Newsbit

jpmorgan

Bitcoin acties in El Salvador zetten het netwerk onder druk

jpmorgan

De Amerikaanse bank JPMorgan gaat door met het bekritiseren van El Salvador’s verklaring van Bitcoin als wettig betaalmiddel. Het waarschuwt voor de potentiële risico’s voor zowel het land als de crypto valuta.


Wettig betaalmiddel in El Salvador

Een expertgroep van de bank, onder leiding van econoom Steven Palacio, heeft een rapport uitgebracht. Hierin wordt gesuggereerd dat El Salvador, door Bitcoin als wettig betaalmiddel aan te nemen, het Bitcoin netwerk onder druk zou kunnen zetten.

De experts zeiden dat Bitcoin zeer illiquide is. Ze merkten op dat de meeste Bitcoin handelsvolumes worden geïnternaliseerd door grote exchanges, waarbij meer dan 90% van Bitcoin niet binnen meer dan een jaar van eigenaar verandert.

Het gebruik van Bitcoin als wettig betaalmiddel in een land als El Salvador zal mogelijk een aanzienlijke beperking opleggen aan het vermogen van Bitcoin om als ruilmiddel te dienen. zo merkten JPMorgan experts op, wijzend op de illiquiditeit en handelsaard van de crypto valuta.

“De dagelijkse betalingsactiviteit in El Salvador zou 4% vertegenwoordigen van het recente on-chain transactievolume. Bovendien meer dan 1% van de totale waarde van tokens die in het afgelopen jaar tussen wallets zijn overgedragen”. Aldus de experts.


Andere uitdagingen voor El Salvador

De JPMorgan experts zagen ook andere uitdagingen die verband houden met de acceptatie van Bitcoin door El Salvador. Bijvoorbeeld de mogelijke impact op het monetaire systeem naast de officiële dollarisering. Dit kan uiteindelijk fiscale en betalingsbalansrisico’s introduceren. Aldus het rapport.

Het parlement van El Salvador heeft begin juni een wetsvoorstel aangenomen om Bitcoin als wettig betaalmiddel te erkennen. Waarbij president Nayib Bukele verklaarde dat de acceptatie van Bitcoin verplicht zou zijn voor alle bedrijven. Een aantal wereldwijde financiële regelgevers en instellingen uitten hun bedenkingen over deze wet. Waarbij het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde voor mogelijke juridische en financiële gevolgen. JPMorgan analisten suggereerden dat de acceptatie van Bitcoin in El Salvador de IMF onderhandelingen in gevaar zou kunnen brengen.

Gerelateerd Nieuws

Scroll to Top