Newsbit

bitcoin

Bitcoin weerbaarder tegen elektrische storingen dan banken

bitcoin

In een wereld zonder elektriciteit en internet kan Bitcoin overleven en opbloeien, zo stelt Andreas Antonopoulos.


Bitcoin heeft geen internet nodig

Wat als de wereld wordt getroffen door een nieuwe grote ramp, maar deze keer inclusief wereldwijde elektrische storingen? Zou de Bitcoin overleven? En hoe zit het met de banken?

Zoals we allemaal weten verbruikt Bitcoin enorme hoeveelheden elektriciteit. Met de constante groei van het netwerk zal dit energieverbruik alleen nog maar toenemen. Het Bitcoin protocol is voor communicatie afhankelijk van internet. Dus als er opeens een storing zou zijn in de elektrische netwerken van de wereld, zou men kunnen concluderen dat dit de crypto valuta niet verder zal bestaan.

Echter, Andreas Antonopoulos is het daar echter niet mee eens. Hij is van mening dat het gedecentraliseerde karakter van Bitcoin in combinatie met het vermogen om te vertrouwen op alternatieve communicatie middelen, Bitcoin veel veerkrachtiger zou zijn dan het traditionele banksysteem.

“Sterker nog, ik voorspel dat Bitcoin één van de eerste dingen is die terug zou komen als we een enorme stroomstoring of natuurramp hebben die de infrastructuur zoals het internet of het elektriciteitsnet beschadigde. De reden hiervoor is dat Bitcoin niet alleen een systeem voor zelffinanciering is, maar ook vanwege de decentralisatie van gebruikers, nodes en miners die veel prikkels zouden hebben om de lokale infrastructuur op een zeer gedecentraliseerde manier opnieuw op te bouwen. Vergeet niet dat Bitcoin geen internet nodig heeft om transacties en blokkades uit te wisselen. ”

Bovendien wijst Antonopoulos erop dat Bitcoin in plaats van internet voor communicatie zou kunnen vertrouwen op satellieten, radio of telefoonlijnen. Naar zijn mening zou Bitcoin de eerste zijn die weer volledig zou werken. Terwijl het wereldwijde financiële systeem zichzelf van de grond af opstart in een wereld zonder betrouwbare elektrische netten, zou dat waarschijnlijk maanden, zo niet jaren duren.


Overheden kunnen de prijs vernietigen, maar niet de Bitcoin

Antonopoulos is van mening dat politieke aanvallen een veel groter gevaar voor Bitcoin vormen. Alleen de politiek kan Bitcoin vernietigen:

‘Ik maak me zorgen over politieke aanvallen, met name de sneaky politieke aanvallen. Zoals het wijzigen van de belastingstatus van crypto valuta om deze ondergronds te drijven. En ik denk echt dat een dergelijke belasting een groot deel van de middenklasse en speculatieve investeerders zou kunnen wegduwen. Deze groep durft zich niet langer te verzetten tegen de regering om Bitcoin te gebruiken”

Hij concludeert echter dat dit weliswaar de prijs zou beïnvloeden en het de adoptie zal belemmeren, maar het “systeem” zou niet vernietigd worden.

‘De prijs kan op veel verschillende manieren worden aangevallen. En die aanvallen kunnen de prijs behoorlijk dramatisch en misschien zelfs voor langere tijd verlagen. Maar ze zullen noch de monetaire fundamenten noch de technische werking van het netwerk veranderen. ”

Bitcoin heeft al lang bewezen dat zijn systeem krachtig is. In 11 jaar heeft het netwerk geen downtime gekend.

 

Gerelateerd Nieuws

Scroll to Top