directeur: Dit is wanneer we een gigantische XRP stijging kunnen verwachten
Advocaat: Dit is wanneer de uitspraak in de Ripple-rechtszaak verwacht wordt
ChatGPT voorspelt: Dit is het moment waarop de XRP koers $5 kan bereiken